Piotr Żyłka
compliance & risk officer

Piotr jest prawnikiem, doktorantem Prawniczego Seminarium Doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego, a także absolwentem Executive Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z obszaru Compliance, na tej samej uczelni.

W DGTL jest współliderem Praktyki Compliance, która zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w zarządzaniu zgodnością (compliance) w ich organizacjach, w tym doradztwem w obszarze zarządzania ryzykiem regulacyjnym ( w szczególności w zakresie wymogów ustawy o usługach płatniczych, ustawy AML, jak i rekomendacji i wytycznych KNF dla sektorów regulowanych).

Doświadczenie zdobywał doradzając krajowym oraz międzynarodowym instytucją finansowym, gdzie odpowiadał za zarządzanie systemami zgodności w ramach działalności tych podmiotów na polskim rynku.

Między innymi:

• doradzał w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczych, jak i samego procesu licencyjnego,

• doradzał w z zakresie wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,

• dostosowywał działalność organizacji do wymogów ustawowych, a także rekomendacji i zaleceń organów nadzoru.

• pomagał we wdrażaniu oraz prowadzeniu działalności operacyjnej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

• koordynował działania zmierzające do minimalizacji ryzyka regulacyjnego,

• opracował i wdrożył Strategię Zarządzania Zgodnością w jednym z podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na skalę krajową, bazującą na rekomendacjach, wytycznych oraz dobrych standardach obowiązujących w sektorze finansowym.

Piotr aktywnie angażuje się w szerzenie świadomości i wiedzy z zakresu compliance na polskim rynku poprzez wystąpienia na konferencjach oraz liczne publikacje w branżowych mediach.

Jest felietonistą Risk & Compliance Platform Europe, a także autorem blogów Compliance = przyszłość oraz It’s all about compliance. Laureat Nagrody Głównej w kategorii artykuł ekspercki w konkursie „Pióro Odpowiedzialności 2022”.