KREACJA

„Twórczy” znaczy też „przedsiębiorczy”

Muzycy, filmowcy, malarze, scenarzyści eventowcy, projektanci, programiści, aktorzy, pisarze… Nasz świat jest pełen twórców. Gdy tworzą, oddają się całkowicie swojej pracy, aby wyrazić zamierzony przez nich efekt. Później zderzają się z twardą rzeczywistością przepisów. Napotykają problemy doboru prawidłowej formy umowy, zabezpieczenia utworów, rozliczenia pracy, ochrony wizerunku, przekazania praw autorskich, czy też nierzadko wykorzystywana czyichś danych osobowych. Świat nowych technologii tylko pogłębia te problemy. Licencje open source, nowe formy plagiatów, digitalizacja utworów, monetyzacja danych, ochrona dóbr osobistych w internecie, tworzenie utworów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, hybrydowe eventy – to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą obecnie mierzyć się twórcy.

Po stronie dystrybutorów, wydawców, firm wykorzystujących utwory i zatrudniających twórców wyzwań nie stoi wcale mniej. Współtworzenie rozwiązań pozwalających na efektywne wykorzystanie i promowanie treści medialnych w sieci, tworzenie wirtualnych platform sprzedażowych z utworami, tworzenie modeli nadawania VOD, wspieranie zarządzania know-how i działalności nadawczej… zagadnień można wymieniać wiele.

W DGTL rozumiemy prawa, jakimi rządzi się branża kreatywna, ale także potrzeby przedsiębiorców budujących swoją strategię w zakresie własności intelektualnej. Wspieramy od zamysłu, przez etap kreacji, aż do etapu wykorzystania efektu pracy twórczej. Zapewniamy bezpieczeństwo zarówno twórcom jak i podmiotom korzystającym z utworów. Tworzymy mosty między tradycyjną kreacją a cyfrowym światem, który się z nią zderza.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
  • przygotowania dopasowanej do potrzeb firmy strategii zarządzania własnością intelektualną;

  • przygotowania wszelkiej dokumentacji prawnej, w tym umów, w zakresie zamawiania, tworzenia oraz dystrybucji i udostępniania utworów podlegających ochronie prawno-autorskiej lub ochronie wynikającej z innych przepisów prawa odnoszących się do własności intelektualnej;

  • kształtowania odpowiednich zapisów w umowach zatrudnienia i/lub świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem umów osób zatrudnianych na stanowiskach kreatywnych;

  • wdrożenia, utrzymania i edukacji w zakresie RODO w obszarze zarządzania własnością intelektualną;

  • postępowań przed organami regulacyjnymi (np. KRRiT);

  • ochrony know-how;

  • zwalczania nieuczciwej konkurencji, szczególnie w zakresie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej reklamy;

  • sporów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej;

  • tworzenia i wdrażania systemów zapewniania zgodności w zakresie ochrony własności intelektualnej (np. zarządzanie portfolio licencji)

kontakt

Sylwia Graboś

PARTNER, RADCA PRAWNY

ZNAKI TOWAROWE

Chronione znaki towarowe jako podstawa silnej marki

O sile marki decyduje jej rozpoznawalność. Im bardziej rozpoznawalna marka, tym większa pokusa, żeby sięgnąć po produkty lub usługi kojarzone z tą marką. Popularność rodzi naśladowców. Stąd konieczność stwarzania skutecznych mechanizmów ochrony. Mechanizmów, które pozwalają na zarządzanie marką. Prawo ochronne na znak towarowy daje wyłączność jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym terytorium. I o to właśnie chodzi.

POBIERZ

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

Cyfryzacja

Inwestycje

Ludzie

Branża IT

Branża medialna

Branża telekomunikacyjna

Branża sportowa

Compliance

Podatki

Spory