Pierwsza kobieta w amerykańskim senacie

Źródło: Library of Congress, National Photo Company Collection, domena publiczna Rebecca Latimer Felton, 100 lat temu jako pierwsza kobieta dostąpiła zaszczytu zasiadania w izbie wyższej Kongresu Stanów Zjednoczonych, pełniąc przez jeden dzień funkcję senatora. Pierwsza kobieta w senacie została zaprzysiężona 21 listopada 1922 r, a więc niedługo po przyznaniu kobietom praw wyborczych (8 sierpnia 1920 r.) i służyła zaledwie 24 godziny. Rebecca L. Felton została zaprzysiężona mając 87 lat, dziewięć miesięcy i 22 dni, co czyniło ją również [...]

2022-10-28T18:33:36+02:00

Obowiązkami jesień się zaczyna

Ostatnie tygodnie cechują się sporą dawką legislacyjnych nowości lub też długo wyczekiwanych powrotów. W szczególności, mowa tutaj o kolejnym projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, który po etapie opiniowania przekazany został do prac Komitetu do Spraw Europejskich. Niemalże równocześnie ukazały się założenia projektu, a kilkanaście dni później sam projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, którego głównym założeniem jest odejście od zasady prejudykatu, tzn.  uprzedniego skazania osoby fizycznej w procesie karnym w [...]

2022-10-25T19:39:26+02:00

Członek zarządu z doświadczeniem

Intensyfikacja i systematyczne wzmocnienie wymogów w zakresie AML wymaga budowania kompetencji nie tylko wśród pracowników komórki ds. zgodności, ale także członków organu zarządzającego. Jak powinien wyglądać system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanej, w którym aktywną rolę odgrywa organ zarządzający? Z odpowiedzią spieszy EBA. W czerwcu bieżącego roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował dokument zatytułowany „Wytyczne w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT”. Wytyczne mają [...]

2022-10-25T19:40:45+02:00

Zarząd a trzy małpki

Japońskie przysłowie „nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego” często obrazowane jest przez postać trzech małpek, z których jedna zatyka sobie uszy, druga usta, a trzecia oczy. Historyczne przesłanie tego wizerunku jest pozytywne: „Nie szukaj i nie wytykaj błędnych czynów i słów innych ludzi”. Jeżeli jednak chcielibyśmy zastosować je do roli członków zarządu, to tu niestety powiedzenie to mogłoby okazać się katastrofalne, a w skrajnych przypadkach skutkiem takiej podstawy byłby wizerunek czwartej małpki, której ręce [...]

2023-09-30T12:24:42+02:00

Historia życia powstańca

Nie ma takich słów, które mogłyby opisać historię życia Marka Edelmana. Działacz społeczny, doktor nauk medycznych, jeden z przywódców powstania w getcie, uczestnik powstania warszawskiego, Kawaler Orderu Orła Białego, polityk, doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Yale, odznaczony Krzyżem Komandorskim Legii Honorowej, autor kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych. To tylko niektóre z wielu punktów jego niezwykle bogatego życiorysu. Nie do końca wiadomo kiedy i gdzie się urodził, choć większość źródeł wskazuje, że nastąpiło to [...]

2022-10-21T20:06:27+02:00

Strukturyzacja transakcji M&A – wstęp

Zasadniczym celem przeprowadzenia transakcji M&A jest wzrost potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aby można było mówić o dobrze przeprowadzonej transakcja M&A, na jej wstępnym etapie, konieczne jest prawidłowe ustalenie struktury całej transakcji („strukturyzacja transakcji M&A”). Zasadniczy wpływ na kształt transakcji mają jej uczestnicy kierujący się swoim interesem, a niekiedy również interesem nabywanego przedsiębiorstwa. W różnego rodzajach transakcjach M&A, strony albo uzgadniają wspólnie strukturę transakcji albo to jedna strona, z reguły inwestor, narzuca swoje rozwiązania. Strukturyzowanie transakcji odbywa się jednak w ścisłym związku [...]

2022-10-26T20:57:59+02:00

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową - czy warto?   Najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Na popularność prowadzenia działalności w tej formie wpływa między innymi mało skomplikowany sposób jej otwierania oraz łatwość jej prowadzenia. Z prowadzeniem działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wiążą się również ryzyka, takie jak odpowiedzialność całym majątkiem przedsiębiorcy za zobowiązania firmy. W praktyce, za wszelkie niepowodzenia finansowe prowadzonej działalności, wierzyciele mogą skierować swoje roszczenia również do majątku prywatnego [...]

2022-10-26T20:59:34+02:00

Newsletter KRS jako nowe narzędzie przeciwdziałania kradzieży spółek

Newsletter KRS: e-monitoring przeciw podszywaniu się pod spółki W dniu 21 czerwca 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą ustawodawca udostępnił nową funkcjonalność w Portalu Rejestrów Sądowych (PRS), tak zwany „Newsletter KRS”. Założeniem ustawodawcy jest ograniczenia procederu kradzieży spółek, poprzez wprowadzenie możliwości monitorowania wniosków składanych do KRS, oraz wydawanych przez sądy rejestrowe postanowień o wpisie zmiany podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych [...]

2022-10-26T21:00:21+02:00

Prawo koncernowe kodeksu spółek handlowych

Prawo holdingowe – wprowadzenie W dniu 13 października 2022 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, której zasadniczym celem jest wprowadzenie do polskiego prawa regulacji w zakresie prawa holdingowego, nazywanego również prawem grup spółek oraz prawem koncernowym (dalej jako: „Nowelizacja”). Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu do Nowelizacji: „lata dynamicznego rozkwitu gospodarki przyniosły wiele przykładów wskazujących, iż równolegle z ułatwieniami dla biznesu, prace legislacyjne powinny ogniskować się [...]

2022-10-26T21:05:06+02:00

Protokołowanie uchwał zarządu. Nowelizacja KSH

To już nie tylko dobra praktyka. Nowelizacja KSH wchodzi w życie z dniem 13 października 2022 r. Jedną ze zmian wprowadzanych wskazaną nowelizacją jest obowiązek protokołowania uchwał zarządu w spółkach kapitałowych. Dotychczas, pomimo braku ustawowego obowiązku protokołowania uchwał zarządu, taka praktyka od dawna była obecne w obrocie, a jej usankcjonowanie ma na celu zapobiec odstępstwom od tej praktyki. Pomimo, że nie we wszystkich spółkach przyjęło się protokołowanie uchwał zarządu, to niewątpliwie taka praktyka ma istotny walor praktyczny z uwagi na [...]

2022-10-26T21:11:10+02:00
Przejdź do góry