COMPLIANCE

Nić Ariadny w labiryncie przepisów

Według jednych compliance to zapewnianie w organizacji zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Inni uważają, że compliance winien skupiać się bardziej na zarządzaniu procesem zgodności. W obu przypadkach mamy do czynienia jednak z koniecznością zrozumienia do czego odnosić ma się owa zgodność. I tu wkraczamy my. Pomagamy zobaczyć sieć oplatających każdą działalność regulacji i związanych z nimi ryzyk. Następnie wspólnie z naszymi klientami zastanawiamy się jakie działania należałoby podjąć (lub podejmować rekurencyjnie), aby w sposób odpowiedni zaadresować konkretne regulacyjne zależności. Odpowiednio, czyli tak, aby działania te zostały dopasowane do natury mogących wystąpić ryzyk, a koszty działań niezbędnych do podjęcia okazały się racjonalne i proporcjonalne do ewentualnych zagrożeń.

Niektóre z tych zagrożeń i ryzyk są wspólne dla wszystkich przedsiębiorców, inne są ściśle powiązane z określoną branżą. Stąd liczba obowiązujących regulacji jest bardzo duża – a co kilka miesięcy przybywa nowych. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że regulacje te na ogół nie nadążają za szybko zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą napędzaną przez technologie cyfrowe. Zatem ich interpretacja to czasami sztuka sama w sobie. Ale nie ma sytuacji bez wyjścia – Tezeusz miał nić Ariadny, która wyprowadziła go z labiryntu – nasi klienci mają nas.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie budowy i audytowania systemów compliance w przedsiębiorstwach. Na życzenie naszych Klientów realizujemy te usługi w formie outscourcingu (zarówno czasowego – do momentu zatrudnienia odpowiedniego kandydata – jak i stałego). Świadczymy wsparcie ad hoc w zakresie przygotowania i asysty w trakcie kontroli realizowanych przez organy regulacyjne. Naszym atutem jest możliwość płynnego powiązania działań podejmowanych w obszarze compliance z działaniami prawnymi.

kontakt

Sylwia Graboś

PARTNER, RADCA PRAWNY

ANTI MONEY LAUNDERING, COMPLIANCE & GOVERNANCE

AML, Compliance & Governance, czyli bezpieczny biznes

Liczba regulacji mających wpływ na działalność przedsiębiorców funkcjonujących na polskim rynku stale rośnie. Powoduje to zwiększenie ryzyka działalności, zarówno prawnego, jak i finansowego oraz operacyjnego. Przedsiębiorca powinien zapoznać się z około 18 tys. stron maszynopisu każdego roku, aby być na bieżąco ze zmianami w prawie i w sposób efektywny zarządzać zgodnością w ramach prowadzonej działalności. Oznacza to, że musiałby poświęcić na to zadanie blisko 2 godziny każdego dnia roboczego.

POBIERZ

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

Cyfryzacja

Inwestycje

Ludzie

Kreacja

Branża IT

Branża medialna

Branża telekomunikacyjna

Branża sportowa

Podatki

Spory