LIFE-SCIENCE

Life-science (DGTL-science)

Postęp technologiczny zmienia nas i nasze życie, co szczególnie widać w medycynie oraz rozwoju technologii wzmacniających lub wspierających ciało i zdrowie człowieka. Szczególnie dynamiczny rozwój technologii medycznych i leków, jaki obserwujemy od kilku dekad, nabiera teraz dodatkowego przyspieszenia poprzez połączenie rewolucji cyfrowej z rewolucją w biologii. Technologie rodem ze świata „cyber-punk”, jak bioniczne kończyny i egzoszkielety, a także implanty czy rozwiązania cyfrowe jak „zdigitalizowane terapie” stają się coraz powszechniejsze.

Przepisy, regulacje i normy etyczne nie zawsze jednak nadążają za tymi zmianami technologicznymi oraz zmiennością potrzeb w systemie ochrony zdrowia. Dlatego też, praktyka „life-science” jest nakierowana w szczególności na rozwiązywanie problemów i doradztwo prawne w zakresie zagadnień powstałych na połączeniu technologii cyfrowych oraz technologii medycznych, a także na wspieranie dostępności na rynku tych technologii, w tym w szczególności leków i wyrobów medycznych. W tym zakresie wspieramy również innowacyjne pomysły oraz start-up’y w obszarze medycyny, również poprzez realizację projektów z zakresu M&A (Mergers and Acquisitions) oraz łączenie ich z inwestorami lub budowanie współpracy z branżowymi podmiotami. Doradzamy prawnie także w zakresie projektów dotyczących reklamy i informacji na temat leków oraz technologii medycznych, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, a także przetwarzania i ochrony danych osobowych w obszarze medycyny.

Innymi słowy, nasz obszar działania i doradztwa można opisać następującym wzorem:

 („technologie cyfrowe” plus lub razy „technologie medyczne”) do potęgi „prawa”

kontakt

Grzegorz Mączyński

ADWOKAT

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

ZOBACZ POZOSTAŁE SPECJALIZACJE

Cyfryzacja

Inwestycje

Ludzie

Kreacja

Branża IT

Branża medialna

Branża telekomunikacyjna

Branża sportowa

Compliance

Spory