Czy powinniśmy się bać przywrócenia pracownika do pracy?

Czasami pracodawca musi podjąć ciężką decyzję o zwolnieniu pracownika z pracy. Naturalnie może to wynikać z przyczyn, które są od pracownika niezależne (takich jak sytuacja ekonomiczna zmuszająca nas do redukcji etatów lub zmiany organizacyjne), chociaż zdecydowanie częściej będzie to konsekwencja działań samego pracownika. W tym ostatnim przypadku, gdzie musimy oprzeć wypowiedzenie lub rozwiązanie dyscyplinarne na konkretnych zachowaniach osoby, którą zatrudniamy, musimy się liczyć z tym, że pracownik nie zgodzi się z naszą oceną i od naszej decyzji odwoła się do sądu pracy. Tam rozstrzygnięcie sprawy może się okazać jedną wielką loterią, której wynik będzie zależny od tego, jak skutecznie [...]

Autor |29 maja 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu pracy, wdrażającymi dwie dyrektywy unijne – work life balance i o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej, pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy jest uprawniony do tego, aby raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia. Wnioski te mogą jednak składać jedynie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz na czas nieokreślony. Wykluczeni w tym względzie są więc pracownicy zatrudnieni na podstawie umów na okres próbny. Przedmiotem wniosku pracownika jest przede wszystkim zmiana rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę [...]

Autor |25 maja 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Gdy przestajemy ufać

Zaufanie jest fundamentem relacji międzyludzkich, także tych występujących pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Kiedy ulega on naruszeniu, ciężko sobie wyobrazić możliwość podejmowania dalszej współpracy. Z tego względu od wielu lat przyjmuje się, że utrata zaufania może być samodzielną podstawą rozwiązania umowy o pracę. Jak wskazuje się w orzeczeniach sądowych (w tym wyrokach Sądu Najwyższego), przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi, ponieważ wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że wystarczy napisać pracownikowi, że przestaliśmy mu ufać, aby wypowiedzenie nie było wadliwe. Wspominana utrata zaufania musi być oparta na konkretnych i rzeczywistych przyczynach (faktach), których pracownik powinien [...]

Autor |22 maja 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

ZUS często kwestionuje podstawy wymiaru składek pracowników

Mechanizm powstawania sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tych sprawach zwykle jest podobny i nieskomplikowany. Pracodawca zatrudnia i odprowadza składkę na ubezpieczenia społeczne za pracownika. Często odprowadza tą składkę przez kilkanaście miesięcy czy nawet lat, po czym pracownik ulega wypadkowi lub pojawia się inna przyczyna konieczności skorzystania z ubezpieczeń społecznych np. zajście w ciążę i wtedy pojawia się Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionujący bądź sam fakt wykonywania pracy przez pracownika bądź też w skrajnych przypadkach przyjmując, iż pracownik pracę świadczył, jednakże jego wynagrodzenie, a więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie jest zbyt wysoka. Kuriozalne jest, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez okres [...]

Autor |17 maja 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Rekrutacje napędzane sztuczną inteligencją

Według badania przeprowadzonego przez platformę jobscan.com, już w 2019 r. z narzędzi typu ATS (systemów zarządzania rekrutacjami) takich jak Workday – Taleo, SAP SuccessFactors, IBM Kenexa Brassiring, ICIMS czy też ADP – korzystało blisko 99% z listy Fortune 500 największych amerykańskich przedsiębiorców. W zdecydowanej większości przypadków wykorzystywane oprogramowanie było oparte lub uzupełniane o mniej lub bardziej zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. W sektorze mniejszych przedsiębiorstw, zainteresowanie oprogramowaniem automatyzującym proces rekrutacji nie jest, aż tak wysokie, choć z roku na rok wyraźnie wzrasta. Wskazany trend pokazuje, że nie tylko najwięksi, ale praktycznie wszyscy pracodawcy zaczynają dostrzegać korzyści ze stosowania rozwiązań technologicznych [...]

Autor |16 maja 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Mediacje w prawie pracy

Jak mawiał Mahatma Gandhi „Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą”. Drogą, którą powinniśmy się kierować w życiu, szczególnie przy zderzeniu z konfliktem. Niestety nie zawsze potrafimy wdrożyć w życie słowa M. Ganghiego. Narzędziem, które może nam posłużyć w drodze do odnalezienia pokoju, szczególnie jeśli dochodzi do sporu sądowego są mediacje. Pomagają one w znalezieniu kompromisu dla obu stron. Z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2021 r, w stosunku do roku 2013 liczba spraw skierowanych do mediacji wzrosła niemalże dwu i pół krotnie. Natomiast porównując rok 2020 i 2021 liczba spraw, w których podjęto mediację [...]

Autor |5 maja 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Rewolucja w prawie pracy trwa. Czy przyszedł czas na jawność wynagrodzeń?

Głównym celem dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania ma być przeciwdziałanie luce płacowej. Dane powołane w uzasadnieniu do dyrektywy wskazują, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn we wszystkich krajach członkowskich UE utrzymuje się na poziomie około 14 procent. Przy czym, trudno w tego typu statystykach oddać rzeczywiste nierówności w wynagrodzeniach różnych sektorów gospodarki. Temat nierówności płac jest wielowymiarowy i składa się na niego wiele czynników, których nie da się oddać w pełni w danych [...]

Autor |17 kwietnia 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy

Wolność pracy, a dokładniej jej wyboru, wykonywania zawodu oraz doboru określonego miejsca pracy jest jedną z podstawowych wolności przysługujących każdemu człowiekowi. Wyrażona jest ona zarówno w Konstytucji RP (art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), jak i w ściśle określonych przepisach prawa pracy. W doktrynie przyjmowane jest zarówno węższe, jak i szersze znaczenie pojęcia wolności pracy. To pierwsze bazuje przede wszystkim na treści art. 11 k.p., zgodnie z którym nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków zatrudnienia i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy oraz jego pracownika. Wolność w tym wypadku postrzegana jest jako [...]

Autor |14 kwietnia 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Elastyczna organizacja pracy

Jeszcze nie opadły emocje związane z wdrożeniem pracy zdalnej. Spora część pracodawców nadal nie wprowadziła odpowiednich regulacji lub dopiero czeka na ich finalizację z przedstawicielami pracowników. Pomimo tego, że ostatnie dwa miesiące były dla działów HR prawdziwym sprintem, nadal nie zwalniamy tempa. Wręcz przeciwnie. Pomimo zadyszki nabieramy coraz większej prędkości. Polski ustawodawca ewidentnie postanowił uczynić rok 2023 rokiem prawa pracy, za punkt honoru stawiając sobie „unowocześnienie” archaicznych przepisów, na które przecież tyle razy narzekaliśmy. Niestety samo wprowadzenie do Kodeksu pracy postaci elektronicznej nie załatwiło sprawy, a ostatni czas udowodnił nam dobitne, że legislator zapomniał o złotym środku, że liczy [...]

Autor |13 kwietnia 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Monitoring bez bólu głowy

Kiedy wybuchła pandemia, praca zdalna okazała się uniwersalnym panaceum pozwalającym nad podtrzymanie pracy w setkach tysięcy zakładów pracy. Rzadko kto jednak był do tego przygotowany. Przewożenie desktopów do domów pracowników, pokazało wszystkim że laptopy to nie fanaberia tylko wyznacznik elastyczności. Domowe routery rozgrzewały się do czerwoności a cyberprzestępcy zacierali ręce na samą myśl o zestawie „Admin/Admin” otwierającym im drogę do większości z nich. Powstał jednak także spory problem innej natury. Otóż praca zdalna oznaczała także konieczność zdalnego zarządzania zespołami. A o tym pojęcie mieli wyłącznie nieliczni. Jak utrzymać dyscyplinę pracy, produktywność, jak motywować pracowników siedzących przy komputerach w spodniach [...]

Autor |5 kwietnia 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Rozliczanie pracy zdalnej

Już niecałe dwa tygodnie dzielą nas od wdrożenia w zakładach pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej. Problemem, który nadal spędza sen z powiek pracodawcom to oczywiście rozliczenie z pracownikami kosztów pracy zdalnej. Już teraz widzimy, że to zagadnienie również będzie najdłużej uzgadniane z organami reprezentującymi pracowników. Znakomita większość organizacji zdecydowała się na wdrożenie ryczałtu, a nie ekwiwalentu. I ciężko się temu dziwić. Najczęstsze pytanie, które jednak nadal pada podczas rozmów dotyczących wdrożenia stosownych regulacji i to zarówno ze strony pracodawców, jak i przedstawicieli pracowników (czy zakładowych organizacji związkowych) – Jak to robią inni? Jak się spodziewaliśmy, największe emocje budzi oczywiście [...]

Autor |27 marca 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Królową marca zostaje… praca zdalna

1.Czy w odniesieniu do pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy również należy ustalić zasady potwierdzenia obecności na stanowisku pracy? Pracodawcy często utożsamiają wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy w organizacji z wyłączeniem obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Trzeba kategorycznie podkreślić, że takie założenie nie jest prawidłowe. Dla pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy ewidencja czasu pracy nadal musi być prowadzona. Jedynym elementem, w odniesieniu do którego ustaje obowiązek ewidencji to godziny pracy pracownika. Nadal jednak pracodawcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje takie jak urlopy, delegacje czy usprawiedliwione bądź nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Zadaniowy system czasu pracy tym różni [...]

Autor |24 marca 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Krótka historia elastyczności

Jak dzisiaj pamiętam pierwszy tydzień lockdown’u, kiedy zostaliśmy zmuszeni do przejścia na pracę zdalną. To było coś nowego i obcego. Ciężko było odnaleźć się w sytuacji w której cały „ceremoniał” wyjścia do pracy (podczas którego mogliśmy mentalnie przygotować się na wyzwania nadchodzącego dnia) zastąpiliśmy szybkim przejściem z łóżka do biurka (lub tego miejsca które zaaranżowaliśmy sobie do pracy w naszym mieszkaniu, nie posiadając biurka przy którym moglibyśmy przysiąść). Z dnia na dzień zostaliśmy oderwani od bezpośrednich kontaktów z koleżankami i kolegami z biura, a bardzo często jedynym towarzyszem naszej porannej kawy był ekran naszego komputera. Czas pokazał, że jako [...]

Autor |24 marca 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Wypowiedzenie umowy na czas określony trzeba uzasadnić

Początek 2023 r. to czas rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Po pracy zdalnej i badaniu trzeźwości przyszedł czas na work-life balance. Nowelizacja kodeksu pracy implementująca dyrektywę work-life balance oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oczekuje już na podpis prezydenta. Jedną z wprowadzanych zmian będzie obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony. W ostatnich latach przy wypowiadaniu umowy o pracę na czas określony pracodawca nie musiał podawać uzasadniającej przyczyny, a także nie miał obowiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy z zakładową organizacją związkową. Dodatkowo pracownikowi zatrudnionemu na czas określony w przypadku niewłaściwego wypowiedzenia umowy przysługiwało jedynie roszczenie o [...]

Autor |20 marca 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

W HR wszystkie drogi prowadzą do technologii

Dlaczego? Może dlatego, że liczba problemów związanych ze sprawnym i nowoczesnym zarządzaniem zasobami ludzkimi rośnie szybciej niż liczba etatów w działach, które się tymi wyzwaniami mają zajmować. A może dlatego, że budowanie sprawnie działających zespołów wymaga coraz to dalej idącej indywidualizacji podejścia do pracownika, o czym kiedyś nie było w ogóle mowy. Jeżeli dodać do tego ciągle rozwijający się i schodzący do coraz mniejszych detali obowiązek zachowywania zgodności ze środowiskiem prawno-regulacyjnym (tzw. HR Compliance), to okazuje się, że technologia jest naturalnym rozwiązaniem, które może pomóc w rozwiązaniu, jeśli nie wszystkich, to większości nowo pojawiających się wymagań i to w [...]

Autor |7 marca 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Okazjonalna praca zdalna asem w rękawie pracowników?

Nie opadły jeszcze emocje związane z nowymi regulacjami dotyczącymi badania trzeźwości. Część z pracodawców dopiero nieśmiało przymierza do adresowania nowych wyzwań w swoich wewnętrznych regulacjach, czemu nawet ciężko się dziwić. Tymczasem ustawodawca już rzuca im kolejną rękawicę. I to wcale nie odnośnie bardziej odległych zmian związanych z tzw. dyrektywą work life balance, która wywróci HR-ową rzeczywistość do góry nogami. Wyzwanie stanowią już bowiem nowe uwarunkowania pracy zdalnej. Dotychczasowe niedoregulowania ustaw COVID-owych ustępują miejsca przed przeregulowaniem pracy zdalnej z Kodeksu pracy. Co jednak w tym wszystkim najmniej zadziwiające, pracodawcy jak zwykle przez ustawodawcę zostali pozostawieni sami sobie – z mnożącymi [...]

Autor |17 lutego 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Co w przypadku, gdy pomimo zachowania ustawowych wymogów kontroli, pracownik odmówi poddania się badaniu przez pracodawcę trzeźwości?

Ustawowe zmiany w zakresie badania trzeźwości dały pracodawcom uprawnienie do kontrolowania trzeźwości pracowników nie tylko w zakresie obecności alkoholu, ale również środków działających podobnie do alkoholu w organizmie człowieka.Niestety, jak już pracodawca upora się z uregulowaniem w sposób skuteczny i zgodny z prawem procedury przeprowadzania kontroli trzeźwości w swoim zakładzie pracy, to stanie przed wieloma praktycznymi wyzwaniami. Jednym z takich wyzwań będzie odpowiedź na pytanie, co w przypadku, kiedy pomimo wprowadzenia wewnątrzzakładowej procedury badania trzeźwości pracownik nie zgodzi się, a wręcz wyrazi sprzeciw na wykonanie przez pracodawcę badania?Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów funkcjonowała całkowita różnorodność w zakresie sankcji i rozstrzygnięć [...]

Autor |13 lutego 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami? Jak daleko sięgają uprawnienia pracodawcy?

Badanie trzeźwości pracowników od zawsze budzi emocje zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Ostatnia nowelizacja przepisów w tym zakresie przyznała pracodawcom kompetencje do samodzielnego przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników na obecność alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu. Dotychczas pracowników takiej kontroli mogła poddawać wyłącznie policja, a pracodawca tylko za zgodą pracownika. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza znaczące uprawnienie dla pracodawców, które jednak zostało ograniczone pewnymi obowiązkami, które musi spełnić pracodawca, chcący samodzielnie dokonywać badań trzeźwości swoich pracowników. Aby więc pracodawca mógł przeprowadzić samodzielnie kontrolę trzeźwości swoich pracowników, przede wszystkim spełnione muszą zostać dwa warunki. Pierwszy, uzasadniający konieczność przeprowadzenia kontroli, która według [...]

Autor |10 lutego 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Obowiązek posiadania dostępu do ZUS PUE dla wszystkich przedsiębiorców

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tzw. ZUS PUE została uruchomiona już w roku 2012 jako największy tzw. e-urząd w Polsce. Platformę tę aż do końca grudnia 2022 r. posiadać byli zobowiązani wyłącznie płatnicy, którzy rozliczali składki za więcej niż 5 osób. Jednakże od początku stycznia posiadanie ZUS PUE jest obowiązkiem dla wszystkich przedsiębiorców, a więc zarówno tych zatrudniających (nawet mniej niż 5 osób) jak i tych którzy składki odprowadzają wyłącznie za siebie. Obowiązek ten nałożony został na przedsiębiorców przenosząc konieczność rozliczania deklaracji w formie papierowej do formy elektronicznej. Jednocześnie na płatniku składek nie ciąży wyłącznie ciężar założenia konta, [...]

Autor |27 stycznia 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Społeczna odpowiedzialność biznesu a korzyści dla pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami

Najczęściej definiowanym celem przedsiębiorstwa jako wyodrębnionej jednostki gospodarczej niezaprzeczalnie jest osiągnięcie odgórnie skonkretyzowanego zysku oraz dotarcie do jak największej liczby konsumentów. Przedsiębiorcom od samego początku towarzyszą więc określone strategie oraz koncepcje biznesowe, pozwalające w jak najkrótszym czasie osiągnąć wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw oraz zarządzać nimi w możliwie najbardziej efektywny sposób. Oprócz wspomnianej efektywności, w obliczu nasilającej się samoświadomości społeczeństwa oraz postępującej globalizacji coraz większą wagę przykłada się do podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych. Corporate Social Responsability (CSR), tj. społeczna odpowiedzialność biznesu jest innowacyjną koncepcją pozwalającą zarządzać przedsiębiorstwom w sposób efektywny, konkurencyjny, dobrowolnie uwzględniając przy tym interes społeczny oraz czynniki środowiskowe, [...]

Autor |16 stycznia 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Niezdolność do pracy – i co teraz?

Wielu traktuje okresowe badania pracowników jako wyłącznie formalność. Szczególnie, jeśli poprzednie badania po prostu tracą ważność. Okazuje się jednak, że wynik takiego badania może pracodawcę (oraz pracownika) niemiło zaskoczyć. Dzieje się tak, gdy pracownik, który dotychczas nie przejawiał żadnych oznak choroby, uznany zostaje za niezdolnego do pracy wobec istnienia przeciwskazań zdrowotnych. Co wtedy? Bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. W takiej sytuacji pracodawca może zaproponować pracownikowi pracę na innym stanowisku. Jeśli pracownik wyrazi na to zgodę i jednocześnie lekarz medycyny pracy stwierdzi brak [...]

Autor |11 stycznia 2023|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Czy pracownik ma obowiązek brać udział w imprezie firmowej?

Okres grudnia i stycznia zawsze kojarzy się ze świąteczną i noworoczną atmosferą. To idealna okazja do spotykania się w gronie rodzinnym, ale także w gronie współpracowników. U wielu pracodawców wigilie firmowe oraz imprezy z okazji nowego roku czy karnawału stały się coroczną tradycją. Przybierają na znaczeniu szczególnie teraz, kiedy zakłady pracy wracają do codzienności sprzed epidemii COVID-19, a pracownicy po ostatnich latach pracy zdalnej potrzebują na nowo zintegrować swoje zespoły i odnowić relacje pracownicze. Wydaje się, że jest to świetny moment do integracji, oderwania się od codziennych obowiązków, a często także do podsumowania minionego roku. Na takie imprezy nierzadko [...]

Autor |30 grudnia 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Kryzys przeminie, niesmak pozostanie

Zwolnienia grupowe. Jeden z głównych i kluczowych tematów pojawiających się na ustach polskiego HR w ostatnich miesiącach. Nasilone pod koniec roku kalendarzowego to nic nowego dla naszego rynku pracy, ale tegoroczna liczba wypowiedzeń i porozumień rozwiązujących stosunek pracy zapisze się na długo na niechybnych kartach historii zatrudnienia. Zgodnie z danymi statystycznymi, do końca lipca tego roku, zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych zgłosiło 140 pracodawców. Prognozowano wówczas, że aż blisko 13 tysięcy pracowników straci pracę. Dramatyczna sytuacja wraz z końcem roku nie ucichła i do takich przedsiębiorstw jak Open Finance, Grupa Eurocash, Cerrad, PKO BP dołączają kolejne, w tym MAN Truck & [...]

Autor |30 listopada 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Dyscyplinarka z datą wsteczną?

Czasami niektóre rzeczy wydają się oczywiste, choć takimi nie są. Jeżeli pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze jakiś czas temu, a pracodawca dopiero teraz powziął o tym wiedzę, to czy może uznać, że w momencie dopuszczenia się tych czynów stosunek pracy stracił rację bytu i rozwiązać umowę z datą wsteczną? Przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.   Termin zakończenia stosunku pracy w przypadku wręczenia pracownikowi wypowiedzenia jest ściśle określony w przepisach prawa. Umowa rozwiązuje się zawsze w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa ustawowy (lub uzgodniony) okres wypowiedzenia. Ta zasada nie ma jednak zastosowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez [...]

Autor |19 września 2022|Kategorie: HR 21st|Możliwość komentowania Dyscyplinarka z datą wsteczną? została wyłączona

Utrata zaufania – i co dalej?

Zaufanie stanowi fundament każdej relacji. Ma ono znaczenie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym na linii pracownik – pracodawca. Trudno sobie wyobrazić współpracę z osobą, której nie ufamy. Zarówno w literaturze jak i orzecznictwie zwraca się uwagę, że zaufanie do osób (szczególnie zajmujących stanowiska kierownicze), stanowi warunek efektywnego zarządzania firmą i istotny czynnik sukcesu.[1] Czy to oznacza, że utrata zaufania może stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy? Tak, może. Co jest jednak istotne nie może być ona wynikiem subiektywnych i arbitralnych uprzedzeń, lecz musi opierać się na obiektywnych przyczynach. Zawsze trzeba więc zadać sobie pytanie - co doprowadziło [...]

Autor |23 sierpnia 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Praca zdalna zostanie na stałe?

Dotychczas praca zdalna pozostawała uregulowana tymczasowo na czas obowiązywania Specustawy COVID. Po wejściu w życie omawianej nowelizacji kodeksu pracy, praca zdalna zostanie uregulowana na stałe w kodeksie pracy. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że proponowana regulacja przewiduje możliwość wykonywania pracy w trybie wyłącznie zdalnym (100% czasu pracy wykonywanej całkowicie w formie zdalnej) lub w formie hybrydowej (częściowo z siedziby pracodawcy, a częściowo zdalnie). Ponadto miejsce wykonywania pracy zdalnej lub hybrydowej, zgodnie z proponowanymi regulacjami, będzie wskazywane pracodawcy przez pracownika i będzie musiało być z pracodawcą uzgodnione. Zasady rozpoczęcia i wykonywania pracy zdalnej Uzgodnienie miejsca wykonywanej pracy będzie mogło nastąpić [...]

Autor |27 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów – co się zmieni?

Pracodawca po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy uzyska jasną kompetencję do wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników zarówno na obecność alkoholu, jak i środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Dotychczas uprawnienie do przeprowadzenia takiej kontroli przysługuje Policji. Przeprowadzenie takiego badania przez samego pracodawcę jest co najmniej problematyczne (szczególnie w kontekście wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jednocześnie dotychczasowe przepisy nie przewidują takiej procedury do badania pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. W świetle proponowanych przepisów pracodawcy mają uzyskać upoważnienie do wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników i jej samodzielnego przeprowadzania. Oczywiście, przeprowadzenie takiej kontroli nie będzie [...]

Autor |27 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Pozorność likwidacji stanowiska pracy

Zgodnie z orzecznictwem sąd pracy nie jest uprawniony do badania i kwestionowania racjonalności decyzji pracodawcy co do redukcji etatów lub likwidacji stanowiska pracy. Sąd pracy jest natomiast uprawniony do weryfikowania czy w zakładzie pracy faktycznie doszło do likwidacji stanowiska pracy. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z pozornością likwidacji stanowiska pracy, a wiec i z pozornością przyczyny rozwiązania umowy o pracę wskazanej przez pracodawcę w oświadczeniu. Jak wyjaśnia Sąd Najwyższy: "Z pozorną likwidacją stanowiska pracy mamy do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy (o innej nazwie), które w istotnych [...]

Autor |19 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Pracownik-tyran?

Świadomość społeczna na temat mobbingu i dyskryminacji znacząco wzrasta, co jest bardzo dobrym sygnałem. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z przesłanek mobbingu i sensu przeciwdziałania takim zachowaniom w zakładach pracy. Utarło się, że mobbing oznacza szefa tyrana i ofiarę w postaci niżej postawionego pracownika. Owszem, takich przypadków jest najwięcej. Mało się jednak mówi o zjawisku odwrotnym, czyli sytuacji, w której to przełożony jest ofiarą nękania lub zastraszania przez swojego podwładnego. To zjawisko jest różnie definiowane. Niektórzy określają je jako mobbing wstępujący, a inni określają je mianem „staffingu”. Pomimo, iż takie sytuacje owiane są pewnego rodzaju tajemnicą i mało [...]

Autor |19 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Obowiązek zwrotu kosztów finansowania szkoleń przez pracodawcę

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem pracownika. Jednocześnie, pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji wiąże się z przyznaniem pracownikowi urlopu szkoleniowego (w minimalnym wymiarze określonym w przepisach Kodeksu cywilnego) i zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. W pierwszym i drugim przypadku pracownik zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia. Nie zawsze jednak realizacja wskazanego obowiązku pracodawcy w zakresie ułatwiania podnoszenia kwalifikacji będzie wiązała się z finansowaniem szkolenia pracownikowi, nawet pomimo faktu, że zgodnie z definicją podnoszenia kwalifikacji z Kodeksu pracy, zdobywanie lub uzupełnianie [...]

Autor |17 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Rozwiązanie umowy z kobietą w okresie ciąży – nie wolno, ale czy można?

Przewrotność tego pytania nie jest przypadkowa. Ogólna reguła wskazuje, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Naturalnymi wyjątkami są zwolnienia dyscyplinarne (tak często w tych okolicznościach nadużywane przez pracodawców), ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Często pomijaną jest jednak możliwość zawarcia z pracownicą porozumienia co do warunków rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli pracownica świadoma swojego stanu ciąży takie porozumienie podpisze, odpada możliwość następczego złożenia przez nią oświadczenia o uchyleniu się do skutków prawnych porozumienia z powołaniem się na istotny błąd co do stanu ciąży istniejącego w dniu przystąpienia do porozumienia. Tymczasem z żadnego przepisu [...]

Autor |17 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Majowe odpisy na ZFŚS bez tajemnic

Z końcem maja upływa termin na dokonanie pierwszej wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pracodawcy tworzący w swoich zakładach pracy Fundusz, do 31 maja mają obowiązek przekazać minimum 75% kwoty corocznego odpisu podstawowego.   Kogo obowiązuje termin? Warto pamiętać, że termin ten nie dotyczy wszystkich, a jedynie tych pracodawców, którzy tworzą Fundusz obligatoryjnie. Należą do nich podmioty mające status jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, a także podmioty spoza sfery budżetowej, które na dzień 1 stycznia zatrudniają co najmniej: 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (ale mniej niż 50), u których zakładowa organizacja związkowa [...]

Autor |17 czerwca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Ustalenie istnienia stosunku pracy – przesłanki

Zasada swobody umów pozwala na dowolne kształtowanie stosunków prawnych, o ile nie prowadzą one do naruszenia prawa, czy też jego obejścia. Do ustalenia, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia stosunku pracy nie wystarczy samo spełnienie warunków formalnych, zgłoszenie do ubezpieczenia, czy też istnienie pewnego rodzaju podporządkowania zatrudniającemu. Stosunek pracy charakteryzuje konieczność osobistego wykonywania pracy, podporządkowanie pracownika pracodawcy, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy i na jego ryzyko, odpłatność pracy. Dla ustalenia stosunku pracy nie ma znaczenia nazwa umowy. Z przepisów prawa nie wynika domniemanie stosunku pracy w każdej sytuacji, gdy zatrudniony osobiście wykonuje pracę zorganizowaną przez podmiot zatrudniający, nawet jeśli [...]

Autor |23 marca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Obowiązek przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w organizacji

Zarówno przepisy prawa pracy, jak i Konstytucji RP nakładają na pracodawcę szereg obowiązków wynikających ze stosunku pracy z samego tytułu bycia podmiotem zatrudniającym. Wpływanie przez pracodawcę na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, nadawanie normom etycznym konkretnej treści zrozumiałej dla pracowników, jak również podejmowanie konkretnych działań zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym to przykładowe obowiązki, o których warto wspomnieć, nie tylko z uwagi na fakt, iż brak ich wypełniania rodzi odpowiedzialność po stronie podmiotu zatrudniającego, ale również i z uwagi na interes samego pracodawcy. Wyeliminowanie w zakładzie pracy działań niepożądanych (np. mobbingu, dyskryminacji, molestowania) ma duże znaczenie nie tylko dla [...]

Autor |23 marca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Zadaniowy system czasu pracy w pracy zdalnej – ryzyka

Epidemia wirusa COVID-19 zapoczątkowała szereg zmian społeczno-gospodarczych. Nie tylko nauczyliśmy się dostrzegać wiele aspektów naszego normalnego życia, ale również przemodelowaliśmy wiele perspektyw codziennego funkcjonowania. Zmiany nie ominęły także świata HR. Co więcej, śmiało możemy stawiać tezy, iż to właśnie ta dziedzina odnotowała w ostatnich dwóch latach prawdziwą rewolucję. Dotychczasowe, jak wielu wskazywało – archaiczne, rozwiązania Kodeksu pracy nie obroniły się w starciu z epidemią. Koniecznym stało się zreorganizowanie obowiązujących założeń. Jednym z kluczowych było wprowadzenie obok telepracy i home office – pracy zdalnej. Zgodnie z założeniami ustawy covidowej, praca zdalna to praca określona w umowie o pracę wykonywana przez [...]

Autor |23 marca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Urzeczywistnienie zasad HR Compliance

Wiele się mówi i pisze o zgodności, a w szczególności o jej zapewnieniu poprzez wdrożenie narzędzi informowania o przypadkach jej naruszenia, jak i ochronie osób, które zdobyły się na odwagę i dokonały takiego zgłoszenia, przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Rozważania o sygnalistach, gdyż to o nich mowa, którzy swą nasiloną popularność, zawdzięczają unijnej dyrektywie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, stanowią jeden z bardziej nośnych obecnie, jak i zapewne na przestrzeni najbliższych miesięcy, tematów regulacyjnych. Na czynniki pierwsze rozkładana jest sama idea zgłaszania nieprawidłowości, której słuszność i zasadność niejednokrotnie poddawana jest w wątpliwość z uwagi na bagaż historycznych, jak [...]

Autor |23 marca 2022|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy

Granica między prawem do ustalania dresscode w miejscu pracy a niedozwoloną ingerencją w wolność pracownika

Bliska premiera filmu o jednym z największych domów mody przypomniała mi o pytaniach pracodawców dotyczących ustalenia i egzekwowania w swoich strukturach dress codu pracowników. Czy Pracodawcy, któremu nie podoba się wygląd i ubiór pracownika przysługuje prawo do ustanowienia reguł dotyczących ubioru, uczesania, ozdób ciała czy nawet makijażu?  Na ile wytyczne te mogą być precyzyjne i czy pracodawcy, którzy takie reguły ustanowią nie narażą ich na zarzut dyskryminacji czy nadmiernej ingerencji w sferę wolności pracowników? Odpowiedź na powyższe pytania nie jest oczywista. Wiele zależy bowiem od branży, stanowiska i zadań jakie są powierzane pracownikowi. Naturalnym jest, że w pracy opartej na [...]

Autor |12 listopada 2021|Kategorie: HR 21st|0 komentarzy
Przejdź do góry