Wielki Gatsby

Film pt. „Wielki Gatsby” powstał na podstawie powieści amerykańskiego pisarza Francisa Scotta Fitzgeralda, czołowego twórcy tzw. straconego pokolenia pisarzy amerykańskich. Fabuła filmu toczy się w 1922 r. w Nowym Jorku. W mieście rozkwita nielegalny handel alkoholem, a ceny akcji na Wall Street idą w górę. Skorzystać z tego chce niespełniony pisarz Nick Carraway, który wprowadza się do małego domku na Long Island, położonego pomiędzy bogatymi posiadłościami oraz rozpoczyna pracę na giełdzie. Na przeciwnym brzegu zatoki mieszka [...]

2023-01-05T17:54:58+01:00

Czy pracownik ma obowiązek brać udział w imprezie firmowej?

Okres grudnia i stycznia zawsze kojarzy się ze świąteczną i noworoczną atmosferą. To idealna okazja do spotykania się w gronie rodzinnym, ale także w gronie współpracowników. U wielu pracodawców wigilie firmowe oraz imprezy z okazji nowego roku czy karnawału stały się coroczną tradycją. Przybierają na znaczeniu szczególnie teraz, kiedy zakłady pracy wracają do codzienności sprzed epidemii COVID-19, a pracownicy po ostatnich latach pracy zdalnej potrzebują na nowo zintegrować swoje zespoły i odnowić relacje pracownicze. Wydaje się, że jest to [...]

2023-03-28T21:50:10+02:00

Kropla drąży skałę. Postępowanie wyjaśniające jako element systemu zapobiegania.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie efektywnego systemu zapobiegania działaniom niepożądanym nie zawsze będzie równoznaczne z brakiem ich występowania w organizacji. Co więcej, osoby odpowiedzialne w firmie za obszar HR i/lub compliance, nawet aktywnie przeciwdziałając zachowaniom niepożądanym, nie zawsze będą na bieżąco informowane o każdym przypadku tego typu zachowań. Oprócz wszystkich działań prewencyjnych, takich jak szkolenia czy też przygotowywanie publikacji dotyczących zachowań niepożądanych, szczególną uwagę musimy skupić na wszystkich działaniach, które pomogą zidentyfikować, a w finalnym efekcie wyeliminować z firmy poszczególne przypadki nieakceptowalnych [...]

2023-09-30T12:22:31+02:00

Kara za brak regulacji i nieprawidłowe objęcie sygnalistów ochroną

Przez wprowadzenie w życie przepisów o ochronie sygnalistów na gruncie krajowym dojdzie do nałożenia dodatkowych obowiązków na pracodawców zatrudniających co najmniej 250 (a od 17 grudnia 2023 r. – co najmniej 50) pracowników. Najważniejszym obowiązkiem nakładanym na pracodawców jest objęcie ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa. Uściślając powyższy obowiązek, trzeba wskazać, że pracodawcy będą zobowiązani do wprowadzenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa. Dokument ten powinien regulować co najmniej takie kwestie, jak: wskazanie podmiotu wewnętrznego upoważnionego przez [...]

2023-09-30T12:22:43+02:00

Dzień, w którym 13 milionów telefonów zamilkło na minutę

Alexander Graham Bell zmarł 2 sierpnia 1922 roku w wieku 75 lat. W dniu jego pogrzebu 13 milionów telefonów – urządzenia, które historia połączyła na zawsze z jego nazwiskiem, zamilkło na minutę w hołdzie dla tego niezwykłego człowieka. Niezwykłego wcale nie dlatego, że wynalazł telefon. Niezwykłego, bo jego życie mogłoby wypełnić biografię kilku albo nawet kilkunastu innych osób. Urodzony w rodzinie zajmującej się zagadnieniami mowy, Bell potrafił wymówić prawidłowo słowa napisane w innym, nieznanym mu [...]

2022-12-16T20:44:59+01:00

The business of business is no longer business

Zrównoważony rozwój Juliusz Machulski przez wielu uznawany za jest za króla polskiej komedii. Nie bez powodu, dorastają już kolejne pokolenia, które komunikują się wersami z filmów wyreżyserowanych przez syna Jana Machulskiego. W jednym z jego filmów pt. „Pieniądze to nie wszystko” wspólnik głównego bohatera wypowiada znamienne „poczytaj sobie jeden z drugim klasyka biznesu-Miltona Friedmana”. Wspomniany klasyk biznesu zasłynął tezą, wedle której „społeczna odpowiedzialność biznesu polega na zwiększaniu jego zysków”. Jakże odmienna jest to perspektywa od tej, którą obserwujemy za sprawą [...]

2023-02-13T20:01:00+01:00

Ochrona sygnalistów a prawo do bycia anonimowym

Projekt ustawy implementującej dyrektywę o ochronie sygnalistów nie przewiduje obowiązku zapewnienia anonimowości sygnaliście, zatem to sam podmiot, projektując regulamin zgłoszeń wewnętrznych, powinien rozważyć, czy będzie rozpatrywał zgłoszenia anonimowe. Rozważając argumenty za i przeciw, warto pochylić się nad badaniami, z których wynika, że anonimowość zgłoszeń jest czynnikiem determinującym dokonanie przez sygnalistę zgłoszenia. Jak pokazują badania, dla 70% pracowników kluczowym czynnikiem, który skłoniłby ich do zasygnalizowania złych praktyk w firmie, jest zapewnienie anonimowości. Powyższe potwierdza również badanie przeprowadzone przez Fundację Batorego w [...]

2023-09-30T12:22:56+02:00

Ochrona interesu publicznego a rola funkcji zgodności

Komórka zgodności a zarządzanie Zgodnie z definicją słownikową poprzez zaufanie rozumie się przekonanie, że jakiejś osobie lub instytucji można ufać lub też przekonanie, że czyjeś słowa, informacje itp. są prawdziwe oraz przekonanie, że ktoś posiada jakieś umiejętności i potrafi je odpowiednio wykorzystać[1]. Zaufanie wobec jakiegoś obiektu jest to wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszym życzeniem. W związku z tym należy przyjąć, iż zaufanie można mieć, posiadać, żywić lub czuć do kogoś [...]

2023-02-13T20:10:43+01:00

Sygnalista a RODO. Obowiązki pracodawcy.

Odrębną kwestią od uwzględnienia obszaru danych osobowych w kategorii zawiadomień, które obowiązkowo powinny być rozpoznawane w ramach poszczególnych procedur sygnalizacji nieprawidłowości, jest prawidłowe odniesienie zasad wynikających z RODO do nowo tworzonych procedur sygnalizacji nieprawidłowości. Poufność danych Zarówno z dyrektywy, jak i projektu ustawy wynika, że każdy pracodawca wdrażający przepisy o sygnalistach powinien zapewnić, aby właściwe organy dysponowały odpowiednimi procedurami ochrony w zakresie przetwarzania zgłoszeń i ochrony danych osobowych osób, o których mowa w tych zgłoszeniach. Takie procedury powinny zapewniać ochronę [...]

2023-09-30T12:23:10+02:00

„Moda, w której nie można wyjść na ulice, nie jest modą” Coco Chanel

13 września 1922 roku Nowy Jork został sterroryzowany przez chuligańskie grupki młodzieży. Policja nie była w stanie zgasić zamieszek w zarodku: gdy udało się opanować sytuację w jednej dzielnicy, temperatura buntu rosła już w kolejnej. Manhattan od Amsterdam Avenue wypełniała gromada tysięcy podlotków walczących z ignorancją wobec niepisanego obyczaju. Niektórzy (np. niejaki A. Silverman) zostali nawet skazani przez tzw. Nocny Sąd na kilkudniowy areszt. Aresztowań było jednak zdecydowanie więcej, podobnie jak skaleczeń, obrażeń, a także… [...]

2022-12-10T19:26:46+01:00
Przejdź do góry