RODO

W dobie cyfrowej rewolucji, zapewnienie skutecznych mechanizmów ochrony prywatności może stanowić nie lada wyzwanie. Wyznaczenie wysokich standardów przetwarzania danych jest jednak kluczowym elementem funkcjonowania każdej organizacji, a umiejętne zarządzanie tymi procesami – jednym z wyznaczników sukcesu. Skrupulatne dbanie o dane klientów i partnerów biznesowych jest fundamentem, na którym można zbudować trwałe, przynoszące korzyści relacje, doprowadzając do prędkiego rozwoju prowadzonej działalności.
Przedsiębiorstwo, które potrafi skutecznie chronić prywatność, zdobywa nie tylko lojalność klientów, ale także zyskuje renomę jako solidny partner, gotów do spełnienia unijnych wymogów bezpieczeństwa danych. W ten sposób, inwestycje w ochronę prywatności stają się strategicznym posunięciem, umożliwiającym budowę trwałego zaufania do przedsiębiorstwa
(i do przedsiębiorcy) w środowisku biznesowym.
W DGTL oferujemy kompleksowe usługi tworzące niezbędną w dzisiejszym świecie tarczę ochronną przedsiębiorstwa. Weryfikujemy problemy, identyfikujemy możliwe ryzyka
i zapobiegamy im już na etapie tworzenia wymaganej dokumentacji. W ten sposób jesteśmy dwa kroki przed ewentualnymi (odpukać!) kontrolami ze strony organów nadzorczych.
Działamy proaktywnie, prowadząc konsultacje, badając indywidualne potrzeby dla danej działalności oraz weryfikując obszary przetwarzania danych. Domyślnie stawiamy na zapewnienie maksymalnej ochrony dla przedsiębiorstwa (jako administratora bądź podmiotu przetwarzającego) oraz dla jego klientów biznesowych.
Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:

  • przeprowadzenia audytu RODO, czyli analizy obecnego stanu w zakresie ochrony danych osobowych w organizacji w celu zidentyfikowania i zbadania procesów przetwarzania danych osobowych oraz zaproponowania rekomendacji i działań naprawczych,
  • określenia działań dostosowujących organizację do wymogów regulacyjnych, najlepszych praktyk oraz standardów zabezpieczenia,
  • opracowania pełnej dokumentacji RODO, czyli zestawu dokumentów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych w organizacji,
  • wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych,
  • przygotowania lub analizy umów powierzenia / podpowierzenia danych osobowych,
  • pomocy w weryfikacji dostawców usług, którym dane osobowe zostaną powierzone (podmiotów przetwarzających lub dalszych podmiotów przetwarzających),
  • szkolenia pracowników i podwykonawców z zakresu ochrony danych osobowych w organizacji,
  • monitorowania i regularnej aktualizacji systemu ochrony danych osobowych w organizacji,
  • wsparcia w realizacji obowiązków spoczywających na administratorze lub podmiocie przetwarzającym, wynikających z przepisów prawa oraz reakcji na żądania organu nadzorczego lub osób, których dane dotyczą.

kontakt

Michał Kibil

Michał Kibil

SENIOR PARTNER
Stradomska Paulina

Paulina Stradomska

associate

RODO – LISTA KONTROLNA ZGODNOŚCI Z RODO DO SAMOAUDYTU ORGANIZACJI

SPOSÓB WYPEŁNIENIA LISTY

Wypełniając poniższą check-listę sprawdzisz w jakim stopniu Twoja organizacja dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prywatność Twoich pracowników, klientów i kontrahentów, a także czy powinna podjąć działania dążące do zapewnienia zgodności z RODO.

Zapoznaj się z poniższymi twierdzeniami. Zastanów się, z którymi z nich jest zgodna Twoja organizacja*.

Jeśli poszczególne obszary odpowiadają funkcjonującym w Twojej organizacji normom – zaznacz „x” w pustym polu (kwadracie).

*Niektóre zagadnienia mogą nie dotyczyć Twojej organizacji – wówczas jest to w danej rubryce ujęte po slash’u – w takiej sytuacji również zaznacz „x” w pustym polu (kwadracie).

Następnie podlicz zaznaczone punkty („x”) i zapoznaj się z wynikami poniżej.

ZACZYNAMY!

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
II. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE
III. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
IV. OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO (PROCESORA)
V. OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO (PROCESORA)
VI. ROZLICZALNOŚĆ
Zgoda *
Dziękuję za Twoją wiadomość. Wiadomość została wysłana.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

Cyfryzacja

Inwestycje

Ludzie

Kreacja

Branża IT

Branża medialna

Branża telekomunikacyjna

Branża sportowa

Compliance

Spory