(Nie)zgoda po wiekach

W trakcie kilkumiesięcznych negocjacji brytyjski interes reprezentował ówczesny premier Wielkiej Brytanii - Lloyd George (co ciekawe był on również przeciwnikiem idei oddania Polsce Górnego Śląska – podczas konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. miał zażartować, mówiąc że „Oddać Polakom śląski przemysł to jak dać małpie zegarek.”), Strona irlandzka była reprezentowana przez Michaela Collinsa -irlandzki polityk, a także założyciel oraz przywódca IRA, tj. Irlandzkiej Armii Republikańskiej oraz Arthur Griffith - irlandzki polityk, również jeden z przywódców podczas irlandzkiej [...]

2022-03-26T10:00:01+01:00

O czym należy pamiętać przy zawieraniu umowy z trenerem reprezentacji?

Okoliczności, które zaistniały w związku z nagłym rozwiązaniem kontraktu trenerskiego pomiędzy Paulo Sousa’ą, a PZPN ("Kontrakt") potwierdziły powszechnie obowiązującą zasadę, że umowy zawierane są na „złe czasy”. Powinny zatem zawierać instrumenty chroniące interesy stron przed naruszającymi postanowienia zawartych umów zachowaniami kontrahentów. Prowadzone przez strony negocjacje często skutkują wzajemnymi ustępstwami. Taka sytuacja miała zapewne miejsce w przypadku umowy zawieranej przez PZPN z Paulo Sousa’ą. PZPN nie chciał oferować wynagrodzenia odpowiadającego wartości rynkowej trenera Sousa’y, rezygnując w zamian z wprowadzenia do [...]

Ustalenie istnienia stosunku pracy – przesłanki

Zasada swobody umów pozwala na dowolne kształtowanie stosunków prawnych, o ile nie prowadzą one do naruszenia prawa, czy też jego obejścia. Do ustalenia, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia stosunku pracy nie wystarczy samo spełnienie warunków formalnych, zgłoszenie do ubezpieczenia, czy też istnienie pewnego rodzaju podporządkowania zatrudniającemu. Stosunek pracy charakteryzuje konieczność osobistego wykonywania pracy, podporządkowanie pracownika pracodawcy, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy i na jego ryzyko, odpłatność pracy. Dla ustalenia stosunku pracy nie ma znaczenia nazwa umowy. Z przepisów [...]

2022-06-17T14:48:29+02:00

Obowiązek przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w organizacji

Zarówno przepisy prawa pracy, jak i Konstytucji RP nakładają na pracodawcę szereg obowiązków wynikających ze stosunku pracy z samego tytułu bycia podmiotem zatrudniającym. Wpływanie przez pracodawcę na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, nadawanie normom etycznym konkretnej treści zrozumiałej dla pracowników, jak również podejmowanie konkretnych działań zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym to przykładowe obowiązki, o których warto wspomnieć, nie tylko z uwagi na fakt, iż brak ich wypełniania rodzi odpowiedzialność po stronie podmiotu zatrudniającego, ale również i z uwagi [...]

2022-06-17T14:44:44+02:00

Zadaniowy system czasu pracy w pracy zdalnej – ryzyka

Epidemia wirusa COVID-19 zapoczątkowała szereg zmian społeczno-gospodarczych. Nie tylko nauczyliśmy się dostrzegać wiele aspektów naszego normalnego życia, ale również przemodelowaliśmy wiele perspektyw codziennego funkcjonowania. Zmiany nie ominęły także świata HR. Co więcej, śmiało możemy stawiać tezy, iż to właśnie ta dziedzina odnotowała w ostatnich dwóch latach prawdziwą rewolucję. Dotychczasowe, jak wielu wskazywało – archaiczne, rozwiązania Kodeksu pracy nie obroniły się w starciu z epidemią. Koniecznym stało się zreorganizowanie obowiązujących założeń. Jednym z kluczowych było wprowadzenie obok telepracy i home [...]

2022-06-17T14:47:34+02:00

Urzeczywistnienie zasad HR Compliance

Wiele się mówi i pisze o zgodności, a w szczególności o jej zapewnieniu poprzez wdrożenie narzędzi informowania o przypadkach jej naruszenia, jak i ochronie osób, które zdobyły się na odwagę i dokonały takiego zgłoszenia, przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Rozważania o sygnalistach, gdyż to o nich mowa, którzy swą nasiloną popularność, zawdzięczają unijnej dyrektywie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, stanowią jeden z bardziej nośnych obecnie, jak i zapewne na przestrzeni najbliższych miesięcy, tematów regulacyjnych. Na czynniki pierwsze rozkładana [...]

2022-06-17T14:47:16+02:00

Kult technologicznego cielca

Kiedy ponad 10 lat temu, na scenie programu Ameria’s Got Talent, w roli magika, wystąpił zażywny staruszek z kotem na ramieniu, niewielu widzów kojarzyło, że Paul Fegen to były milioner, który jako pierwszy (przynajmniej na dużą skalę), wpadł na pomysł wynajmowania dużych przestrzeni biurowych, dzielenie ich na mniejsze biura czy wręcz biurka i wynajmowanie ich firmom, których nie stać było na osobne biura. Paul zaczynał jako prawnik, więc jego celem były małe, kilkuosobowe kancelarie prawne. Przez prawie 12 lat [...]

2022-04-01T21:27:22+02:00
Przejdź do góry