„100 lat temu na Wembley”

Jest lipiec 1981 roku. Każdy krok stawiany przeze mnie na szerokiej Olympic Way przybliża mnie do celu. Już widzę ogromne parkingi samochodowe i budowlę, która bardziej przypomina zamek lub zabudowania klasztorne niż piłkarski stadion. Potężna bryła zakończona dwoma wieżami, wtedy, w latach dwudziestych naszego stulecia mającymi symbolizować potęgę Imperium Brytyjskiego, kryje w sobie jeden z najcenniejszych mitów, jakie gra zwana piłką nożną pozostawi przyszłym pokoleniom. Wchodząc do środka w ten zwykły dzień czuję się jak w [...]

2023-04-28T23:01:05+02:00

Jakich błędów unikać?

Powołanie komisji wyjaśniającej Do powołania komisji wyjaśniającej uprawniony jest pracodawca, czyli w praktyce organ zarządzający przedsiębiorstwem. Nierzadko zdarza się jednak, że organy te udzielają pełnomocnictwa innym pracownikom lub działom, najczęściej działom HR, w których zazwyczaj skupia się nadzór i koordynowanie systemu zgłaszania naruszeń prawa. Przy powoływaniu komisji wyjaśniającej ważnym jest zadbanie o umożliwienie komisji procedowania w ramach zasad poufności, bezstronności, niezależności, niezwłocznego podejmowania wszelkich wymaganych procedurą działań, w terminach określonych w regulaminie wewnątrzzakładowym, a także rzetelnego i obiektywnego rozpoznania zgłoszenia [...]

2023-09-30T12:21:43+02:00

Batonik pełen sławy

George Herman Ruth, znany jako Babe Ruth był w latach 1914-1935 zawodowym baseballistą. Pierwszym, który zdobył 60 home runów w jednym sezonie (rekord ustanowiony w 1927 roku został pobity dopiero w roku 1961). Był legendą swoich czasów i jednym z najlepszych zawodników wszechczasów. Początki jego sławy wiążą się z rokiem 1920 i przejściem do New York Yankees. Już w maju tego roku zdobył swój pierwszy home run, wybijając piłkę poza granice stadionu Polo Grounds. W [...]

2023-04-22T10:39:23+02:00

Chodź, opowiedz mi o sobie

Jeśli myślałeś, że możesz sobie po cichutku stworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i nie wtajemniczać nikogo w dane jej dotyczące, bo masz już zaprzyjaźnioną siatkę klientów i współpracowników, to się mylisz. Tak się nie stanie. Istnieją bowiem przepisy, których celem jest ochrona potencjalnych kontrahentów i wierzycieli, nakazujące przekazywać informacje o spółce, tak aby każdy za pomocą jawnych rejestrów mógł zweryfikować fakt istnienia spółki, oraz jej status. O czym trzeba informować, czy się tego chce czy nie Kodeks spółek handlowych nie [...]

2023-05-13T12:22:31+02:00

Rewolucja w prawie pracy trwa. Czy przyszedł czas na jawność wynagrodzeń?

Głównym celem dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania ma być przeciwdziałanie luce płacowej. Dane powołane w uzasadnieniu do dyrektywy wskazują, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn we wszystkich krajach członkowskich UE utrzymuje się na poziomie około 14 procent. Przy czym, trudno w tego typu statystykach oddać rzeczywiste nierówności w wynagrodzeniach różnych sektorów gospodarki. Temat [...]

2023-04-23T19:36:33+02:00

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy

Wolność pracy, a dokładniej jej wyboru, wykonywania zawodu oraz doboru określonego miejsca pracy jest jedną z podstawowych wolności przysługujących każdemu człowiekowi. Wyrażona jest ona zarówno w Konstytucji RP (art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), jak i w ściśle określonych przepisach prawa pracy. W doktrynie przyjmowane jest zarówno węższe, jak i szersze znaczenie pojęcia wolności pracy. To pierwsze bazuje przede wszystkim na treści art. 11 k.p., zgodnie z którym nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków zatrudnienia i płacy, bez względu [...]

2023-04-23T21:06:53+02:00

Insulina – wyspa nadziei

Insulina... Słysząc to słowo, każdy wie o czym mowa, czym jest i jaką pełni rolę. Ale czy ktokolwiek zastanawiał się skąd ta nazwa albo – kto odpowiada za jej wynalezienie? Etymologia tego słowa jest bardzo ciekawa. Po łacińsku insula to wyspa. Można by powiedzieć – wyspa nadziei. Dzięki niej cukrzyca przestała być taka straszna. Pomimo, że po raz pierwszy zastosowaną ją do leczenia osób chorujących na cukrzycę w 1922 r., jej historia sięga trochę dalej. [...]

2023-04-14T18:36:16+02:00

Elastyczna organizacja pracy

Jeszcze nie opadły emocje związane z wdrożeniem pracy zdalnej. Spora część pracodawców nadal nie wprowadziła odpowiednich regulacji lub dopiero czeka na ich finalizację z przedstawicielami pracowników. Pomimo tego, że ostatnie dwa miesiące były dla działów HR prawdziwym sprintem, nadal nie zwalniamy tempa. Wręcz przeciwnie. Pomimo zadyszki nabieramy coraz większej prędkości. Polski ustawodawca ewidentnie postanowił uczynić rok 2023 rokiem prawa pracy, za punkt honoru stawiając sobie „unowocześnienie” archaicznych przepisów, na które przecież tyle razy narzekaliśmy. Niestety samo wprowadzenie do Kodeksu [...]

2023-04-23T20:54:07+02:00

Wdrożenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Brak wdrożenia i nieprawidłowe objęcie ochroną sygnalistów Przez wprowadzenie w życie przepisów o ochronie sygnalistów na gruncie krajowym dojdzie do nałożenia dodatkowych obowiązków na pracodawców zatrudniających co najmniej 250 (a od 17 grudnia 2023 r. – co najmniej 50) pracowników. Najważniejszym obowiązkiem nakładanym na pracodawców jest objęcie ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa. Uściślając powyższy obowiązek, trzeba wskazać, że pracodawcy będą zobowiązani do wprowadzenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa. Dokument ten powinien regulować co najmniej [...]

2023-09-30T12:21:51+02:00

Na jakie uprawnienia mogą liczyć zawodniczki?

Uprawnienia zawodniczek W czerwcu 2021 r. doszło do zmiany uchwały nr III/54 Zarządu PZPN m.in. w zakresie wprowadzenia minimalnych warunków dot. ochrony ciąży i macierzyństwa zawodniczek. Zarząd PZPN w nowelizacji uchwały zaadresował prawa zawodniczek związane z macierzyństwem, obowiązki klubów, ale także sankcje nakładane na kluby w przypadku naruszenia praw zawodniczek związanych z ciążą i macierzyństwem. Kluczowe uprawnienia jakie przysługują aktualnie zawodniczkom, z którymi kluby zawarły kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, to: 1) zapewnienie zawodniczce prawa do nieobecności z powodu [...]

2023-04-23T19:27:50+02:00
Przejdź do góry