Narodziny mistrzów

Obaj urodzili się w 1922 roku – Fijałkowski 4, a Fangor 15 listopada. Obaj stali się kluczowymi przedstawicielami polskiego malarstwa drugiej połowy XX wieku. Stanisław Fijałkowski studiował w łódzkiej PWSSP i był uczniem dwóch innych koryfeuszy polskiej sztuki – Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera. Po skończeniu uczelni został jej pracownikiem, a w 1983 profesorem. Swoje fascynacje malarskie rozpoczynał od impresjonizmu i kubizmu, ale już pod koniec lat pięćdziesiątych poświęcił się abstrakcji. Swoje prace układał w [...]

2023-01-31T20:05:12+01:00

Kolejna nowelizacja KSH

Aktualnie trwają pracę nad kolejną dużą nowelizacją Kodeksu spółek handlowych. W tym przypadku są to zmiany, które zostały wymuszone na polskim ustawodawcy Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (dalej jako: „Dyrektywa 2019/2121”). Zmiany obejmują wprowadzenie nowych typów transgranicznych procesów transformacyjnych tj. transgranicznego przekształcenia oraz transgranicznego podziału. Nowelizacja ma również na celu, wprowadzenie zmian do już istniejących krajowych procesów transformacyjnych. Jak [...]

2023-01-31T20:01:09+01:00

Obowiązek posiadania dostępu do ZUS PUE dla wszystkich przedsiębiorców

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tzw. ZUS PUE została uruchomiona już w roku 2012 jako największy tzw. e-urząd w Polsce. Platformę tę aż do końca grudnia 2022 r. posiadać byli zobowiązani wyłącznie płatnicy, którzy rozliczali składki za więcej niż 5 osób. Jednakże od początku stycznia posiadanie ZUS PUE jest obowiązkiem dla wszystkich przedsiębiorców, a więc zarówno tych zatrudniających (nawet mniej niż 5 osób) jak i tych którzy składki odprowadzają wyłącznie za siebie. Obowiązek ten nałożony został na przedsiębiorców [...]

2023-03-27T21:18:24+02:00

Złożony na ołtarzu nienawiści

Gabriel Narutowicz został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na pierwszego w historii Polski Prezydenta RP dnia 9 grudnia 1922 r. Wiadomość o jego wyborze bardzo szybko rozeszła się po warszawskich ulicach, a niezadowolony lud rozpoczął pierwsze demonstracje jeszcze zanim posłowie i senatorowie tworzący Zgromadzenie Narodowe zdążyli opuścić gmach Sejmowy. Już od początku polskie gazety sprzyjające przeciwnikom przyszłego prezydenta rozpoczęły szerzenie niebezpiecznej dezinformacji, podając do wiadomości publicznej, że rzekomo działający wcześniej jako minister robót publicznych Gabriel Narutowicz [...]

2023-01-26T22:11:19+01:00

Czy nabycie udziałów albo akcji spółki jest zawsze skuteczne?

Nabywanie udziałów albo akcji spółek kapitałowych nie zawsze dochodzi do skutku z dniem podpisania umowy zbycia. Często wymagane będzie dokonanie dodatkowych czynności. Przepisy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623) (dalej jako: „Ukowr”) zawierają ograniczenia w przypadku zbywania udziałów/akcji spółek, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnej. Pomimo, że przepisy te obowiązują już od dłuższego czasu, nie każdy wie, kiedy obrót posiadanymi udziałami/akcjami może odbywać się w sposób swobodny. [...]

2023-01-26T13:48:01+01:00

Coraz bliżej rewolucji

Krajowy System e-Faktur („KSeF”) to ogólnopolski system teleinformatyczny służący do wystawiania, przechowywania i wysyłania e-faktur. Wedle wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwał ponad 2,5 mld e-faktur rocznie. Opublikowany niedawno przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 30 listopada 2022 wskazuje jakie zmiany w związku z wprowadzeniem e-faktur zajdą zasadniczo od 1 stycznia 2024 r. Chociaż obecnie trwa jeszcze okres fakultatywny funkcjonowania tego systemu, to od 1 stycznia [...]

2023-03-27T21:29:42+02:00

Narodziny Wiesława Michnikowskiego

Polskie kino, tak jak i sceny teatralne, z każdym rokiem ubożeją. W niepamięć odchodzi pokolenie aktorów narodzonych przed II wojną światową, czerpiących z tradycji kina przedwojennego, a także (o ile nie w szczególności) scen teatralnych czy też kabaretowych. Kabaretowych w rozumieniu wykwintnego, inteligentnego dowcipu, który umiejętnie wykorzystywał niedomówienia, aby greps był „bardziej inteligentny". Niewymownym przedstawicielem tego nieodżałowanego pokolenia był urodzony w dniu 3 czerwca 1922 r. - Wiesław Michnikowski, którego kreacje w Kabarecie Dudek, a [...]

2023-01-17T23:56:23+01:00

Społeczna odpowiedzialność biznesu a korzyści dla pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami

Najczęściej definiowanym celem przedsiębiorstwa jako wyodrębnionej jednostki gospodarczej niezaprzeczalnie jest osiągnięcie odgórnie skonkretyzowanego zysku oraz dotarcie do jak największej liczby konsumentów. Przedsiębiorcom od samego początku towarzyszą więc określone strategie oraz koncepcje biznesowe, pozwalające w jak najkrótszym czasie osiągnąć wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw oraz zarządzać nimi w możliwie najbardziej efektywny sposób. Oprócz wspomnianej efektywności, w obliczu nasilającej się samoświadomości społeczeństwa oraz postępującej globalizacji coraz większą wagę przykłada się do podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych. Corporate Social Responsability (CSR), tj. społeczna odpowiedzialność [...]

2023-03-28T22:32:24+02:00

Zadośćuczynienie, odszkodowanie czy kara umowna?

Jakiś czas temu piłkarską Polskę obiegły informacje o potencjalnym dopuszczaniu się match-fixingu przez niektórych zawodników III-ligowych klubów. Szerzej na ten temat pisałem w ostatnim artykule dostępnym na blogu Reguły gry: "Duch korupcji powrócił, czyli co grozi zawodnikom, działaczom i klubom za ustawianie meczów". Jak informuje PZPN w komunikacie, Komisja Dyscyplinarna PZPN postanowiła wszcząć postępowania dyscyplinarne w sprawie przewinień match-fixingu w rozgrywkach III ligi w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023, którymi objętych zostało kilkunastu piłkarzy, występujących w klubach piłkarskich III ligi. Ponadto, [...]

2023-01-11T17:49:32+01:00

Niezdolność do pracy – i co teraz?

Wielu traktuje okresowe badania pracowników jako wyłącznie formalność. Szczególnie, jeśli poprzednie badania po prostu tracą ważność. Okazuje się jednak, że wynik takiego badania może pracodawcę (oraz pracownika) niemiło zaskoczyć. Dzieje się tak, gdy pracownik, który dotychczas nie przejawiał żadnych oznak choroby, uznany zostaje za niezdolnego do pracy wobec istnienia przeciwskazań zdrowotnych. Co wtedy? Bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. W takiej sytuacji pracodawca [...]

2023-01-11T17:37:42+01:00
Przejdź do góry