LUDZIE

Human Relations, nie Resources

Świat HR podlega dynamicznym zmianom. Kiedyś skrót HR tłumaczono jako zasoby ludzkie. Dzisiaj coraz częściej odchodzi się od tego pojęcia i mówi się o relacjach międzyludzkich. Kiedyś dbaliśmy głównie o prawidłowe rozliczenie czasu pracy i wynagrodzeń. Dzisiaj zakres zadań działów HR rozszerza się o zapewnianie zadowolenia, odpoczynku, czy też zwiększania efektywności pracowników. Zmienia się też sam charakter pracy. Coraz częściej pracujemy zdalnie, a struktury naszych organizacji przestają się zamykać w jednym kraju. Przy tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nadal operujemy na przepisach często nienadążających za biznesem. W czasach transformacji cyfrowej przy zarządzaniu przedsiębiorstwem spotykamy się z nowymi wyzwaniami, takimi jak zarządzanie bezpieczeństwem danych przetwarzanych przez pracowników czy też nowe formy dyskryminacji lub mobbingu (także w postaci wykluczenia cyfrowego).

Świat HR jest wyjątkowo skomplikowany i rozbudowany

Wspieramy naszych Klientów w procesach zatrudniania, budowy zespołów, zarządzania zmianami, restrukturyzacji, optymalizacji, oraz zarządzania bezpieczeństwem. Pomagamy eliminować zachowania niepożądane, wdrażać rozwiązania innowacyjne, a gdy to konieczne, zapewniamy naszym Klientom wsparcie w procesach rozstawania się z pracownikami oraz reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
  • przygotowania dopasowanej do potrzeb firmy strategii zatrudnienia;

  • przygotowania wszelkiej dokumentacji prawnej, w tym umów, w zakresie zatrudnienia i/lub świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem umów osób zatrudnianych na stanowiskach kierowniczych;

  • wdrożenia, utrzymania i edukacji w zakresie RODO w obszarze HR;

  • tworzenia oraz wdrażania pro-ekologicznych i efektywnych rozwiązań typu „cyfrowy HR”;

  • prowadzenia sporów pracowniczych;

  • tworzenia i wdrażania systemów zapewniania zgodności.

kontakt

Michał Kibil

Michał Kibil

SENIOR PARTNER

PRAWO HR

HR 21st Gdy rzeczywistość wyprzedza przepisy

W czasach transformacji cyfrowej przy zarządzaniu zakładem pracy spotykamy się z nowymi wyzwaniami, takimi jak zarządzanie
bezpieczeństwem danych przetwarzanych przez pracowników, RODO, zarządzanie pracownikami natywnymi cyfrowo, czy też z
nowymi formami dyskryminacji lub mobbingu (także w postaci wykluczenia cyfrowego).

POBIERZ

SPORY PRACOWNICZE

Pracownik pozywa nas czy my pracownika?

Prawo pracy to nie tylko bieżące rozwiązywanie zaistniałych problemów. Wcześniej czy później w każdej organizacji pojawiają się spory pracownicze dotyczące zarówno nawiązania stosunku pracy, jego przebiegu, jak i zakończenia roli pracownika w organizacji.

POBIERZ

PRAWO HR

Jak współpracować w związku zawodowym?

Objęcie pracodawcy działaniem organizacji związkowej nakłada na niego szereg obowiązków, których do tej pory nie miał.
Wielu pracodawców staje przed dylematem jak daleko sięgają te uprawnienia i co powinni zrobić, aby nie zostać posądzonym o utrudnianie działania organizacjom związkowym

POBIERZ

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

Cyfryzacja

Inwestycje

Kreacja

Branża IT

Branża medialna

Branża telekomunikacyjna

Branża sportowa

Compliance

Podatki

Spory