Sylwia Graboś
partner

Sylwia jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem obejmującym pracę w kancelariach prawnych, jak również jako in-house w działach prawnych przedsiębiorstw. Jako Partner, odpowiada w Kancelarii rozwój Praktyki IP (Obszar „Kreacja”) obejmujący między innymi prace dla klientów z branży kreatywnej i medialnej. Sylwia wspiera też Praktykę Branży IT i praktykę Prawa Korporacyjnego (Obszar „Inwestycje”).

Sylwia jest ekspertem w zakresie prawa mediów, prawa prasowego, telekomunikacyjnego, autorskiego oraz prawa IT. W swojej dotychczasowej praktyce negocjowała także kompleksowe umowy w zakresie inwestycji budowlanych, obsługiwała przedsiębiorców telekomunikacyjnych, operatorów kablowych, nadawców, producentów audiowizualnych, artystów, dostawcy i działy IT, a także działy marketingu przedsiębiorstw.

Mając za sobą doświadczenia zewnętrznego doradcy, jak i prawnika wewnętrznego, oraz łącząc to z doświadczeniem procesowym, Sylwia posiada umiejętność kompleksowego spojrzenia na sytuację swoich klientów. Łączy znajomość formalnoprawnych podstaw działania przedsiębiorców z praktyczną wiedzą w zakresie ich uwarunkowań, co pozwala jej znajdować rozwiązania uwzględniające zarówno prawne jak i biznesowe potrzeby danego klienta.

 

W DGTL Sylwia wspiera klientów w zakresie:

• tworzenia, opiniowania i negocjowania kontraktów z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej,

• tworzenia, opiniowania i negocjowania kontraktów z zakresu produkcji audiowizualnej,

• projektowania, opiniowania i negocjowania kontraktów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, licencyjnych, SLA, SaaS, Paas,

• doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej przedsiębiorców,

• doradztwa w zakresie ochrony dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku,

• koordynacji i nadzoru procesów due diligence na potrzeby przygotowania inwestycji,

• przygotowania dokumentacji oraz prowadzenie procesów M&A,

• doradztwa w zakresie prowadzenia działalności online, w tym w szczególności udostępniania treści oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Do wybranych projektów realizowanych przez Sylwię w ciągu ostatnich lat należą:

• przygotowanie całego otoczenia kontraktowego na potrzeby produkcji audiowizualnych,

• przygotowanie wzorcowej ramowej umowy o współpracy w zakresie IT,

• opiniowanie i negocjowanie umów IT,

• wsparcie przygotowania spektakli teatralnych,

• obsługa ochrony wzorów przemysłowych producenta biżuterii,

• wsparcie procesu sprzedaży przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,

• wsparcie procesu sprzedaży kliniki medycznej,

• wsparcie procesu nabycia udziałów w spółce technologicznej,

• nadzór nad due diligence wydawców internetowych,

• przygotowanie regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym sklepu internetowego.