Jak możemy pomóc?

JAK ZJEŚĆ CIASTKO I MIEĆ CIASTKO?

Po sukcesie naszego poprzedniego raportu poświęconego pracy zdalnej, postanowiliśmy poświecić nasz kolejny raport sygnalistom i zagadnieniom z obszaru HR compliance. Przeprowadziliśmy 40 rozmów z szefami HR, działów compliance, działów prawnych znanych firm działających na rynku polskim. Przeprowadziliśmy także dodatkową ankietę wśród osób zatrudnionych w polskich firmach, pytając o postrzeganie tych zagadnień, już wdrożone środki umożliwiające zgłaszanie nieprawidłowości oraz o przygotowania do wdrożenia nowej dyrektywy poświęconej tym zagadnieniom.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

JAK ZREALIZOWAĆ PROJEKT INFORMATYCZNY

Zdaniem ekspertów niemal 75% projektów informatycznych kończy się przekroczeniem zaplanowanego budżetu wdrożenia lub harmonogramu. Wiele z nich nie kończy się nigdy. Choć może trafniej byłoby powiedzieć, że kończy się odstąpieniem od realizacji a niejednokrotnie także sporem sądowym. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn można byłoby wyliczyć wiele: brak dobrze zdefiniowanych ram i założeń projektowych, brak doświadczenia w realizacji projektów informatycznych, próba nadmiernego dostosowywania istniejących rozwiązań informatycznych do obowiązujących w firmie archaicznych procesów etc. etc. Czy umowa może stać się cudownym lekiem na te problemy? Absolutnie nie! Czasami jednak konstruuje się ją tak, ż eby służyła za narzędzie do przerzucania winy na dostawcę. Alibi mające na celu pokazanie, że co prawda projekt pozostaje w sferze niezrealizowanych planów, ale to wszystko wina integratora. Naszym zdaniem takie podejście prowadzi donikąd.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

CHRONIONE ZNAKI TOWAROWE JAKO PODSTAWA SILNEJ MARKI

O sile marki decyduje jej rozpoznawalność. Im bardziej rozpoznawalna marka, tym większa pokusa, żeby sięgnąć po produkty lub usługi kojarzone z tą marką. Popularność rodzi naśladowców. Stąd konieczność stwarzania skutecznych mechanizmów ochrony. Mechanizmów, które pozwalają na zarządzanie marką. Prawo ochronne na znak towarowy daje wyłączność jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym terytorium. I o to właśnie chodzi.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ 

AML, COMPLIANCE & GOVERNANCE CZYLI BEZPIECZNY BIZNES

Liczba regulacji mających wpływ na działalność przedsiębiorców funkcjonujących na polskim rynku stale rośnie. Powoduje to zwiększenie ryzyka działalności, zarówno prawnego, jak i finansowego oraz operacyjnego.

Przedsiębiorca powinien zapoznać się z około 18 tys. stron maszynopisu każdego roku, aby być na bieżąco ze zmianami w prawie i w sposób efektywny zarządzać zgodnością w ramach prowadzonej działalności. Oznacza to, że musiałby poświęcić na to zadanie blisko 2 godziny każdego dnia roboczego.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

WSZĘDOBYLSKIE PODATKI

Podatek – płacona przez każdego z nas, czasem w sposób nie do końca rozpoznawalny i świadomy, danina. Należność pobierana przez Państwo, która musi być należycie egzekwowana z pełnym poszanowaniem dla przyznanych podatnikowi praw. Powszechny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny. W sytuacjach wszczęcia czynności kontrolnych, postępowania podatkowego lub postępowania karno-skarbowego, bronimy interesów podatnika, bacząc czy wdrożone postępowanie jest zasadne i odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

PRACOWNIK POZYWA NAS CZY MY PRACOWNIKA?

Prawo pracy to nie tylko bieżące rozwiązywanie zaistniałych problemów. Wcześniej czy później w każdej organizacji pojawiają się spory pracownicze dotyczące zarówno nawiązania stosunku pracy, jego przebiegu, jak i zakończenia roli pracownika w organizacji. Warto przeciwdziałać powstaniu ewentualnych roszczeń pracowników, lecz nie zawsze jest to możliwe, szczególnie w sytuacji rozwiązania stosunku pracy. Jednocześnie istnieje wiele przypadków, w których to pracodawca jest uprawniony do pozwania pracownika za naruszenie przez niego obowiązków pracowniczych.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ 

CZAS TO PIENIĄDZ!

W toku prowadzenia biznesu często napotyka się na nierzetelnych kontrahentów. Czasem nawet najlepiej sporządzona umowa nie zabezpieczy przed nieuczciwym zachowaniem drugiej strony.
Niedotrzymanie postanowień wynikających z umów, opóźnione płatności, czy też brak płatności, kary umowne, zwroty i zapłaty zadatku, naruszenie tajemnicy, naruszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i dóbr osobistych – to tylko przykładowe naruszenia jakie mogą skutkować powstaniem sporu sądowego.
Złożoność sporów, które powstają na tle spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nierzadko każe znać specyfikę i przepisy dotyczące różnych branż bądź typów działalności gospodarczej.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

SPORT – NAJWAŻNIEJSZA Z NAJMNIEJ WAŻNYCH SPRAW W ŻYCIU

Bramki, punkty, sekundy. Kłębowisko namiętności, ale też zimna kalkulacja. Niegdyś zabawa dla dżentelmenów, nierzadko zarzewie zbrojnych konfliktów, a ostatnio coraz częściej rządząca się swoim własnymi regułami prężna gałąź biznesu. Zasadniczą rolę odgrywają w niej nie tylko te reguły, których interpretacja pozwala ocenić sytuację zaistniałą podczas toczącej rozgrywki na boisku, ale także te rodzące się w drodze decyzji i wyroków w zaciszu negocjacyjnych gabinetów w salach konferencyjnych czy sądowych. Dotyczą one praw i obowiązków podmiotów branży sportowej takich jak: zawodnik, trener, klub, związek sportowy, sędzia, sponsor, kibic, organizator imprezy sportowej w ich wzajemnych relacjach.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ