Kilka słów o zdalnym uczestnictwie

Zgodnie z brzmieniem art. 234(1) Kodeksu spółek handlowych udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Dla tych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnicy chcieliby skorzystać z dobrodziejstwa udziału w zgromadzeniu w sposób zdalny, lecz umowa spółki to wyklucza, rozwiązaniem jest w pierwszej kolejności jej zmiana co wiąże się z wizytą u notariusza. Pozostałe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ten krok mogą śmiało ominąć. Następnym krokiem jest przyjęcie regulaminu określającego zasady udziału [...]

2023-09-12T22:55:09+02:00

Gdy pracownik budzi się i pierwszą myślą jaka przychodzi mu do głowy jest – co zrobić, żeby nie iść do pracy?

Zachowania niepożądane w organizacji mają wiele wymiarów. Różne są też poziomy odpowiedzialności pracodawców za ich występowanie. Mogą mieć one wymiar odpowiedzialności cywilnej, ale także wykroczeniowej czy nawet karnej. W zależności od tego, z jakim działaniem niepożądanym będziemy mieli do czynienia, różne kategorie podmiotów mogą być odpowiedzialne za jego występowanie. To od poszkodowanego będzie zależeć, wobec kogo wystosuje swoje roszczenia i na jakiej podstawie. Jeżeli w firmie dojdzie do mobbingu, dyskryminacji czy też innych zachowań niepożądanych, pierwszą myślą jest dochodzenie naprawienia [...]

2023-09-30T12:22:03+02:00

Czy kobiety mogą nosić spodnie?

28 maja 1923 roku Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych zadeklarował, że kobiety mogą nosić spodnie w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Była to ważna deklaracja, bo w niektórych stanach (a także w niektórych państwach europejskich) noszenie spodni przez kobiety 100 lat temu było zakazane przez prawo. Zdarzały się wręcz przypadki zatrzymywania i skazywania kobiet noszących spodnie. Mimo, że w roku 1920 (o czym pisaliśmy w poprzednich tomach naszego cyklu) kobiety uzyskały prawo do głosowania, trzy lata [...]

2023-03-29T21:32:53+02:00

Rozliczanie pracy zdalnej

Już niecałe dwa tygodnie dzielą nas od wdrożenia w zakładach pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej. Problemem, który nadal spędza sen z powiek pracodawcom to oczywiście rozliczenie z pracownikami kosztów pracy zdalnej. Już teraz widzimy, że to zagadnienie również będzie najdłużej uzgadniane z organami reprezentującymi pracowników. Znakomita większość organizacji zdecydowała się na wdrożenie ryczałtu, a nie ekwiwalentu. I ciężko się temu dziwić. Najczęstsze pytanie, które jednak nadal pada podczas rozmów dotyczących wdrożenia stosownych regulacji i to zarówno ze strony pracodawców, [...]

2023-03-29T22:03:13+02:00

Królową marca zostaje… praca zdalna

1.Czy w odniesieniu do pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy również należy ustalić zasady potwierdzenia obecności na stanowisku pracy? Pracodawcy często utożsamiają wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy w organizacji z wyłączeniem obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Trzeba kategorycznie podkreślić, że takie założenie nie jest prawidłowe. Dla pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy ewidencja czasu pracy nadal musi być prowadzona. Jedynym elementem, w odniesieniu do którego ustaje obowiązek ewidencji to godziny pracy pracownika. Nadal jednak pracodawcy zobowiązani są do prowadzenia [...]

2023-03-24T13:34:50+01:00

Krótka historia elastyczności

Jak dzisiaj pamiętam pierwszy tydzień lockdown’u, kiedy zostaliśmy zmuszeni do przejścia na pracę zdalną. To było coś nowego i obcego. Ciężko było odnaleźć się w sytuacji w której cały „ceremoniał” wyjścia do pracy (podczas którego mogliśmy mentalnie przygotować się na wyzwania nadchodzącego dnia) zastąpiliśmy szybkim przejściem z łóżka do biurka (lub tego miejsca które zaaranżowaliśmy sobie do pracy w naszym mieszkaniu, nie posiadając biurka przy którym moglibyśmy przysiąść). Z dnia na dzień zostaliśmy oderwani od bezpośrednich kontaktów z koleżankami [...]

2023-03-24T13:29:55+01:00

Szybkie i tanie założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością… ale czy warto?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest drugą pod względem zainteresowania, najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce jednak, spółki tego typu pojawiają się w przypadku istotnie rozbudowanych działalności gospodarczych. Założenie takiego przedsiębiorstwa poprzedzone jest każdorazowo podjęciem szeregu czynności, tj. chociażby wybór wspólników czy przedmiotu wykonywanej działalności. Wszystko jednak zmierza do jednego, tj. do zawiązania spółki oraz jej późniejszej rejestracji. Podejmując decyzję o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie w jakiej formie będziemy ją rejestrować. Do [...]

2023-03-24T13:16:08+01:00

Nadać spółce imię

Kiedy już przyszli wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uporają się z biznesplanem oraz wszystkimi trudnymi rozmowami dotyczącymi roli każdego z nich w spółce oraz organizacji wewnętrznej spółki, nadchodzi czas, aby nadać spółce jakąś nazwę (czyli używając języka ustaw: firmę). Czasem jest odwrotnie – nazwa jest, a trzeba jeszcze dograć szczegóły. Niezależnie od tego, którą ścieżką podążają przyszli wspólnicy, przepisy prawa stawiają wobec nazwy spółki pewne wymagania. Głównymi źródłami tych wymagań są przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. Kodeks spółek [...]

2023-03-24T13:11:41+01:00

Zawiadomienie o zbyciu udziałów – o tym trzeba pamiętać

Chciałoby się zaśpiewać „zbywać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi”. Nie w przypadku zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomijając wymaganą formę zbycia udziałów, uzyskanie zgód korporacyjnych czy innych wymogów przewidzianych umową spółki, jest jeszcze jeden obowiązek w praktyce dość często pomijany. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału, zainteresowani zawiadamiają spółkę, [...]

2023-03-24T10:46:44+01:00

Lot Jaguara

Historię motoryzacyjnej marki Jaguar rozpoczął William Walmsley, otwierając w Blackpool przydomowy warsztat specjalizujący się w produkcji futurystycznych wózków bocznych do motocykli. Walmsley borykał się jednak z poważnym problemem – ilość zamówień przekraczała jego możliwości produkcyjne (1 wózek na tydzień). 11 września 1922 r. 30-letni Walmsley wszedł w spółkę z 21-letnim entuzjastą motoryzacji, Williamem Lyonsem. Każdy ze wspólników zapewnił kapitał w wysokości £500 (współcześnie ok. £15.000), który miał umożliwić rozwinięcie produkcji wózków bocznych pod marką „Swallow [...]

2023-03-23T21:40:42+01:00
Przejdź do góry