Novum przy rozprawach on-line

Pandemia Covid-19 przyczyniła się do wielu zmian w różnych obszarach naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie pracy zdalnej, spotkań online czy też odbywania rozpraw przed ekranem komputera. Jak się jednak okazało, przy wsparciu nowych technologii – wszystko jest możliwe! Zdalny tryb procedowania upowszechnił się również w sądach. Oczywiście nie obeszło się bez problemów, czy to technicznych, czy komunikacyjnych. Niejednokrotnie pomimo złożenia wniosku o wyznaczenie rozprawy zdalnej, brak reakcji ze strony sądu powodował dezorientację i wątpliwość, [...]

2024-04-28T21:05:54+02:00

O zakazie łączenia funkcji

Czy członek zarządu klubu może startować w wyborach samorządowych? Odpowiadając najkrócej jak to tylko możliwe: tak. W wyborach samorządowych o urząd wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta mogą ubiegać się osoby, które posiadają polskie obywatelstwo, czynne prawo wyborcze oraz najpóźniej w dniu głosowania ukończą 25. rok życia. Natomiast prawo startu w wyborach na radnego na wszystkich szczeblach przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej gminy, powiatu lub województwa. Możliwość kandydowania we wszystkich [...]

2024-03-28T14:02:39+01:00

Gęsia Twarz na Manhattanie

Tańczący z Wilkami, Ostatni Mohikanin, Pocahontas… historie z pióropuszem w tle porwały serca widzów na całym świecie. I choć filozofia, kultura i wierzenia plemion Pierwszych Narodów nieustannie fascynują, niestety losy wielu rdzennych mieszkańców „Dzikiego Zachodu” zapisały się na czarnych kartach historii. Wszystkie ludy rdzennych Amerykanów zostały dotknięte przez podboje, wysiedlenia, rasizm i kolonizację. Droga do przyznania ludności rdzennej obywatelstwa i związanych z nim praw nie była usłana różami. Jednym z pierwszych kroków – szlachetnym w założeniach, [...]

2024-03-27T17:39:43+01:00

O kontroli stanu zdrowia pracownika

„Co do zasady” nie wystarczy Kodeks pracy przewiduje pełen wachlarz profilaktycznych badań lekarskich niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku wskazanym w umowie o pracę. I tak, pojęcie badań profilaktycznych jest zarezerwowane dla wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 kodeksu pracy, przeprowadzanych przez lekarzy, specjalistów z zakresu medycyny pracy. Jednocześnie kodeks przewiduje szereg obostrzeń, ale też wyłączeń w zakresie przeprowadzonych badań (np. w związku z ponownym przyjęciem do pracy u tego samego pracodawcy, na to [...]

2024-03-25T21:11:00+01:00

Komora zabija po raz pierwszy

Wbrew powszechnej opinii, geneza komory gazowej nie ma swoich korzeni w nazistowskich Niemczej, lecz w Stanach Zjednoczonych. Komora gazowa została po raz pierwszy zastosowana w amerykańskim stanie Nevada w 1924 roku. Jej użycie miało na celu zapewnienie bardziej humanitarnej formy kary śmierci. I tak 8 lutego 1924 roku Gee Jon stał się pierwszą osobą, na której wykonano karę śmierci przy użyciu gazu. Wykonanie kary śmierci na Gee Jon było pierwszym przypadkiem egzekucji gazem w historii, a [...]

2024-03-22T13:29:38+01:00

Klauzula lock-up czyli ograniczenie zbywania udziałów

Czym jest lock-up? Postanowieniem, które jest często włączane do umowy wspólników, jest tak zwany "lock up". Stanowi ono zobowiązanie do niezbywania udziałów w ustalonym przez wspólników okresie. Chociaż w swym założeniu lock-up dotyczy samego zbywania udziałów, to nie jest wykluczone by był on również rozszerzony na inne formy obciążania udziałów, np. poprzez ustanawianie zastawów na udziałach lub prawa użytkowania udziałów. Zazwyczaj postanowienie to ogranicza zdolność wspólników/założycieli do sprzedaży całości lub części swoich udziałów w określonym okresie, zazwyczaj od 2 [...]

2024-03-20T19:49:27+01:00

Rozpoczęcie działalności Banku Polskiego S.A

Po 123 latach zaborów w końcu doszło do procesu odradzania państwa polskiego. W związku z tym w grudniu w 1918 r. padła deklaracja, aby w przyszłości utworzyć Bank Polski, gdyż dotychczas funkcjonowała instytucja przejęta od niemieckich władz okupacyjnych – Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Emitowała ona marki polskie, które stały się tymczasowym, obowiązującym środkiem płatniczym. Już po niespełna trzech miesiącach podjęto rozmowy, aby wprowadzić złoty w miejsce polskiej marki. Poprzez ten zabieg rząd chciał nawiązać do [...]

2024-03-14T14:37:18+01:00

Charakterystyka i funkcje opcji call i put w umowie wspólników

Funkcje opcji call i putOpcje call oraz put możemy niejednokrotnie spotkać w umowach wspólników. Zabezpieczają one sprzedaż lub kupno udziałów na wypadek z góry określonych zdarzeń, przyznając wspólnikowi uprawnienie do żądania nabycia od niego udziałów lub akcji w spółce (opcja call) albo uprawnienie do żądania sprzedaży udziałów na rzecz wspólnika uprawnionego z opcji (opcja put).Do wskazanych zdarzeń mogą należeć konflikty pomiędzy wspólnikami, chęć wycofania się z inwestycji, nieosiąganie przez spółkę założonych wyników finansowych, brak zaangażowania wspólników w bieżącą działalność spółki, [...]

2024-03-14T08:40:50+01:00

Czy bezpieczna jazda będzie zgodna z RODO?

Od 7 lipca 2024 roku wszelkie nowo homologowane pojazdy osobowe, dostawcze oraz ciężarowe (klasy M i N) będą zobligowane do posiadania systemu ADDW (Advanced Driver Distraction Warning). Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2023/2590 uzupełniającym i zmieniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 – GSR (General Safety Regulation) system ADDW to: „układ, który pomaga kierowcy w utrzymaniu koncentracji i uwagi na sytuacji na drodze i ostrzegający kierowcę, gdy jego uwaga jest rozproszona”. Wyposażenie auta w taki system powoduje, że [...]

2024-07-03T23:41:26+02:00

Czy w 2024 r. jest jeszcze miejsce na świętowanie Dnia Kobiet?

Idea święta funkcjonującego pod nazwą „Dzień Kobiet” sięga ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwszy raz świętowano w 1910 r., a więc ponad 100 lat temu. Zasadniczym celem świętowania przez ONZ tego dnia jest refleksja nad postępem dokonanym w dziedzinie praw kobiet. Cel zasadniczo słuszny, choć analizując nawet pobieżnie ten „postęp” na naszym własnym podwórku, dzień świętowania może okazać się nie lada udręką… 😉 I choć praktyka obchodzenia Dnia Kobiet jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze i świadomości, to [...]

2024-03-14T08:36:21+01:00
Przejdź do góry