O czym należy pamiętać przy zawieraniu umowy z trenerem reprezentacji?

Okoliczności, które zaistniały w związku z nagłym rozwiązaniem kontraktu trenerskiego pomiędzy Paulo Sousa’ą, a PZPN ("Kontrakt") potwierdziły powszechnie obowiązującą zasadę, że umowy zawierane są na „złe czasy”. Powinny zatem zawierać instrumenty chroniące interesy stron przed naruszającymi postanowienia zawartych umów zachowaniami kontrahentów. Prowadzone przez strony negocjacje często skutkują wzajemnymi ustępstwami. Taka sytuacja miała zapewne miejsce w przypadku umowy zawieranej przez PZPN z Paulo Sousa’ą. PZPN nie chciał oferować wynagrodzenia odpowiadającego wartości rynkowej trenera Sousa’y, rezygnując w zamian z wprowadzenia do treści umowy kar umownych za naruszenie postanowień kontraktu, m.in. dotyczących sposobu jego rozwiązania. Załącznik nr 2 do, będących w tym [...]

Autor |24 marca 2022|Kategorie: Reguły gry|0 komentarzy
Przejdź do góry