Dlaczego system premiowy nie obejmie członka zarządu?

Premie stanowią istotny element motywacyjny, skutecznie zachęcając do osiągania celów strategicznych i finansowych przedsiębiorstwa. W okresie przedświątecznym, gdy wiele przedsiębiorstw przygotowuje się do podsumowań rocznych oraz rozdziału zasłużonych zysków finansowych, kwestia przyznania premii staje się szczególnie aktualna. Istnieje jednak grupa osób wykonująca swoje obowiązki zawodowe na najwyższych szczeblach struktury firmy, która to może stanąć przed nietypową materią – brakiem prawa do premii, mimo ich zagwarantowania w regulaminie. W niniejszym artykule zbadam w jakich sytuacjach osoby zarządzające muszą zmierzyć się z [...]

2023-11-30T14:41:55+01:00

Swoboda ograniczona

Ograniczenie swobody działania zarządu W prawdzie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to zarząd powinien podejmować decyzje, jego samodzielność może podlegać ograniczeniom. Kodeks spółek handlowych przewiduje bowiem, że rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Zasada Ustawa wymaga, aby uchwała wspólników była podejmowana przy rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania o określonej wartości. Pod pojęciem rozporządzenia prawem mogą się kryć różnego rodzaju działania. Jest to [...]

2023-11-30T13:27:10+01:00

Sen o Marsie

„Spierdalaj – oto moja bardzo dyplomatyczna odpowiedź”. To słowa ambasadora Ukrainy w Niemczech na plan zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej sformułowany przez… Elona Muska. Na terytoriach Ukrainy zajętych przez agresora miały odbyć się referenda, Krym miał stać się ostatecznie częścią Rosji, a Ukraina miała zostać krajem neutralnym z zakazem wstąpienia do NATO. Propozycja w istocie niewiele odbiegała od tych formułowanych przez Rosję w czasach, kiedy jeszcze obie strony prowadziły oficjalne rozmowy na temat pokoju w Turcji. Dyplomaci rzadko sięgają do tego [...]

2023-11-30T13:33:11+01:00

Jak się umawiać, żeby się umówić ze sobą

Opowiadaliśmy już o tym, jak to jest, kiedy spółka z o.o. chce zawrzeć umowę z własnym członkiem zarządu. Pominęliśmy jednak bardzo szczególny przypadek, kiedy jedyny członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki. Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość zawierania umów pomiędzy spółką a takim jedynym członkiem zarządu - wspólnikiem. Stawia jednak dodatkowe wymagania wobec tego rodzaju relacji. Cóż zatem w takiej sytuacji? Przede wszystkim, w przypadku umowy zawieranej przez z spółkę z jedynym członkiem jej zarządu, będącym jednocześnie jedynym jej wspólnikiem, [...]

2023-11-24T22:41:06+01:00

Urodził się Jerzy Nowosielski

W 2023 roku minęło 100 lat od urodzin Jerzego Nowosielskiego, uważanego za jednego z najwybitniejszych malarzy i ikonopisarzy XX wieku. „Jego sztuka do dziś jest uznawana za zjawisko unikatowe, łączące w sobie strefę sacrum i profanum” – stwierdził Sejm w uchwale ustanawiającej Jerzego Nowosielskiego patronem tego roku. Nowosielski urodzony w Krakowie 7 stycznia 1923 r. był synem Polki pochodzenia austriackiego i Łemka wyznania greckokatolickiego i od najmłodszych lat był zafascynowany wschodnią liturgią. Podczas II wojny [...]

2023-11-24T22:36:47+01:00

Kilka słów o spółce jawnej

Spółka jawna, przeznaczona do prowadzenia działalności o mniejszej skali i przede wszystkim o mniejszym ryzyku, może korzystać z prostszej struktury i zarządzania. Jednak zawsze istnieje haczyk – głównym problemem spółki jawnej jest nieograniczona odpowiedzialność wspólników. Z drugiej strony, spółka z o.o. wiąże się z większymi formalnościami, ale również większym bezpieczeństwem wynikającym z ograniczonej odpowiedzialności wspólników. Ale od początku Pierwszym krokiem przy rozpoczęciu działalności jest założenie spółki, a konkretnie zawarcie umowy spółki i jej rejestracja. W spółce jawnej jest to trochę [...]

2023-11-24T22:45:26+01:00

Funduszowe mikołajki, czyli prezenty świąteczne finansowane z ZFŚS

Skoro jesteśmy już po pierwszych opadach śniegu w tym sezonie, a z większości witryn sklepowych atakują nas już dekoracje świąteczne, to dobry czas żeby zacząć planować spotkania wigilijne i prezenty świąteczne dla pracowników oraz ich rodzin. W szczególności ten ostatni temat wymaga odpowiednio wczesnego zaopiekowania. Dlaczego? ponieważ pracodawcy często decydują się na pokrycie kosztów takich prezentów z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rozwiązanie korzystne dla organizacji nie tylko z uwagi na racjonalne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, ale też pod kątem [...]

2023-11-20T21:35:12+01:00

Jak się umawiać, żeby się umówić (z członkiem zarządu)

Jak wiadomo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana przez jej zarząd. Oznacza to, w dużym uproszczeniu, że to właśnie zarząd zawiera wszystkie umowy w imieniu spółki. Czasami jednak to właśnie członek zarządu ma być drugą stroną umowy ze spółką. Co się wówczas dzieje? Praktyka pokazuje, że inwencja twórcza w tym zakresie nie zna granic. Niechęć do sięgnięcia po przepisy, wykonania telefonu do prawnika, czy chociażby przeszukania zasobów Internetu, jest przeogromna. Równie ogromna jak pomysłowość osób próbujących rozstrzygnąć ten problem. Dlatego [...]

2023-11-20T20:53:58+01:00

Ojciec promieniowania X

Wilhelm Conrad Roentgen urodził się 27 marca 1845 roku w Lennep. Raptem kilka lat po narodzinach jedynego dziecka, rodzice Roentgena przeprowadzili się jednak do Holandii, gdzie młody Wilhelm rozpoczął naukę. W wieku 24 lat obronił doktorat i wytrwale kontynuował edukację na kolejnych uczelniach, m.in. w Strasburgu i Würzburgu, aby ostatecznie, już jako profesor, objąć stanowisko szefa Instytutu Fizycznego w Monachium. Był początek listopada 1895 roku, kiedy młody naukowiec w laboratorium Uniwersytetu w [...]

2023-11-19T13:08:13+01:00

Pracodawco, czas na zmiany!

Elastyczność warunków pracy nie jest już cenionym benefitem, a naturalnym wymogiem z jakim mierzą się pracodawcy, szczególnie w przypadku zatrudnienia młodego pokolenia pracowników. Nie należy też sprowadzać elastyczności wyłącznie do zaproponowania pracownikowi pracy zdalnej, wielu z nich coraz częściej zainteresowanych jest pracą „part-time”. W większości przypadków sprowadza się to do szeroko rozumianej potrzeby rozwoju i zbierania doświadczenia w ramach projektów wykonywanych w różnych podmiotach, a w szczególności pobierania za te projekty wynagrodzenia, które to nie raz przekracza wynagrodzenie pracownika zatrudnionego [...]

2023-11-20T21:29:00+01:00
Przejdź do góry