Premia dla byłych pracowników?

W czasach kiedy Indie były kolonią brytyjską, doświadczyły efektu kobry. Z uwagi na dużą ilość jadowitych stworzeń, wyznaczano nagrodę za każdą martwą kobrę. To zaś zmotywowało ludzi do działania. Wydawało się, że problem zniknął. Nic bardziej mylnego. Mieszkańcy zaczęli hodować kobry tylko po to, by otrzymać nagrodę. Gdy rząd zdał sobie z tego sprawę, nagroda przestała istnieć, a właściciele tych gadów wypuścili je na ulice. Finalny efekt był zupełnie odmienny od oczekiwanego i przyniósł więcej strat niż zysku. Czy [...]

2024-05-18T21:07:36+02:00

RODO a ochrona prywatności

Żyjemy w świecie, w którym dane mają coraz większą wartość. Są one paliwem napędzającym nasze biznesy oraz nierzadko fakt ich posiadania decyduje o przewadze rynkowej lub jej braku. Wśród szerokiej kategorii danych można wyodrębnić podkategorię danych osobowych, które mają dla ludzi szczególną wartość, gdyż ich ujawnienie nieuprawnionym osobom może nas narazić na daleko idące konsekwencje, zaczynając od niechcianych telefonów i maili z ofertami sprzedaży produktów i usług (tam gdzie ktoś dostaje dostęp do naszych danych kontaktowych), aż po sfałszowanie naszej [...]

2024-05-26T23:51:19+02:00

Śmierć Stefczyka. Ale nie jego kas…

Kasy Stefczyka zna większość Polaków. Jest to bowiem bardzo popularna, szczególnie w mniejszych miejscowościach, instytucja finansowa, nawiązująca do ponad 100-letniej tradycji polskiej spółdzielczości finansowej. Kim natomiast był ich założyciel i z czego wywodzą się kasy? Franciszek Stefczyk pod koniec XIX w. wcielił w życie i rozwinął na terenach Galicji ideę finansowej samopomocy, tzn. oddolnej działalności społeczności i udzielania pomocy finansowej członkom społeczności, bez oczekiwania na wsparcie instytucjonalne i w celu stworzenia alternatywy dla zadłużania się [...]

2024-04-26T09:25:55+02:00

Anti-Dilution w umowach wspólników – jako ochrona przed rozwodnieniem

Na czym polega klauzula Anti-Dilution? Klauzula Anti-Dilution stanowi zabezpieczenie przed rozwodnieniem wspólników, zapewniając obecnym wspólnikom prawo do utrzymania procentowego udziału w spółce, na wypadek dokonywania kolejnych emisji udziałów. Przed czym chroni klauzula Anti-Dilution Z klauzulą Anti-Dilution będziemy mieli do czynienia za każdym razem, gdy będzie zachodziło ryzyko rozwodnienia udziału procentowego wspólnika. Czym zatem jest wskazane rozwodnienie i kiedy zachodzi? Najczęściej do rozwodnienia dochodzi w sytuacji, gdy liczba udziałów pozostających w obrocie wzrasta, skutkując zmniejszeniem procentowego udziału własnościowego. Dodatkowo sam [...]

2024-04-26T09:42:21+02:00

„Ustawa ma swoją treść i trzeba jej się trzymać”

W wydanej 21 lutego 2024 r. uchwale, Sąd Najwyższy w składzie 3 osobowym w sprawie o sygn. III UZP 8/23 uznał że: „Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230.) dalej : „u.s.u.s.”. Choć brak jeszcze [...]

2024-04-28T21:21:41+02:00

Umarł wódz… niech żyje wódz?

Jedynie garstka przywódców XX wieku mogłaby poszczycić się trwającą dekady sławą na światową skalę. Jeszcze mniejsza grupa mogłaby powiedzieć o sobie, że ich PR dobił do poziomu, w którym ich polityczni sukcesorzy zdecydowali się na wybudowanie im mauzoleum i opracowanie nowoczesnych metod mumifikacji. Władimir Iljicz Uljanow, szerszemu gronu znany jako towarzysz Włodzimierz Lenin, na oba te twierdzenia mógłby odpowiedzieć: Da, tovarishch. 21 stycznia 1924 r. Lenin zmarł w wieku 53 lat. Dzień później przez Związek [...]

2024-04-18T17:05:35+02:00

Regulaminu nie masz, zakazu nie nałożysz…

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej jest jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed klubem gospodarza. W tym celu kluby wprowadzają regulaminy imprez masowych – meczów piłki nożnej, a także regulaminy stadionów. Regulaminy te określają m.in. obowiązki i uprawnienia uczestników meczów (kibiców), a także zasady ich odpowiedzialności za zachowanie niezgodne z wymienionymi regulaminami lub przepisami prawa powszechnego. Przykładowymi obowiązkami kibica są te dotyczące posiadania i okazania biletu oraz dokumentu tożsamości, zajmowania określonego miejsca czy zakazu naruszania innych postanowień regulaminów, takich [...]

2024-04-28T21:11:01+02:00

Zarząd w gorsecie

Wzorzec działania Z całego systemu przepisów prawa można wywieść szereg obowiązków spoczywających na członkach zarządu. Zakres podstaw, w oparciu o które można ustalić osobistą odpowiedzialność członka zarządu wręcz przytłacza – przepisy karne, podatkowe, z zakresu ochrony konkurencji itd. Kodeks spółek handlowych daje członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wytyczne co do sposobu zachowania w niektórych sytuacjach. Oprócz tego, przepisy kodeksu spółek handlowych zakreślają również ogólny model działania członka zarządu, rodzaj wzorca zachowania, którego naruszenie będzie determinować negatywną ocenę działań członka [...]

2024-04-28T20:30:59+02:00

Nowy podatek od nieruchomości już w 2025 r.? – część II

Wyrokiem z 18 października 2023 r. (sygn. akt 23/19) Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zgodność z konstytucją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych („UOPL”), krytycznie odnosząc się do przepisów dotyczących opodatkowania (w zakresie wysokości stawek podatku) nieruchomości będących budynkami mieszkalnymi i powiązanymi z nimi garażami. Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów do stycznia 2025 roku. Oznacza to, że i w tym przypadku zmiany w podatku od nieruchomości mogą okazać się na tyle istotne, że być może (i takie [...]

2024-04-28T20:21:26+02:00

Na straży polskich granic – Korpus Ochrony Pogranicza

Ochrona granic świeżo stworzonej II Rzeczypospolitej nie była łatwym zadaniem. Po I Wojnie Światowej Rzeczypospolita musiała walczyć o swój ostateczny kształt prawie na każdym odcinku. Walki o zachodnią granicę oparły się głównie o powstania (wielkopolskie i trzy powstania śląskie), rozwiązania dyplomatyczne, plebiscyty i traktat wersalski. Sytuacja na wschodniej granicy było o wiele bardziej skomplikowana. Powstanie państwa Litewskiego oraz dążenie do samodzielnej państwowości Białorusi i Ukrainy powodowało narastające tarcia, które musiały prędzej czy później doprowadzić do [...]

2024-04-09T23:30:20+02:00
Przejdź do góry