RODO vs USA

Prowadzenie działalności on-line, w szczególności w branży e-commerce, bardzo często wiąże się z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich, w tym do USA. Wynika to z tego, że serwery gigantów technologicznych czy też serwisów społecznościowych (m.in. Google, Meta), na których przechowywane są dane osobowe ich użytkowników, zlokalizowane są poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Taka sytuacja na gruncie RODO nazywana jest transferem danych osobowych do państw trzecich. Aby jednak transfer ten był legalny, a co za tym idzie – zachowany [...]

2024-05-26T23:48:27+02:00

Aportowe podwyższenie kapitału w spółce z o.o. a podatek PCC – cz.II

Gwoli przypomnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Spółka”), posiadająca jednego wspólnika – osobę fizyczną, postanowiła dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Nowe udziały w Spółce miały zostać objęte przez wspólnika, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Ukrainy, czyli poza terytorium Unii Europejskiej („Nowy Wspólnik”) i pokryte wkładem niepieniężnym, który nie stanowił ani przedsiębiorstwa, ani jej zorganizowanej części. W zamian za udziały w Spółce Nowy Wspólnik zamierzał wnieść do Spółki aportem maszyny i urządzenia [...]

2023-09-16T22:01:14+02:00

Po co spółce prokurent?

O istnieniu prokury słyszał prawie każdy kredytobiorca. Wśród różnych dokumentów gromadzonych w relacji z bankiem, któryś z nich zapewne jest podpisany ze strony banku przez prokurenta. Ale instytucja ta została wymyślona nie tyle dla kredytobiorców czy innych kontrahentów danego podmiotu, a po to, aby ułatwić życie przedsiębiorcy poprzez zrzucenie możliwie wielu obowiązków na inną osobę. Co to jest? Prokura to pewien rodzaj pełnomocnictwa o narzuconym przez ustawę zakresie, który może być ustanowiony wyłącznie przez prowadzącego działalność gospodarczą przedsiębiorcę podlegającego wpisowi [...]

2023-09-12T23:12:38+02:00

Porządek być musi

Ukaranie pracownika karą porządkową w dobie zróżnicowanych i doskonalonych systemów zarządzania i motywowania pracowników wydawać by się mogło reliktem minionych czasów. I choć wydaje się, że nie jest to narzędzie już tak często wykorzystywane przez pracodawców, to stanowi nierzadko ostateczność. Jeżeli jednak zaistnieje konieczność ukarania pracownika to warto wiedzieć jak to zrobić, aby w tej trudnej, zarówno dla pracownika jak i pracodawcy sytuacji, zachować także wymagania przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa. Odpowiedzialność porządkową pracowników reguluje kodeks pracy, który jako kary [...]

2023-09-16T22:14:19+02:00

Naruszenie zasad współżycia społecznego jako przesłanka zwolnienia dyscyplinarnego

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym jest bezsprzecznie najbardziej rygorystycznym trybem rozwiązania umowy z pracownikiem. Tam, gdzie przyczyną są zachowania niepożądane w sferze interakcji międzyludzkich, zazwyczaj konieczność skorzystania z tego rozwiązania motywowana jest dopuszczeniem się przez pracownika jedne go z zachowań, które są zakazane przez przepisy prawa pracy, takiego jak mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne, czy też inna forma dyskryminacji. Jednak co w wypadku, kiedy zachowanie pracownika nie spełnia ram mobbingu albo innego typu działań wprost opisanych przepisami, a pomimo tego jest [...]

2023-09-02T20:30:07+02:00

Na czym polega przymusowy zarząd?

Twórcy projektu przedmiotowej nowelizacji wskazywali w jej uzasadnieniu, że jakkolwiek aktualnie obowiązujące przepisy przewidywały zabezpieczenie wykonania orzeczenia na całości przedsiębiorstwa, to z możliwości tej korzystano dość rzadko. Częściej zabezpieczenie takie kierowano do poszczególnych składników mienia – elementów na które składa się przedsiębiorstwo – co powodowało trudności w jego funkcjonowaniu. Rozszerzenie zakresu stosowania przepadku przewidziane w art. 44a Kodeksu karnego, jak również potrzeba zapewnienia możliwości zabezpieczenia innych niż przepadek rozstrzygnięć przemawiają za rozwinięciem kodeksowych regulacji zabezpieczenia, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo. Zgodnie [...]

2023-08-22T11:58:17+02:00

Jak uregulowana jest kwestia dziedziczenia konkubentów w polskich przepisach?

Aby odpowiedzieć na zadane w tytule dzisiejszego artykułu pytanie, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że zgodnie z polskim kodeksem cywilnym mamy zasadniczo dwie formy dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe lub w razie, gdy spadkobierca pozostawił po sobie testament, dziedziczenie z testamentu. Dziedziczenie ustawowe a testamentowe. Dziedziczenie ustawowe to sytuacja, w której spadkodawca nie pozostawił testamentu lub okazało się, że testament jest nieważny. W tym wypadku do spadku powołani będą krewni w ustalonej przez prawo kolejności (co do zasady zstępni [tj. dzieci, wnuki] [...]

2024-01-19T20:49:12+01:00

Cyfrowa zbroja dla sygnalistów

Od kilku lat temat sygnalistów oraz budowania w organizacjach systemów przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach jest jednym z zagadnień z jakimi borykają się przedsiębiorstwa. Wszystko rozpoczęło się od wyjścia na światło dzienne takich spraw jak Dieselgate, LuxLeaks, Panama Papers, Cambridge Analytica czy też Danske Bank. Przy ich okazji zrozumiano jak istotne dla wykrywania naruszeń wewnątrz organizacji jest funkcjonowanie systemu, w którym każda osoba, która posiada wiedzę o takim naruszeniu może w bezpieczny sposób dokonać zgłoszenia. Biorąc pod uwagę to, że [...]

O dodatkowych środkach nie tylko dla klubu ostatniej rejestracji zawodnika.

Okienko transferowe w pełni, negocjacje transferowe trwają, a wolni zawodnicy poszukują klubów. Jednak to co najbardziej rozpala wyobraźnię kibiców to kwoty transferowe, za jakie zawodnicy przechodzą z klubu A do klubu B. Częściej jednak zmiana barw klubowych odbywa się na zasadzie transferu wolnego, tzn. po wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora. Powszechnie wśród kibiców przyjęło się, że transfery te odbywają się na zasadzie bezpłatnej, tj. klub odstępujący nie uzyskuje od klubu pozyskującego żadnych środków. Jest to jednak w dużej mierze [...]

2023-08-16T15:52:19+02:00

Aportowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. a podatek od czynności cywilnoprawnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium RP („Spółka”) posiadająca jednego wspólnika – osobę fizyczną postanowiła dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Nowe udziały w Spółce miały zostać objęte przez wspólnika będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę na terytorium Ukrainy - czyli poza terytorium Unii Europejskiej („Nowy Wspólnik”) i pokryte wkładem niepieniężnym, który nie stanowił ani przedsiębiorstwa, ani jej zorganizowanej części. W zamian za udziały w Spółce Nowy Wspólnik zamierzał wnieść do Spółki aportem maszyny i urządzenia konieczne do [...]

2023-08-16T15:56:33+02:00
Przejdź do góry