Mechanizm odliczenia w PDOF przez wspólników spółek opodatkowanych estońskim CIT-em a wypłata zaliczki na poczet dywidendy

Na początku bieżącego roku duży niepokój wśród przedsiębiorców wywołała informacja, że osoby fizyczne będące wyłącznymi wspólnikami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (odpowiednio: „Spółka”, „Ryczałt", „estoński CIT”) nie będą mieli możliwości zastosowania mechanizmu odliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 19 UPDOF w odniesieniu do wypłacanych im zaliczek na poczet dywidendy, pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie tego roku opodatkowania ryczałtem, w którym wypłacona została zaliczka. Zgodnie z przepisami UPDOP, Spółka dokonując wypłaty zaliczki na poczet dywidendy ma obowiązek pobrać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych („PDOF") oraz odprowadzić go na rachunek [...]

Autor |25 listopada 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Nowy „Polski Ład” w postaci nie tak gorzkiej pigułki

prawa dla „Nowego Polskiego Ładu” jest ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1265) 15 czerwca 2022 r. Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany, w przeważającej większości wchodzące życie od 1 lipca 2022 r. W kolejnych artykułach postaram się przedstawić więcej szczegółów odnośnie poszczególnych zakresów zmian. Niższa stawka PDOF · Stawka PDOF w pierwszym progu podatkowym (do 120 000 PLN) dla podatników opodatkowanych według zasad ogólnych (skali podatkowej), to znaczy zatrudnionych na podstawie umowy o [...]

Autor |29 czerwca 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Doprecyzowanie czy rozszerzenie?

Obowiązek zapłaty składki zdrowotnej przez prokurentów –doprecyzowanie czy rozszerzenie zakresu podmiotowego przepisów?Ofensywa Ministerstwa Finansów trwa. Wsłuchując się i pilnie monitorując dyskusję toczoną na łamach prasy i w Internecie uzupełniane są luki spowodowane niedopatrzeniami przy projektowaniu zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. Przy okazji nowelizacji podatkowego Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów zamierza objąć składką zdrowotną prokurentów na takich zasadach jak inne osoby powołane do pełnienia funkcji, np. prezesów spółek czy członków zarządów.Przepisy w tym zakresie miałyby wejść w życie 1 lipca 2022 r. Co gorsze istnieje niestety ryzyko, że NFZ i Ministerstwo Zdrowia mogą próbować pobierać składki na [...]

Autor |24 czerwca 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Jak nie drażnić organów podatkowych?

Wojna na Ukrainie spowodowała napływ rzeszy obywateli Ukrainy do Polski, wyzwalając jednocześnie ogromną życzliwość przejawiającą się w gotowości dokonywania różnorakich świadczeń na rzecz uchodźców. Niezależnie od samego faktu uchwalenia przez Sejm ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa („Ustawa’),  która co do zasady weszła w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą od dnia 24 lutego 2022 r." należy zwrócić uwagę , że aby skorzystać ze zwolnień podatkowych, które ta ustawa przynosi,należy udokumentować fakt, że świadczyło się pomoc na rzecz uchodźców. Tylko wtedy można mieć pewność, że podejmowane [...]

Autor |24 czerwca 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Piłkarski narybek bez prawa do zwolnienia podatkowego

Podczas negocjowania warunków kontraktu zdarza się, że klub zapewnia o tym, iż wynagrodzenie brutto zawodnika będzie równe jego wynagrodzeniu netto, ponieważ zastosowanie znajdzie opisana powyżej Ulga. Organy podatkowe mają jednak inne niż kluby zdanie na ten temat i często u piłkarza/podatnika powstaje zaległość podatkowa w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Powoduje to też konieczność podjęcia przez klub/płatnika odpowiednich działań w celu jej uregulowania, ponieważ to klub, pod rygorem konsekwencji zawartych w przepisach ordynacji podatkowej, jest odpowiedzialny za skalkulowanie, pobranie i odprowadzenia zaliczki na podatek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 UPDOF wolne od [...]

Autor |24 czerwca 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm

„Moja rodzinna ziemia, moje szczęście i radość” to tytuł estońskiego hymnu. Estonia to kraj kuszący przepiękną przyrodą i przemiłymi mieszkańcami. Dla polskiego podatnika słowo „estoński” jest od niedawna synonimem nadziei, że wprowadzenie „Polskiego Ładu” nie wiąże się jedynie ze wzrostem publicznoprawnych obciążeń. Wszystko to przez przepisy dotyczące tzw. „ryczałtu od dochodów spółek”, korzystnie modyfikujące obowiązujące do tej pory przepisy w tym zakresie. Restrykcyjność i warunkowość była tak duża, że były praktycznie przepisami martwymi, z których nikt nie chciał korzystać. Obecnie spełnienie określonych w przepisach podatkowych wymogów daje szanse na to, że obciążenia podatkowe z perspektywy przedsiębiorców stosujących ten reżim [...]

Autor |17 lutego 2022|Kategorie: Kurier Podatkowy|0 komentarzy
Przejdź do góry