Narodziny Mercedes Benz

Mercedes-Benz to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek samochodowych na świecie. Pojazdy z charakterystyczną trójramienną gwiazdą na masce są synonimem luksusu, precyzyjnego wykonania, doskonałych osiągów oraz zaawansowanych technologii. Od lat samochody tej marki wyróżniają się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi i świetnym designem. Historia Mercedes-Benz pokazuje, co może się wydarzyć, gdy grupa pasjonatów postanowi zrewolucjonizować branżę motoryzacyjną. Dodatkowo, pewnie nie każdy o tym wie, że niebagatelną rolę w historii powstania tej marki odegrały kobiety, a szczególnie jedna [...]

2024-06-28T07:02:48+02:00

RODO a sygnaliści

Organizacje funkcjonują w środowisku, w którym zapewnienie ochrony danych osobowych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również kluczowym elementem budowania zaufania i reputacji. W kontekście wdrażania przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, kwestie te nabierają szczególnego znaczenia. Sygnaliści odgrywają istotną rolę w ujawnianiu nieprawidłowości, dlatego niezbędne jest, aby organizacje wdrażając przepisy dotyczące ochrony sygnalistów, kładły szczególny nacisk na pełną ochronę danych osobowych osób, które uczestniczą [...]

2024-07-03T23:53:03+02:00

Spór z organem podatkowym – cz. II

Obowiązujący w Polsce system podatkowy jest oparty na zasadzie samoobliczenia i obliczenia płatniczego, dokonywanego przez podatnika (płatnika) a jeśli się to okaże nie wystarczające to w ostateczności przez organy podatkowe. Polega ona na tym, że podatnik sam ocenia swoją sytuację podatkową i wyciąga określone wnioski odnośnie konieczności zapłacenia podatku, a także gromadzi określoną dokumentację, która: po pierwsze pomaga podatnikowi ocenić jego sytuację podatkową, po drugie stanowi wsparcie merytoryczne w przypadku zaistnienia sporu. Organ podatkowy jest z kolei uprawniony do [...]

2024-07-03T23:39:54+02:00

Czym jest prawny Due Diligence?

Znaczenie prawnego badania due diligence w fuzjach i przejęciach Badanie due diligence stanowi jedną z faz procesu inwestycyjnego, niezależnie od tego czy inwestor kupuje przedsiębiorstwo lub jego część, czy też dołącza do grona wspólników. Badanie takie polega na dogłębnej analizie przedsiębiorstwa, które ma być przedmiotem transakcji (zwane również targetem). Ma ono na celu potwierdzenie wszystkich faktów przedstawionych przez sprzedającego w procesie inwestycyjnym oraz ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i określenie istniejących oraz potencjalnych ryzyk związanych z planowaną transakcją. Badanie takie [...]

2024-06-30T12:04:32+02:00

Likwidacja stanowiska pracy podczas urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownica w ciąży oraz przebywająca na urlopie macierzyńskim jest objęta szczególną ochroną. Mury niejednego zakładu pracy znają natomiast historie o likwidacjach stanowisk pracy w okresie przypadającym na ciążę czy zwolnienie macierzyńskie. Co do zasady, pracodawca po zakończeniu urlopu macierzyńskiego przez pracownicę jest zobowiązany dopuścić ją do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie jest to możliwe, pracownica powinna być zatrudniona na stanowisku równorzędnym z tym, które zajmowała przed rozpoczęciem urlopu. Czy zawsze? Co do zasady Pracodawca [...]

2024-06-30T12:23:25+02:00

Ostrożnie! Czy warto stosować kryteria doboru do zwolnienia o socjalnym charakterze

Pracodawca, który zwalnia pracowników w ramach zwolnień grupowych lub indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli zwalnia część pracowników z danej grupy zawodowej, zobowiązany jest zastosować kryteria doboru do zwolnienia.W sytuacjach, w których procedura zwolnień grupowych przeprowadzana jest z udziałem zakładowych organizacji związkowych, kryteria te określa się z reguły w porozumieniu w sprawie zwolnień grupowych.Zakładowe organizacje związkowe często dążą do wprowadzenia w porozumieniu w sprawie zwolnień grupowych kryteriów doboru do zwolnienia o charakterze socjalnym. Ma to na celu ochronę przed utratą [...]

2024-06-30T12:18:31+02:00

Mistrz Teatralnej Innowacji

Jeden z najważniejszych polskich reżyserów teatralnych i aktorów XX wieku, laureat ponad dwudziestu nagród i odznaczeń, w tym Złotego Medalu Zasłużonych Kulturze - Gloria Artis, reformator, innowator teatralny - przez wielu określany jako mistrz i wizjoner. Adam Hanuszkiewicz, bo o nim mowa, urodził się 16 czerwca 1924 roku we Lwowie. Czasy okupacji spędził w swoim rodzinnym mieście, choć gdy Sowieci ponownie do niego weszli w 1944 r., wraz z rodziną uciekł do Rzeszowa. Tam też, [...]

2024-06-19T17:51:23+02:00

Strukturyzacja transakcji M&A – podział przez wyodrębnienie

Podział spółki jest procesem czasochłonnym, wymaga zaangażowania wewnętrznych pionów organizacyjnych dzielonej spółki takich jak księgowość, dział administracyjny, HR jak również dział IT. Z punktu widzenia prawnego, podział opiera się na dokładnej analizie struktury podziałowej, aby zapewnić sprawne przeprowadzenie całego procesu. Podział przez wyodrębnienie niesie za sobą jednak wiele korzyści, których przy tradycyjnym wniesieniu do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tzw. ZCP) nie da się osiągnąć. Zgodnie z zasadą wyrażoną w KSH, podział wiąże się z sukcesją uniwersalną wyodrębnianego przedsiębiorstwa, co oznacza [...]

2024-06-30T12:09:00+02:00

Anonimowość zgłoszeń – przekleństwo czy wybawienie w budowaniu systemu compliance?

Nie stanowi już zaskoczenia, że pracownicy chętniej zgłaszają naruszenia i nadużycia w organizacjach, jeśli mogą to zrobić z zachowaniem anonimowości. Pokazują to nie tylko ankiety satysfakcji z pracy prowadzone przez organizacje, ale także badania prowadzone na szerszą skalę. Już w 2012 r. badanie Fundacji Batorego pokazało, że 70% pracowników kluczowym czynnikiem, który skłoniłby ich do zasygnalizowania złych praktyk w firmie, jest zapewnienie anonimowości. Nawet w kontekście rozważań dotyczących zakazu niekorzystnego traktowania warto zadać sobie pytanie: Dlaczego dla pracowników zachowanie anonimowości [...]

2024-06-30T12:12:50+02:00

Gdzie biją monety, czyli powstanie Mennicy Państwowej

Upłynęło już 100 lat od 14 kwietnia 1924 r., kiedy to oficjalnie otwarto gmach Mennicy Państwowej, któremu przewodniczył ówczesny prezydent Stanisław Wojciechowski oraz Władysław Grabski – minister Skarbu. Warto jednak wskazać, że wyżej wspomniana data nie powinna być postrzegana na kartach historii jako powstanie mennicy w Polsce, a de facto jej reaktywacja. Przenieśmy się w czasie nie o sto, a o 260 lat, kiedy to August Poniatowski został zobowiązany do przeprowadzenia reformy monetarnej i uruchomienia [...]

2024-06-13T17:57:32+02:00
Przejdź do góry