Jak możemy pomóc?

JAK ZJEŚĆ CIASTKO I MIEĆ CIASTKO?

Przeprowadzenie fuzji, przejęcia czy też inwestycji w spółkę to proces skomplikowany i prosty zarazem. Umowy w tym zakresie są dość dobrze ugruntowane w praktyce rynkowej, choć jak to zwykle bywa, nie brakuje w nich pułapek stwarzanych głównie przez dynamicznie zmieniające się ustawodawstwo podatkowe oraz praktykę organów administracji. Proces inwestycyjny to zagadnienie wykraczające jednak poza treść samej umowy. To analiza ekonomiczna, analiza techniczna, badanie rynkowych trendów oraz to co najważniejsze… Budowanie zaufania pomiędzy założycielami lub właścicielami spółki będącej przedmiotem transakcji a inwestorami. Zaufania w to, że spółki które czasami nie wygenerowały jeszcze istotnego przychodu, zdobędą trwała pozycję rynkową.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

JAK ZREALIZOWAĆ PROJEKT INFORMATYCZNY

Zdaniem ekspertów niemal 75% projektów informatycznych kończy się przekroczeniem zaplanowanego budżetu wdrożenia lub harmonogramu. Wiele z nich nie kończy się nigdy. Choć może trafniej byłoby powiedzieć, że kończy się odstąpieniem od realizacji a niejednokrotnie także sporem sądowym. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn można byłoby wyliczyć wiele: brak dobrze zdefiniowanych ram i założeń projektowych, brak doświadczenia w realizacji projektów informatycznych, próba nadmiernego dostosowywania istniejących rozwiązań informatycznych do obowiązujących w firmie archaicznych procesów etc. etc. Czy umowa może stać się cudownym lekiem na te problemy? Absolutnie nie! Czasami jednak konstruuje się ją tak, ż eby służyła za narzędzie do przerzucania winy na dostawcę. Alibi mające na celu pokazanie, że co prawda projekt pozostaje w sferze niezrealizowanych planów, ale to wszystko wina integratora. Naszym zdaniem takie podejście prowadzi donikąd.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

CHRONIONE ZNAKI TOWAROWE JAKO PODSTAWA SILNEJ MARKI

O sile marki decyduje jej rozpoznawalność. Im bardziej rozpoznawalna marka, tym większa pokusa, żeby sięgnąć po produkty lub usługi kojarzone z tą marką. Popularność rodzi naśladowców. Stąd konieczność stwarzania skutecznych mechanizmów ochrony. Mechanizmów, które pozwalają na zarządzanie marką. Prawo ochronne na znak towarowy daje wyłączność jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym terytorium. I o to właśnie chodzi.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ 

AML, COMPLIANCE & GOVERNANCE CZYLI BEZPIECZNY BIZNES

Liczba regulacji mających wpływ na działalność przedsiębiorców funkcjonujących na polskim rynku stale rośnie. Powoduje to zwiększenie ryzyka działalności, zarówno prawnego, jak i finansowego oraz operacyjnego.

Przedsiębiorca powinien zapoznać się z około 18 tys. stron maszynopisu każdego roku, aby być na bieżąco ze zmianami w prawie i w sposób efektywny zarządzać zgodnością w ramach prowadzonej działalności. Oznacza to, że musiałby poświęcić na to zadanie blisko 2 godziny każdego dnia roboczego.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

WSZĘDOBYLSKIE PODATKI

Podatek – płacona przez każdego z nas, czasem w sposób nie do końca rozpoznawalny i świadomy, danina. Należność pobierana przez Państwo, która musi być należycie egzekwowana z pełnym poszanowaniem dla przyznanych podatnikowi praw. Powszechny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny. W sytuacjach wszczęcia czynności kontrolnych, postępowania podatkowego lub postępowania karno-skarbowego, bronimy interesów podatnika, bacząc czy wdrożone postępowanie jest zasadne i odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

PRACOWNIK POZYWA NAS CZY MY PRACOWNIKA?

Prawo pracy to nie tylko bieżące rozwiązywanie zaistniałych problemów. Wcześniej czy później w każdej organizacji pojawiają się spory pracownicze dotyczące zarówno nawiązania stosunku pracy, jego przebiegu, jak i zakończenia roli pracownika w organizacji. Warto przeciwdziałać powstaniu ewentualnych roszczeń pracowników, lecz nie zawsze jest to możliwe, szczególnie w sytuacji rozwiązania stosunku pracy. Jednocześnie istnieje wiele przypadków, w których to pracodawca jest uprawniony do pozwania pracownika za naruszenie przez niego obowiązków pracowniczych.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ 

CZAS TO PIENIĄDZ!

W toku prowadzenia biznesu często napotyka się na nierzetelnych kontrahentów. Czasem nawet najlepiej sporządzona umowa nie zabezpieczy przed nieuczciwym zachowaniem drugiej strony.
Niedotrzymanie postanowień wynikających z umów, opóźnione płatności, czy też brak płatności, kary umowne, zwroty i zapłaty zadatku, naruszenie tajemnicy, naruszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i dóbr osobistych – to tylko przykładowe naruszenia jakie mogą skutkować powstaniem sporu sądowego.
Złożoność sporów, które powstają na tle spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nierzadko każe znać specyfikę i przepisy dotyczące różnych branż bądź typów działalności gospodarczej.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

SPORT – NAJWAŻNIEJSZA Z NAJMNIEJ WAŻNYCH SPRAW W ŻYCIU

Bramki, punkty, sekundy. Kłębowisko namiętności, ale też zimna kalkulacja. Niegdyś zabawa dla dżentelmenów, nierzadko zarzewie zbrojnych konfliktów, a ostatnio coraz częściej rządząca się swoim własnymi regułami prężna gałąź biznesu. Zasadniczą rolę odgrywają w niej nie tylko te reguły, których interpretacja pozwala ocenić sytuację zaistniałą podczas toczącej rozgrywki na boisku, ale także te rodzące się w drodze decyzji i wyroków w zaciszu negocjacyjnych gabinetów w salach konferencyjnych czy sądowych. Dotyczą one praw i obowiązków podmiotów branży sportowej takich jak: zawodnik, trener, klub, związek sportowy, sędzia, sponsor, kibic, organizator imprezy sportowej w ich wzajemnych relacjach.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ