Ernest Bucior
senior associate

 

Ernest jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2019 r. jest wpisany na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W DGTL jest członkiem Praktyki Korporacyjnej („Inwestycje”) oraz praktyki Prawa Nowych Technologii.

Swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywał w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych zajmując się obsługą korporacyjną spółek, transakcji M&A oraz restrukturyzacji (doświadczenie Ernesta obejmuje w szczególności wsparcie przy przekształcaniu jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe).


Do wybranych projektów realizowanych przez Ernesta w ciągu ostatnich lat należą:

• wdrożenie sukcesji pokoleniowej w przedsiębiorstwie lidera produkcji ogrodniczej w Polsce i Europie Centralno- Wschodniej;

• udział w transgranicznym połączeniu spółek z branży lekkich konstrukcji z aluminium;

• wsparcie w transakcji M&A, po stronie sprzedającego, będącego liderem w zakresie prowadzenia hurtowni weterynaryjnych dla zwierząt;

• pomoc przy restrukturyzacji zadłużenia grupy kapitałowej spółek z branży automotive.

• audyt w szwajcarskiej instytucji finansowej w zakresie polityk wewnętrznych oraz innej tożsamej dokumentacji;

• udział w audycie śledczym w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce;

• udział w audycie śledczym w oddziale banku francuskiego dot. możliwej zmowy maklerów giełdowych w zakresie kwotowań WIBOR.