Odpowiedzialność pracownika cz. II

Kodeks pracy przewiduje pełną odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone, dzieląc mienie powierzone na dwie kategorie – mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu i mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia się. Do drugiej z kategorii zaliczymy na pewno pieniądze, do pierwszej zaś pozostałe przykładowo wymienione w kodeksie pracy mienie tj. papiery wartościowe, kosztowności czy też narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, w tym także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Kodeks pracy przewiduje możliwość powierzenia również innego mienia niż to wskazane [...]

2023-10-30T23:22:53+01:00

Zanim konflikt przerodzi się w mobbing

Dyskusje na temat mobbingu są wyjątkowo spolaryzowane. Są tacy którzy każdy przykład zachowań niepożądanych w firmie (chociażby takich jak podniesienie głosu, nieodpowiednie żarty, czy też krytykowanie osobistych przekonań) traktują jako mobbing, a tym którzy się ich dopuszczają przypisują łatkę mobbera lub przemocowca. Są też tacy, którzy od blisko 20 lat, od kiedy mobbing został w Polsce zdefiniowany, twierdzą, że jest to fanaberia, a pracownicy organizacji są po prostu coraz bardziej przeczuleni. Prawda, jak to zwykle bywa, jest gdzieś pośrodku, [...]

2023-11-20T21:00:25+01:00

Potyczka (Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra)

W 1923 roku z inicjatywy prof. Jana Sztolcmana, po jego wystąpieniu podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w Paryżu, w celu ratowania żubrów powstaje Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Organizacja obiera sobie siedzibę i zaczyna od ustalenia liczby żubrów. Dane są zatrważające, bowiem I wojnę światową przetrwało tylko 9 osobników na wolności, a w 1919 r. znaleziono ostatni ślad żubra nizinnego na wolności. Okazuje się, iż z powodu intensywnych polowań i utraty siedlisk w 1929 roku pozostają jedynie [...]

2023-10-27T19:52:34+02:00

Od deszczu słodkości do bomby atomowej

Dokładnie 100 lat temu, wiosną 1923 roku, firma produkująca batoniki Baby Ruth postanowiła przenieść swoją kampanię reklamową w przestworza – i to dosłownie. Wynajęto samolot, z którego zrzucono następnie tysiące batoników Baby Ruth - każdy z własnym miniaturowym spadochronem. Pilot, wykonując akrobacje lotnicze, tylko wzmocnił efekt tego niezapomnianego widowiska. Deszcz słodyczy wywołał wzburzenie w Pittsburghu – dzieci biegały po ulicach, niektórzy ryzykowali upadek próbując złapać batoniki z okien, a nawet dochodziło do bójek o to, kto [...]

2023-10-20T10:47:39+02:00

Odpowiedzialność pracownika cz. I

Stosunek pracy jest w dużej mierze stosunkiem opartym na zaufaniu. Pracodawca oczywiście dysponuje wieloma narzędziami podczas procesu rekrutacji, aby wybrać odpowiedniego kandydata, jednak coraz częściej oprócz kompetencji oraz ilości dyplomów i kursów, którymi może pochwalić się pracownik, czyli szeroko rozumianego doświadczenia zawodowego znaczenie zyskuje osobowość kandydata i to czy wpasowuje się on do przyjętej w danej organizacji kultury pracy. Pomimo więc uschematyzowania procesu rekrutacji – któż z nas nie przechodził przez pisanie CV i kolejne spotkania rekrutacyjne, to jednak pozostał [...]

2023-10-30T23:20:11+01:00

Podatek dochodowy od osób prawnych przy aportowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. z siedzibą poza UE

Tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna powoduje powstanie rożnego rodzaju zdarzeń gospodarczych. W poniższych rozważaniach r.pr. Kazimierz Romaniec finalizuje zapoczątkowaną uprzednio analizę konsekwencji podatkowych związanych z przewożeniem przez właścicieli ukraińskich przedsiębiorstw ich wyposażenia do Polski i umieszczania ich w formie aportu w polskich spółkach przedstawiając tym razem konsekwencje podatkowe w odniesieniu do podatku dochodowego („PDOP”) Należy tutaj przypomnieć, że w omawianym stanie faktycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, („Spółka”) posiadająca jednego wspólnika – [...]

2023-10-24T22:26:08+02:00

Problem weryfikacji czy pracodawca jest objęty działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej

Międzyzakładowa organizacja związkowa to organizacja, która swoim zakresem działania obejmuje więcej niż jednego pracodawcę. O tym, którzy pracodawcy mogą być objęci działaniem danej międzyzakładowej organizacji związkowej, decydują samorządne decyzje organów międzyzakładowej organizacji związkowej. Najczęściej jest to przedmiotem regulacji statutu danego związku. Międzyzakładowa organizacja związkowa może powstać w trybie ustawowym (wówczas zostaje zarejestrowana w KRS) bądź jako jednostka organizacyjna ponadzakładowej organizacji związkowej utworzona zgodnie z postanowieniami statutu tej organizacji. O objęciu danego pracodawcy działaniem organizacji decyduje fakt zrzeszania przynajmniej jednej osoby [...]

2023-10-30T23:26:54+01:00

Gdy zatrzęsła się ziemia

Japonia znajduje się na styku aż czterech płyt tektonicznych: euroazjatyckiej, filipińskiej, pacyficznej i północnoamerykańskiej). Powoduje to występowanie tam licznych trzęsień ziemi oraz tsunami. Szacuje się, że w Japonii ziemia trzęsie się przynajmniej raz w tygodniu, natomiast w ciągu roku od jednego do nawet trzech tysięcy razy. Pomimo tego, że przy takim natężeniu wstrząsów od bardzo dawna stosuje się odpowiednią profilaktykę (Japończycy m.in. dostosowują swoje budynki, by minimalizować zagrożenie, zabezpiecza się infrastrukturę przed kataklizmami, a sami [...]

2023-10-13T09:27:10+02:00

Umorzenie automatyczne

Skoro powiedziało się „a”, to trzeba powiedzieć i „b”, a nawet „c”. Oprócz umorzenia dobrowolnego i przymusowego, jest jeszcze trzecia droga (wszelkie podobieństwa do zgoła innej trzeciej drogi przypadkowe): umorzenie automatyczne. Otóż wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą z góry zaplanować, że do umorzenia udziału dojdzie w określonej sytuacji. Jak to zrobić? Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, umowa spółki może zawierać regulację, zgodnie z którą dojdzie do automatycznego umorzenia udziału w razie ziszczenia się określonego zdarzenia. Kluczowe przy tym [...]

2023-10-10T14:33:08+02:00

Aktor rekordzista

Japycz z „Rancza”, Senator Polak z „Poranka kojota”, Król Sedesów z „Chłopaki nie płaczą”, Hrabia Barski z „Trędowatej” adwokat Łęckiego z „Lalki” Andrzej z „Noża w wodzie”. Jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów w historii polskiego kina. Leon Niemczyk jest absolutnym rekordzistą co do liczby ról, choć nie wiadomo dokładnie, ile ich zagrał. Ocenia się, że ponad 400 w samych polskich produkcjach, do tego doliczyć należy ok. 150 produkcji zagranicznych, a także przedstawienia teatralne i [...]

2023-10-05T21:20:28+02:00
Przejdź do góry