Naturalna konsekwencja czy zwyczajny błąd? – początek okupacji Zagłębia Ruhry

Dokładnie 11 stycznia 1923 r. około 70 tysięcy francuskich i belgijskich wojsk przemaszerowało przez niemiecką granicę i rozpoczęło okupację Zagłębia Ruhry – w tamtym okresie części niemieckiej Republiki Weimarskiej. Na mocy traktatu wersalskiego z 1919 r. Niemcy zostały uznane za winne I wojny światowej i w związku z tym obciążone reparacjami wojennymi na rzecz Francji i Belgii. Zgodnie z założeniem państw Ententy, takie zobowiązanie miało maksymalnie obciążyć niemiecką gospodarkę, tym samym uniemożliwiając jej odbudowanie się [...]

2023-12-29T10:44:04+01:00

W poszukiwaniu kompromisu

Koniec roku to zwykle okres wielu zmian i postanowień noworocznych. Niektórzy decydują się na rozwiązanie stosunku pracy, inni – na ich nawiązanie. W tym pierwszym przypadku, szczególnie gdy pracownikowi zależy na jak najszybszym podjęciu pracy w nowym miejscu, pod rozwagę brane są różne możliwości przyspieszenia zakończenia dotychczasowego stosunku pracy. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku pracowników, którzy związani są 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jak się zwykło mówić – z niewolnika nie ma pracownika. Dlatego też być może dużo lepszym rozwiązaniem [...]

2024-01-19T22:48:32+01:00

Czy można zapobiec wstąpieniu małżonka do spółki z o.o.?

Co do zasady tylko wspólnikowi, który posiada udziały w spółce z o.o. przysługuje status wspólnika spółki. W konsekwencji jedynie taki wspólnik wykonuje prawa udziałowe wynikające ze stosunku spółki. Jednak, gdy udziały są objęte wspólnością majątkową, małżonek może być także współuprawnionym z udziałów. Z problemem wstąpienia małżonka do spółki z o.o. możemy się spotkać w przypadku ustania takiej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, czy to wskutek zniesienia takiej wspólności w formie porozumienia czy też jej ustania poprzez orzeczenie rozwodu. W takim przypadku [...]

2024-01-19T21:14:59+01:00

Stres jako wypadek przy pracy?

Stres jest zjawiskiem wszechobecnym. Odczuwamy go zarówno sferze prywatnej, jak i zawodowej. Czasami potrafi motywować do działania, lecz w dłuższej perspektywie jest wyniszczający i może prowadzić do poważnych chorób. Jednym z coraz częściej przywoływanych czynników stresogennych jest praca. Takie dane potwierdzają przeprowadzane badania. Zgodnie z najnowszym raportem Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego „Kondycja psychiczna Polaków” aż 62 % Polaków przynajmniej raz w tygodniu doświadcza stresu. Według danych raportu „People at Work 2022: A Global Workforce” przeprowadzonego przez ADP co [...]

2024-01-19T22:44:38+01:00

Sygnaliści Schrödingera

Do 17 grudnia powinniśmy wdrożyć wszystkie konieczne polityki związane z ochroną sygnalistów. Biorąc pod uwagę jakie kary przewidział ustawodawca w projekcie ustawy za brak wdrożenia odpowiednich rozwiązań, nie warto ryzykować i czekać na wejście w życie przepisów - jak to już nastąpi, będziemy mieli mało czasu na odpowiednie dostosowanie się”. Takie i podobne stwierdzenia powtarzali jak mantrę wszyscy specjaliści od HR i compliance (w tym my), setki, jeżeli nie tysiące razy podczas licznych webinarów, prasowych komentarzy oraz konferencji… tyle [...]

2024-01-19T22:39:18+01:00

Kiedy jeden z małżonków może dostać większość majątku po rozwodzie? – czyli nietypowo o podziale majątku wspólnego

Rozwód? To dopiero początek, bowiem po zakończonym postępowaniu rozwodowym do rozstrzygnięcia pozostaje również kwestia podziału majątku wspólnego małżonków. Czy zawsze Sąd podzieli wspólny majątek małżonków pół na pół? Czy żona może dostać cały lub prawie cały majątek mimo, iż nie pracowała zarobkowo w trakcie małżeństwa, a zajmowała się dziećmi? Lub odwrotnie, czy w takie sytuacji cały majątek może przypaść mężowi? Co z „leniwym mężem”, na którego żona pracowała przez całe małżeństwo? O tak zwanych nierównych udziałach przy podziale majątku wspólnego [...]

2024-01-19T21:23:39+01:00

Squeeze out w spółce z o.o., czyli jak wycisnąć wspólnika

Cel przymusowego wykupu Istotnym celem przymusowego wykupu udziałów jest usprawnienie procesu zarządzania spółkami wchodzącymi w skład grupy spółek, a także zapewnienie stabilności i sprawnego funkcjonowania spółki z o.o. poprzez uzyskanie pełnej kontroli nad spółką zależną. Ponadto, w sytuacji, gdy mniejszościowy wspólnik staje się zagrożeniem dla interesów spółki, jej wspólników czy też samego rynku, przymusowy wykup udziałów może stanowić również skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem i ochrony przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z długotrwałego konfliktu czy niesprawnej współpracy wspólników, w szczególności wspólnik mniejszościowy [...]

2024-01-19T21:10:26+01:00

Jakie konsekwencje wiążą się dla pracodawcy z uzyskaniem przez zakładową organizację związkową statusu organizacji reprezentatywnej?

W związku z obowiązującą zasadą swobody zrzeszania się w związkach zawodowych i pluralizmu związkowego u pracodawcy może działać więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa (u rekordzistów działa ich po kilkadziesiąt!). Część z nich może posiadać status organizacji reprezentatywnych. Dla przypomnienia, aby uzyskać status organizacji reprezentatywnej wystarczy zrzeszać: co najmniej 8 % osób wykonujących pracę zarobkową u pracodawcy w przypadku zakładowych organizacji związkowych, które są jednostkami organizacyjnymi lub organizacjami członkowskimi ponadzakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu [...]

2024-01-19T23:00:12+01:00

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem PCC obywatela Ukrainy nabywającego mieszkanie w Polsce

31 sierpnia 2023 r w życie weszła ustawa, która m.in wprowadziła zmiany w UPCC. Ustawa zniosła obowiązek opłacania PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego. Przepisy nie określiły jednak wprost, czy w sytuacji, gdy nabywcą mieszkania jest osoba spoza Unii Europejskiej posiadająca mieszkanie poza terytorium Unii Europejskiej taka osoba w przypadku nabycia mieszkania w Polsce zostaje zwolniona z obowiązku zapłacenia PCC. Nie sprecyzowano bowiem, czy do nieruchomości posiadanych w chwili nabycia mieszkania w Polsce liczą się też nieruchomości [...]

2024-01-19T21:02:38+01:00
Przejdź do góry