OBSZARY, BRANŻE, PRAKTYKI

Tradycyjne podziały obszarów wsparcia prawnego przechodzą już do lamusa. Opis obszarów, w których się specjalizujemy, ujmujemy zatem nieco inaczej niż większość kancelarii starając się oddać ducha postępującej konwergencji różnych dziedzin prawa. Nasza działalność skupia się wokół trzech podstawowych wymiarów: 4 Głównych Obszarów (4xGO),  4 Głównych Branż (4xGB) oraz 3 Głównych Praktyk (3xGP).

4xGO

cyfryzacja

Od Biznes to Dane do Dane to biznes

Działalność gospodarcza w czasach transformacji cyfrowej jest uzależniona od danych, ich analizy, profilowania. Przywykliśmy już do tego, że dane gromadzone w firmie były traktowane jako źródło informacji o efektywności produkcyjnej i finansowej przedsiębiorstwa. Bilans oraz rachunek wyników to nic innego, jak cyfrowe zobrazowanie naszego biznesu. Biznes to były dane. Tak było kiedyś. Dzisiaj dane zbierane przez firmy stanowią element krytyczny nie tylko dla dokonywania pomiaru efektywności firmy, ale także dla budowania jej strategii w obszarze kreowania nowych produktów, polityki sprzedażowej – ogólnie mówiąc lepszego od konkurencji adresowania potrzeb i oczekiwań  klientów.

Mówi się, że dane napędzają Przemysł 4.0., ale dla coraz większej liczby naszych Klientów dane stanowią istotę ich biznesu. Narzędzia do ich obróbki, bezpieczne i kreatywne przetwarzanie oraz wielokanałowa dystrybucja to krytyczne elementy w łańcuchu pozyskiwania i wykorzystywania danych.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
 • zakupu (sprzedaży) i wdrażania nowych technologii (zarówno w środowisku własnym jak i w środowisku chmurowym, tak tradycyjnych produktów typu ERP, CRM jak i rozwiązań domenowych opartych o technologie typu blockchain czy AI);

 • tworzenia nowych produktów opartych o przetwarzanie danych (w trakcie wszystkich faz procesu „go to market”);

 • akwizycji podmiotów z obszaru TMT;

 • wdrażania oraz utrzymywania zgodności procesów firmy w obszarach regulowanych (np. RODO, AML);

 • postępowań przed organami regulacyjnymi (np. UODO, KNF, UKE);

 • wprowadzania narzędzi cyfrowych w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi;

 • zarządzania własnością intelektualną;

 • cyberbezpieczeństwa;

 • prowadzenia mediacji i sporów.

inwestycje

Jak wyhodować jednorożca?

Firmy prywatne (przed upublicznieniem) o wartości równej lub wyższej od miliarda dolarów zwykło się określać mianem jednorożców. Jak wyhodować jednorożca? Sam pomysł nie wystarczy. Od finansowania typu „seed” po kolejne rundy finansowania. Od rządowych programów pomocowych po obligacje. Od własnego pomysłu, własnej firmy, własnej sprzedaży po przejęcia innych podmiotów i wejście na rynki kapitałowe. We wszystkich tych etapach liczy się pomysł, determinacja i odpowiedni zespół. Zajmujemy się nie tylko pisaniem umów. Bierzemy czynny udział w budowaniu transakcji po stronie Klienta. Wspieramy go naszym doświadczeniem (także tym wyniesionym z innych obszarów niż obszar usług prawniczych), naszymi umiejętnościami … i naszą determinacją. Dla nas celem nie jest wyłącznie przygotowanie i wynegocjowanie konkretnej umowy – jest nim osiągnięcie celów biznesowych zakładanych przez naszych Klientów. Osiągnięcia konkretnych kamieni milowych na drodze do wyhodowania jednorożca.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
 • tworzenia strategii inwestycyjnej m.in. w zakresie pozyskania finansowania, budowania struktury governance; stworzenie systemu zarządzania własnością intelektualną oraz danymi, a także efektywnej struktury zatrudnienia i zarzadzania zespołem;

 • badania prawnego i podatkowego spółek (zarówno po stronie sprzedających jak i kupujących);

 • reprezentacji przed organami rejestrowymi;

 • realizacji wszelkich czynności związanych z procesem post-closing, w szczególności w realizacji działań zidentyfikowanych w procesie badania spółki;

 • negocjacji na wszystkich etapach pozyskiwania inwestorów lub realizacji procesu zakupu firm;

 • budowania dopasowanych do rozmiarów spółek modeli compliance;

 • przeprowadzania analiz poszczególnych scenariuszy realizacji inwestycji w zakresie skutków podatkowych.

ludzie

Human Relations, nie Resources

Świat HR podlega dynamicznym zmianom. Kiedyś skrót HR tłumaczono jako zasoby ludzkie. Dzisiaj coraz częściej odchodzi się od tego pojęcia i mówi się o relacjach międzyludzkich. Kiedyś dbaliśmy głównie o prawidłowe rozliczenie czasu pracy i wynagrodzeń. Dzisiaj zakres zadań działów HR rozszerza się o zapewnianie zadowolenia, odpoczynku, czy też zwiększania efektywności pracowników. Zmienia się też sam charakter pracy. Coraz częściej pracujemy zdalnie, a struktury naszych organizacji przestają się zamykać w jednym kraju. Przy tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości nadal operujemy na przepisach często nienadążających za biznesem. W czasach transformacji cyfrowej przy zarządzaniu przedsiębiorstwem spotykamy się z nowymi wyzwaniami, takimi jak zarządzanie bezpieczeństwem danych przetwarzanych przez pracowników czy też nowe formy dyskryminacji lub mobbingu (także w postaci wykluczenia cyfrowego).

Świat HR jest wyjątkowo skomplikowany i rozbudowany

Wspieramy naszych Klientów w procesach zatrudniania, budowy zespołów, zarządzania zmianami, restrukturyzacji, optymalizacji, oraz zarządzania bezpieczeństwem. Pomagamy eliminować zachowania niepożądane, wdrażać rozwiązania innowacyjne, a gdy to konieczne, zapewniamy naszym Klientom wsparcie w procesach rozstawania się z pracownikami oraz reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
 • przygotowania dopasowanej do potrzeb firmy strategii zatrudnienia;

 • przygotowania wszelkiej dokumentacji prawnej, w tym umów, w zakresie zatrudnienia i/lub świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem umów osób zatrudnianych na stanowiskach kierowniczych;

 • wdrożenia, utrzymania i edukacji w zakresie RODO w obszarze HR;

 • tworzenia oraz wdrażania pro-ekologicznych i efektywnych rozwiązań typu „cyfrowy HR”;

 • prowadzenia sporów pracowniczych;

 • tworzenia i wdrażania systemów zapewniania zgodności.

kreacja

„Twórczy” znaczy też „przedsiębiorczy”

Muzycy, filmowcy, malarze, scenarzyści eventowcy, projektanci, programiści, aktorzy, pisarze… Nasz świat jest pełen twórców. Gdy tworzą, oddają się całkowicie swojej pracy, aby wyrazić zamierzony przez nich efekt. Później zderzają się z twardą rzeczywistością przepisów. Napotykają problemy doboru prawidłowej formy umowy, zabezpieczenia utworów, rozliczenia pracy, ochrony wizerunku, przekazania praw autorskich, czy też nierzadko wykorzystywana czyichś danych osobowych. Świat nowych technologii tylko pogłębia te problemy. Licencje open source, nowe formy plagiatów, digitalizacja utworów, monetyzacja danych, ochrona dóbr osobistych w internecie, tworzenie utworów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, hybrydowe eventy – to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą obecnie mierzyć się twórcy.

Po stronie dystrybutorów, wydawców, firm wykorzystujących utwory i zatrudniających twórców wyzwań nie stoi wcale mniej. Współtworzenie rozwiązań pozwalających na efektywne wykorzystanie i promowanie treści medialnych w sieci, tworzenie wirtualnych platform sprzedażowych z utworami, tworzenie modeli nadawania VOD, wspieranie zarządzania know-how i działalności nadawczej… zagadnień można wymieniać wiele.

W DGTL rozumiemy prawa, jakimi rządzi się branża kreatywna, ale także potrzeby przedsiębiorców budujących swoją strategię w zakresie własności intelektualnej. Wspieramy od zamysłu, przez etap kreacji, aż do etapu wykorzystania efektu pracy twórczej. Zapewniamy bezpieczeństwo zarówno twórcom jak i podmiotom korzystającym z utworów. Tworzymy mosty między tradycyjną kreacją a cyfrowym światem, który się z nią zderza.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
 • przygotowania dopasowanej do potrzeb firmy strategii zarządzania własnością intelektualną;

 • przygotowania wszelkiej dokumentacji prawnej, w tym umów, w zakresie zamawiania, tworzenia oraz dystrybucji i udostępniania utworów podlegających ochronie prawno-autorskiej lub ochronie wynikającej z innych przepisów prawa odnoszących się do własności intelektualnej;

 • kształtowania odpowiednich zapisów w umowach zatrudnienia i/lub świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem umów osób zatrudnianych na stanowiskach kreatywnych;

 • wdrożenia, utrzymania i edukacji w zakresie RODO w obszarze zarządzania własnością intelektualną;

 • postępowań przed organami regulacyjnymi (np. KRRiT);

 • ochrony know-how;

 • zwalczania nieuczciwej konkurencji, szczególnie w zakresie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej reklamy;

 • sporów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej;

 • tworzenia i wdrażania systemów zapewniania zgodności w zakresie ochrony własności intelektualnej (np. zarządzanie portfolio licencji)

4xGB

branża sportowa

B-Sport

Sport – najważniejsza z najmniej ważnych spraw w życiu

Bramki, punkty, sekundy. Kłębowisko namiętności, ale też zimna kalkulacja. Niegdyś zabawa dla dżentelmenów, nierzadko zarzewie zbrojnych konfliktów, a ostatnio coraz częściej rządząca się swoim własnymi regułami prężna gałąź biznesu. Zasadniczą rolę odgrywają w niej nie tylko te reguły, których interpretacja pozwala ocenić sytuację zaistniałą podczas toczącej się rozgrywki na boisku, ale także te rodzące się w drodze decyzji i wyroków – w zaciszu negocjacyjnych gabinetów w salach konferencyjnych czy sądowych. Dotyczą one praw i obowiązków podmiotów branży sportowej takich jak: zawodnik, trener, klub, związek sportowy, sędzia, sponsor, kibic, organizator imprezy sportowej w ich wzajemnych relacjach.

Jesteśmy tam. Świadczymy usługi dla: klubów i związków sportowych, zawodowych sportowców, trenerów, menedżerów, działaczy, producentów sprzętu sportowego, sponsorów oraz innych podmiotów branży sportowej.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
 • efektywnego i zgodnego z regulacjami  zarządzania podmiotami;

 • tworzenia struktur zatrudnienia;

 • przygotowania i negocjacji warunków umów;

 • prawnych aspektów transferu sportowców pomiędzy klubami sportowymi;

 • reprezentowania przed sądami i organami administracji publicznej;

 • prawnych aspektów finansowania działalności podmiotów sportowych;

 • sponsoringu i innych form działalności marketingowej;

 • organizacji imprez sportowych;

 • relacji ze środkami masowego przekazu;

 • realizacji transakcji nabywania klubów sportowych;

 • audytów klubów i stowarzyszeń sportowych;

 • finansowania i budowy infrastruktury sportowej.

branża medialna

B-Med

Król jest dalej królem

Mało która z branż została tak naznaczona przez transformację cyfrową, jak obszar mediów. Płyty CD odeszły do lamusa, do łask wróciły koncerty, a streaming jest nowym rozgrywającym. Zmienia się branża, zmieniają się środki przekazu, zmieniają się gracze. Konwergencja jest wszechobecna.

Obszar kreatywny należy do jednego z czterech GO – głównych obszarów działania kancelarii. Nasi prawnicy reprezentowali zarówno koncerny medialne jak i twórców, a także frmy dystrybucyjne oraz firmy napędzające branżę medialną dzięki pozyskiwaniu i dystrybucji reklam.

Nasza filozofia obecności w poszczególnych branżach obejmuje nie tylko pozyskiwanie wiedzy domenowej z obszaru prawa mediów, ale także wiedzy ściśle branżowej. I stąd nasza aktywna obecność na największych branżowych imprezach oraz prowadzenie lub uczestniczenie w debatach dotyczących strategii, wyzwań czy rozwoju poszczególnych gałęzi branży medialnej.

ZOBACZ PRZYKŁADY NASZYCH DZIAŁAŃ W OBSZARZE BRANŻY MEDIALNEJ

branża IT

B-IT

B-IT jest jak kaczka

Przez wielu ekspertów IT nie jest uznawane za osobną branżę. Zgadzamy się jednak z tymi, którzy uważają, że jeśli coś wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest to z pewnością kaczka. Niektórzy z naszych prawników zbierali swoje doświadczenia w branży IT od początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia. I to nie tylko jako prawnicy, ale jako osoby zarządzające operacjami w dużych międzynarodowych korporacjach oraz zarządzające działami IT w polskich przedsiębiorstwach. Właśnie to połączenie wiedzy prawniczej i branżowej daje nam swobodę w rozumieniu istotny każdej operacji związanej z zakupem, wytworzeniem czy wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Kwestia cyberbezpieczeństwa zwróciła naszą uwagą jeszcze w czasach, kiedy temat ten nie był nawet w połowie tak modny i tak bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców, jak jest obecnie. Do dziś nieustająco doskonalimy swoje umiejętności i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa rozumiejąc, że w obszarze prawa nowych technologii jest to absolutnie niezbędne.

branża telekomunikacyjna

B-Tel

Branża dawno miniona czy fundament transformacji

Telekomunikacja miała swoje momenty chwały – miała też zakręty i dołki. Bez telekomunikacji nie byłoby transformacji cyfrowej, ale to nie telekomunikacja okazała się największym wygranym. Dostawcy usług sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności spółki zaliczane do grupy tzw. Big Tech, okazały się szybsze w sprawnym monetyzowaniu możliwości sieci www.

Branża ta pozostaje jednak niezwykle ważnym ogniwem gospodarki cyfrowej – a że regulacje, które miały zastukać do drzwi tej branży jedynie na chwilę, rozsiadły się wygodnie w salonie i nic nie wskazuje na to, żeby zabierały się do dalszej drogi – zagadek prawnych nie brakuje i brakować nie będzie. Podobnie jak inwestycji: dzisiaj sieci światłowodowe i 5G, a już niebawem – 6G. Tymczasem nad naszymi głowami rosną nowe globalne sieci komunikacyjne bazujące na nano satelitach.

Niektórzy z naszych prawników maja za sobą niezmiernie ciekawe doświadczenia wyniesione z pracy dla podmiotów tej branży, żeby wymienić tylko udział w projekcie Rainbow – połączenia sieci mobilnych dwóch międzynarodowych graczy na tym rynku. Nasza kancelaria jest z kolei niezmiennie aktywna na rynku transakcji w obszarze telekomunikacyjnym.

Warto wspomnieć, że prawnicy DGTL aktywnie uczestniczą w dyskusjach na temat kształtowania się nowych rozwiązań legislacyjnych dla branży telekomunikacyjnej oraz polityki regulacyjnej w tym obszarze. Jesteśmy też współautorami raportów tematycznych dotyczących konkretnych wyzwań w tym zakresie.

Nasze wsparcie dla podmiotów z branży telekomunikacyjnej to m.in.:
 • świadczenie usług w zakresie zawierania umów o dostęp do sieci oraz innych usług związanych z realizacją uprawnień wynikających z przepisów prawa telekomunikacyjnego;

 • prowadzenie analiz dotyczących przepisów prawa telekomunikacyjnego i sposobu jego interpretacji przez organy regulacyjne;

 • realizacja projektów w zakresie M&A;

 • realizacja projektów w zakresie wdrażania rozwiązań związanych z wykorzystaniem i przetwarzaniem danych telekomunikacyjnych.

3xGP

compliance

Nić Ariadny w labiryncie przepisów

Według jednych compliance to zapewnianie w organizacji zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Inni uważają, że compliance winien skupiać się bardziej na zarządzaniu procesem zgodności. W obu przypadkach mamy do czynienia jednak z koniecznością zrozumienia do czego odnosić ma się owa zgodność. I tu wkraczamy my. Pomagamy zobaczyć sieć oplatających każdą działalność regulacji i związanych z nimi ryzyk. Następnie wspólnie z naszymi klientami zastanawiamy się jakie działania należałoby podjąć (lub podejmować rekurencyjnie), aby w sposób odpowiedni zaadresować konkretne regulacyjne zależności. Odpowiednio, czyli tak, aby działania te zostały dopasowane do natury mogących wystąpić ryzyk, a koszty działań niezbędnych do podjęcia okazały się racjonalne i proporcjonalne do ewentualnych zagrożeń.

Niektóre z tych zagrożeń i ryzyk są wspólne dla wszystkich przedsiębiorców, inne są ściśle powiązane z określoną branżą. Stąd liczba obowiązujących regulacji jest bardzo duża – a co kilka miesięcy przybywa nowych. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że regulacje te na ogół nie nadążają za szybko zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą napędzaną przez technologie cyfrowe. Zatem ich interpretacja to czasami sztuka sama w sobie. Ale nie ma sytuacji bez wyjścia – Tezeusz miał nić Ariadny, która wyprowadziła go z labiryntu – nasi klienci mają nas.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie budowy i audytowania systemów compliance w przedsiębiorstwach. Na życzenie naszych Klientów realizujemy te usługi w formie outscourcingu (zarówno czasowego – do momentu zatrudnienia odpowiedniego kandydata – jak i stałego). Świadczymy wsparcie ad hoc w zakresie przygotowania i asysty w trakcie kontroli realizowanych przez organy regulacyjne. Naszym atutem jest możliwość płynnego powiązania działań podejmowanych w obszarze compliance z działaniami prawnymi.

podatki

Wszędobylskie podatki

Podatki to wynikające z ustawy podatkowej: publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy.   Spoiwo, na którym opiera się opłacalność każdej dokonywanej transakcji.  Koszt działalności gospodarczej, którą musi ponosić i z którym musi się liczyć każdy przedsiębiorca. Przedmiot postępowań kontrolnych, podatkowych i karno-skarbowych prowadzonych przez organy podatkowe. Wreszcie płacona przez każdego z nas, czasem w sposób nie do końca przez nas rozpoznawalny i świadomy, danina. Jako należność pobierana przez Państwo za opiekę nad podatnikiem musi być ona należycie egzekwowana z pełnym poszanowaniem dla przyznanych mu praw.  Nasz cel to ochrona praw podatnika i wspieranie go w jego działaniach. Wskazywanie tych prawem dozwolonych i tych, które nie powinny być podejmowane. W sytuacjach zaś, gdy wszczynane są przeciwko podatnikowi czynności kontrolne oraz postępowania podatkowe – obrona jego interesów poprzez weryfikację zasadności wdrożonego postępowania i czuwanie, aby odbywało się ono w zgodzie z przepisami prawa.

Wspieramy spółki osobowe i kapitałowe oraz ich wspólników, członków zarządów, rad nadzorczych i kadry menedżerskiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą, uzyskujące przychody z praw autorskich, patentów czy projektów wynalazczych, cudzoziemców wykonujących pracę/świadczących usługi w Polsce, Polaków oddelegowywanych do pracy poza terytorium Polski. Wspieramy także osoby fizyczne m.in.: przygotowując opinie i analizy prawne z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego tworząc i opiniując przedsięwzięcia i umowy z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji możliwych oszczędności podatkowych. Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Oferujemy wsparcie DGTL m.in. w zakresie:
 • sporządzania, analiz i opinii z zakresu wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego;

 • tworzenia  i opiniowania podatkowych aspektów konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, a w szczególności inwestycji oraz działalności transgranicznej;

 • podatkowego doradztwa transakcyjnego;

 • pomocy prawnej dla pracodawcy (zleceniodawcy) działającego jako płatnik;

 • przygotowania wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego;

 • pomocy prawnej w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi;

 • sporządzania odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także zastępstwa procesowego klientów w toku prowadzonych postępowań;

 • reprezentowania klientów w postępowaniach dotyczących: zwrotu podatku VAT, określania lub ustalania zobowiązań podatkowych, stwierdzania i zwrotu nadpłaty podatku,  wnioskowania o zastosowanie ulg podatkowych oraz w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatników.

spory

„Gdzie dwóch się bije, tam nie zdejmuj futra” – z mądrości Porucznika Banaczka

Porucznik Banaczek był synem polskich imigrantów i bohaterem amerykańskiego serialu kryminalnego. Miał dużą słabość do polskich przysłów, które notorycznie przekręcał. Czasami jednak owe dziwaczne związki frazeologiczne niosły ze sobą całkiem ciekawe przesłanie. Spór sądowy to ostateczność.  Wymaga dużego nakładu sił i środków oraz ogromnej cierpliwości, a na końcu wynik jest na ogół niewiadomą. Nie zachęcamy naszych Klientów do prowadzenia sporów, ale jeśli podejmujemy się ich prowadzenia, to robimy to tak, żeby nikt nie musiał się martwić o swoje futro (sztuczne oczywiście).

Teoretycznie każdy adwokat czy radca prawny jest przygotowany do prowadzenia spraw sądowych. W praktyce specjalizacja w dziedzinie prowadzenia sporów rozwinęła się nie tylko na spory jako takie, ale wręcz na różne rodzaje sporów. W naszej pracy koncentrujemy się na sporach gospodarczych, choć reprezentujemy naszych klientów także w postępowaniach administracyjnych, pracowniczych czy karnych.

Za każdym razem jednak – jeżeli jest to możliwe – poszukujemy możliwości znalezienia kompromisu – rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia wartości biznesowych oraz da naszemu Klientowi możliwość skupienia się na rozwoju swojej działalności – zamiast na rozwoju naszej praktyki sporów.

Musimy jednak przyznać – jeżeli mamy do wyboru z tarczą czy na tarczy – to mimo, że to ostatnie brzmi jako dość komfortowe (acz ostateczne) – zdecydowanie wolimy wariant z tarczą.

W zakresie prowadzenia sporów:
 • gromadzimy wszelkie informacje konieczne dla dokonania pełnej analizy prawno-procesowej przedstawianej sprawy;

 • przygotowujemy strategie podejścia do prowadzenia sporu;

 • wspieramy we wszystkich działaniach zmierzających do bezkonfliktowego zakończenia sporu (m.in. w mediacjach);

 • wspieramy w prowadzeniu postępowania sadowego lub administracyjnego;

 • po wygraniu sporu wspieramy w skutecznej egzekucji rozstrzygnięcia organu orzekającego.