Kryzys przeminie, niesmak pozostanie

Zwolnienia grupowe. Jeden z głównych i kluczowych tematów pojawiających się na ustach polskiego HR w ostatnich miesiącach. Nasilone pod koniec roku kalendarzowego to nic nowego dla naszego rynku pracy, ale tegoroczna liczba wypowiedzeń i porozumień rozwiązujących stosunek pracy zapisze się na długo na niechybnych kartach historii zatrudnienia. Zgodnie z danymi statystycznymi, do końca lipca tego roku, zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych zgłosiło 140 pracodawców. Prognozowano wówczas, że aż blisko 13 tysięcy pracowników straci pracę. Dramatyczna sytuacja wraz z końcem roku nie [...]

2022-11-30T11:16:17+01:00

Jak zapewnić kanały zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń prawa przez sygnalistów. Czy kanały zgłoszeń nieprawidłowości mają znaczenie dla przedsiębiorstwa?

Czy kanały zgłoszeń nieprawidłowości mają znaczenie dla przedsiębiorstwa? Zdecydowanie tak! Im większa liczba osób uprawnionych do składania zgłoszeń naruszeń prawa, tym lepiej pracodawca powinien zadbać o udostępnienie środków, za pośrednictwem których mogą dokonywać zgłoszenia. Przy budowaniu kanałów zgłoszeń nieprawidłowości należy pamiętać, iż powinny być skrojone na miarę potrzeb przedsiębiorstwa, w którym są wdrażane, na przykład jeżeli pracodawca dopuszcza możliwość pracy zdalnej lub telepracy, powinien jednocześnie umożliwić pracownikom wnoszenie zawiadomień zarówno za pomocą środków porozumienia się odległość (e-mail, telefon, odpowiedni system [...]

2023-09-30T12:23:25+02:00

Dobry klub tworzą detale

Rozmowa z r.pr. dr Mateuszem Dróżdżem, prezesem Widzewa Łódź, specjalistą z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, o tym, czy prawnikom jest łatwiej czy trudniej zarządzać klubem piłkarskim, jakie różnice występują w zarządzaniu Ekstraklasowymi klubami oraz czy do zarządzania potrzebne są spisane procedury i dlaczego dobry klub tworzą detale… Prezesami polskich klubów piłkarskich są profesorowie nauk ścisłych, menadżerowie, biznesmeni, ale także prawnicy. Pan należy do tej ostatniej grupy. Czy bycie prawnikiem, doktorem nauk prawnych bardziej pomaga czy przeszkadza [...]

Mechanizm odliczenia w PDOF przez wspólników spółek opodatkowanych estońskim CIT-em a wypłata zaliczki na poczet dywidendy

Na początku bieżącego roku duży niepokój wśród przedsiębiorców wywołała informacja, że osoby fizyczne będące wyłącznymi wspólnikami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (odpowiednio: „Spółka”, „Ryczałt", „estoński CIT”) nie będą mieli możliwości zastosowania mechanizmu odliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 19 UPDOF w odniesieniu do wypłacanych im zaliczek na poczet dywidendy, pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie tego roku opodatkowania ryczałtem, w którym wypłacona została zaliczka. Zgodnie z przepisami UPDOP, Spółka dokonując wypłaty zaliczki [...]

2022-11-25T21:15:40+01:00

Pierwszy sąd narodów świata

Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej narodził się na podstawie Paktu Ligi Narodów jako zapowiedź lepszej przyszłości po I wojnie światowej, w której spory międzypaństwowe miały nie być już dłużej rozwiązywane bronią. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (dalej jako: „STSM” oraz „Trybunał”) miał być neutralnym miejscem, w którym państwa mogły dochodzić sprawiedliwości w duchu pokoju oraz ogólnoświatowej współpracy na rzecz lepszego jutra. Oficjalnie swoją działalność STSM rozpoczął 30 stycznia 1922 r. i działał przez następne 24 lata. Liczba [...]

2022-11-25T21:05:30+01:00

Duch korupcji powrócił, czyli co grozi zawodnikom, działaczom i klubom za ustawianie meczów

Niestety sportową Polskę znów obiegły informacje o potencjalnym ustawianiu meczów piłki nożnej. Tym razem na poziomie II i III ligi. Jak informują media, w ostatnim czasie pojawiło się sporo meczów II i III ligi, które wywoływały zainteresowanie bukmacherów z całego świata. Dochodziło do tego, że mecz II ligi przyciągał zakłady na łączną kwotę 90 tysięcy euro. Dla porównania łączna pula zakładów na mecz Lecha z Villareal wynosiła 9 tysięcy euro. Z całą pewnością zainteresowanie niższymi ligami nie wynikało z nagłej [...]

2022-11-25T16:03:05+01:00

Zgłaszać czy nie zgłaszać? Oto jest pytanie!

Zakres wynikający z dyrektywy o ochronie sygnalistów Podejmując działania zmierzające do ustanowienia kanałów informowania o naruszeniach wraz z ochroną sygnalistów, należy w pierwszej kolejności określić katalog naruszeń prawa, które w przypadku zgłoszenia zostaną zakwalifikowane jako właściwe oraz podlegające ochronie na gruncie obowiązujących przepisów, a także regulaminu zgłoszeń wewnętrznych uchwalonego w przedsiębiorstwie. Przeprowadzając proces wdrożenia, należy w pierwszej kolejności odnieść się do wymogów regulacyjnych we wskazanym zakresie. Obowiązujące przepisy wskazują jako podstawowy i konieczny do uwzględnienia na gruncie regulacji wewnętrznych. Mimo [...]

2023-09-30T12:24:14+02:00

U stóp Lincolna

Na rewersie monety jednocentowej i pięciodolarowego banknotu widnieje wizerunek jednego z najbardziej rozpoznawanych monumentów Stanów Zjednoczonych – Mauzoleum Lincolna. Plany jego powstania zaczęły się pojawiać niemal zaraz po śmierci Lincolna, ale na budowę oraz uroczyste otwarcie trzeba było czekać do maja 1922 roku. Położone w Waszyngtonie, zbudowane w stylizacji greckiej świątyni, mauzoleum pełne jest symboli, a historia wydarzeń rozgrywających się wokół tego budynku już po jego powstaniu jest równie interesująca jak jego symbolika. Przestrzeń głównego pomieszczenia [...]

2022-11-18T19:52:03+01:00

Rady nadzorcze pod rządami nowelizacji KSH

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 13 października bieżącego roku jest wyposażenie rad nadzorczych w dodatkowe kompetencje, których zadaniem ma być zwiększenie ich efektywności w strukturach spółek kapitałowych. Jak zaznacza ustawodawca w uzasadnieniu do projektu nowelizacji: „patrząc przez pryzmat kompetencji, rada nadzorcza powinna pracować jako ciało gwarantujące, że prowadzący sprawy spółki członkowie zarządu będą podejmowali wyłącznie działania zgodne z interesem spółki. Warunkiem realności sformułowanego założenia konstrukcyjnego spółki kapitałowej jest równowaga informacyjna, występująca między [...]

2022-11-16T11:51:56+01:00

Zapobiegaj zamiast leczyć, czyli o profilaktyce zachowań niepożądanych w zakładzie pracy

Przepisy rangi ustawowej nie wprowadzają wprost gotowych rozwiązań, których wdrożenie w zakładzie pracy zabezpieczy pracodawcę przed zarzutami nieskutecznego przeciwdziałania dyskryminacji lub mobbingowi. Pomocne mogą okazać się m.in. orzeczenia sądowe oceniające poziom i wystarczalność wprowadzonych przez przedsiębiorstwa rozwiązań. Trzeba jednak pamiętać, że ich wdrożenie musi odpowiadać nie tyle profilowi prowadzonej działalności, co jej rzeczywistym potrzebom determinowanym rozmiarem przedsiębiorstwa, liczbą zatrudnianych pracowników, funkcjonowaniem takiego przedsiębiorstwa w ramach globalnych struktur, działalnością organizacji związkowych, wprowadzonym trybem świadczenia pracy zdalnej itp. W praktyce najczęstszym sposobem [...]

2023-09-30T12:24:25+02:00
Przejdź do góry