Order Świętej Agaty

Order świętej Agaty to jedno z odznaczeń państwowych Republiki San Marino ustanowione w 1923 r. Święta Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii. Urodziła się w Palermo w bogatej, wysoko postawionej rodzinie. Wyróżniała się nadzwyczajną urodą. Pomimo jednak tego, życie jej nie oszczędziło. Była męczennicą, którą skazano na tortury, podczas których odcięto jej piersi. Głównym powodem była jej odmowa na propozycję zawarcia małżeństwa z Kwincjanem, namiestnikiem Sycylii. W tamtym czasie obowiązywał wymierzony w chrześcijan dekret cesarza Decjusza, [...]

2023-06-02T16:32:51+02:00

Jak umierają dżentelmeni

Ponad sto lat temu rozpoczął się wyścig, którego meta usytuowana została na biegunie południowym. Wyścig o pierwszeństwo. O postawienie stopy tam, gdzie nikt wcześniej tego nie zrobił. Dlaczego? Najprościej byłoby zapewne zacytować słowa Georga Leight Mallor’ego, który brał udział w innym wyścigu, którego celem było zdobycie najwyższej góry świata. Na pytanie dlaczego chce się wspiąć się na Mount Everest, odpowiedział krótko: „Bo tam jest”. Mallory zginął w roku 1924 na górze, którą tak usilnie pragnął zdobyć. Wyścig, który rozpoczął [...]

2023-05-30T09:03:39+02:00

Czy powinniśmy się bać przywrócenia pracownika do pracy?

Czasami pracodawca musi podjąć ciężką decyzję o zwolnieniu pracownika z pracy. Naturalnie może to wynikać z przyczyn, które są od pracownika niezależne (takich jak sytuacja ekonomiczna zmuszająca nas do redukcji etatów lub zmiany organizacyjne), chociaż zdecydowanie częściej będzie to konsekwencja działań samego pracownika. W tym ostatnim przypadku, gdzie musimy oprzeć wypowiedzenie lub rozwiązanie dyscyplinarne na konkretnych zachowaniach osoby, którą zatrudniamy, musimy się liczyć z tym, że pracownik nie zgodzi się z naszą oceną i od naszej decyzji odwoła się [...]

2023-05-29T10:02:39+02:00

Kiedy wspólnik sp. z o.o. nie zagłosuje na Zgromadzeniu Wspólników

1.    Sytuacje, w których wspólnik pozostaje pozbawiony prawa głosu. KSH w artykule 244 przewiduje, że wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących: a)    jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, b)   zwolnienia wspólnika z zobowiązania wobec spółki, oraz c)  w przypadku sporu między wspólnikiem a spółką. Powyższy przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący, natomiast wskazany katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, że w pozostałych przypadkach nie można wspólnika pozbawić [...]

2023-05-26T09:50:37+02:00

Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu pracy, wdrażającymi dwie dyrektywy unijne – work life balance i o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej, pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy jest uprawniony do tego, aby raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia. Wnioski te mogą jednak składać jedynie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz na czas nieokreślony. Wykluczeni w tym względzie są więc pracownicy zatrudnieni na [...]

2023-05-27T13:19:22+02:00

O zasadach złożenia deklaracji, transferu, rozwiązania deklaracji i ekwiwalencie za zawodników o statusie amatora

Wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu 2022/2023 na wszystkich szczeblach rozgrywkowych i niedługo rozpocznie się letni okres transferowy w sezonie 2023/2024. Dla rozgrywek Ekstraklasy, 1 i 2.Ligi letni okres transferowy ruszy 1 lipca 2023 r., a zakończy się 4 września 2023 r. Nieco dłuższe będzie okienko transferowe dla klubów z niższych lig. Jednak już teraz warto zastanowić się na jakich podstawach kluby będą współpracowały z pozyskanymi zawodnikami. Oczywiście główną podstawą zatrudnienia zawodników w klubach piłkarskich występujących na poziomie rozgrywkowym od [...]

2023-05-27T13:27:47+02:00

Słodkie życie Jana Wedla

1923 r. zapisał się szczególnie na kartach cukierniczej historii całej Polski. To w tym roku rodzinny interes przejął Jan Józef Wedel i rozwinął firmę, budując kolejne fabryki, w tym kultową na warszawskim Kamionku. Jan był synem Emilia i Eugenii oraz wnukiem założyciela marki – Karola Ernesta Wedela, który z powodzeniem zajmował się cukiernictwem w Berlinie i swoje dotychczasowe doświadczenia przeniósł na polski rynek. Podobnie jak ojca, również ścieżka rozwoju Jana była zaplanowana zasadniczo od jego [...]

2023-05-23T19:16:04+02:00

Gdy przestajemy ufać

Zaufanie jest fundamentem relacji międzyludzkich, także tych występujących pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Kiedy ulega on naruszeniu, ciężko sobie wyobrazić możliwość podejmowania dalszej współpracy. Z tego względu od wielu lat przyjmuje się, że utrata zaufania może być samodzielną podstawą rozwiązania umowy o pracę. Jak wskazuje się w orzeczeniach sądowych (w tym wyrokach Sądu Najwyższego), przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi, ponieważ wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że wystarczy napisać pracownikowi, że przestaliśmy mu ufać, [...]

2023-05-27T13:12:35+02:00

Pracodawca ofiarą mobbingu?

Pojęcie mobbingu, czyli działań lub zachowań dotyczących pracownika lub skierowanych przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go, jest już pojęciem powszechnie znanym. Istnieje jednakże niestandardowa odmiana mobbingu - tak zwany staffing (od angielskiego słowa „staff” – personel, kadra, zespół). Staffing zasadniczo polega na tym, że to pracownik lub grupa pracowników może podejmować zachowania i zaniechania godzące w przełożonego w celu wyeliminowania go z firmy czy odejścia z kierowniczego stanowiska. W jaki sposób pracodawca może być [...]

2023-09-12T22:37:29+02:00

Ikona w czerwonej ramce

Niewiele jest pewnie osób, które nie kojarzą charakterystycznej czerwonej ramki magazynu Time. Na przestrzeni ostatnich 100 lat stała się ona nie tylko jednym z symboli dziennikarstwa, ale także towarzyszyła najważniejszym wydarzeniom XX i XXI wieku. Time narodził się w 1923 roku z inicjatywy dwóch dziennikarzy, Britona Haddena i Henry'ego Luce'a. To właśnie ich wizja nowoczesnego tygodnika, który koncentrowałby się na dostarczaniu czytelnikom aktualnych informacji i faktów, przyczyniła się do powstania tego magazynu. W zamyśle magazyn, tak jak [...]

2023-05-18T20:38:02+02:00
Przejdź do góry