Paweł Trojan
of counsel

Paweł posiada wieloletnie doświadczenie procesowe. Specjalizuje się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego i prawie zamówień publicznych. W swojej praktyce koncentruje się także na obsłudze spółek prawa handlowego, nieruchomościach oraz prawie nowych technologii.

Pełnił funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych, był także specjalistą
w
Departamencie Kontroli Doraźnej UZP. W latach 2010-2019 był członkiem KIO, a także pełnił funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016.

Paweł jest autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.