Monika Domańska
senior associate

Monika ukończyła w 2019 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i obecnie jest aplikantem adwokackim.

Swoją karierę rozpoczęła już w trakcie studiów odbywając staże w warszawskich kancelariach nabywając umiejętności praktyczne z zakresu postępowań sądowych, zarówno cywilnych jak i karnych. W tym czasie wspierała także aktywnie działania Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza w Warszawie świadczącej pomoc prawną najbardziej potrzebującym.

W DGTL Monika specjalizuje się w reprezentowaniu klientów kancelarii w postępowaniach sądowych zarówno w zakresie sporów pracowniczych jak i sporów gospodarczych. Niezależnie od tego wspiera także klientów kancelarii w zakresie tworzenia i opiniowania umów handlowych, w tym umów z zakresu prawa nowych technologii.

Jako, że Monika interesuje się także prawem rodzinnym i spadkowym, klienci kancelarii mają unikalną możliwość konsultowania także zagadnień z tych obszarów.

 

Do wybranych projektów realizowanych przez Monikę w ciągu ostatnich lat należą:

• bieżące wsparcie i doradztwo prawne z spółek z branży technologicznej oraz spółek z branży medycznej;

• tworzenie strategii oraz reprezentacja przedsiębiorców w sprawach pracowniczych związanych z ustaleniem stosunku pracy i wypłatę dodatkowych świadczeń z zakresu prawa pracy;

• tworzenie strategii oraz reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych przeciwko ZUS w zakresie ustalenia płatnika składek, ustalenia wymiaru składek, a także w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom;

• współtworzenie aktów wewnętrznych dla przedsiębiorców z zakresu HR;

Monika ceni sobie profesjonalizm i dąży do doskonalenia swoich umiejętności. W codziennym życiu kieruje się zasadą „Zawsze mierz wyżej i wierz w ludzi”.