ludzie

Sylwia Graboś

PARTNER, RADCA PRAWNY

Sylwia ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z sektora telekomunikacyjnego i mediów.
Sylwia projektuje i negocjuje kontrakty IT, obsługuje branże kreatywną, oraz procesy M&A. Doświadczenie zdobywała doradzając nadawcom, operatorom sieci kablowych, platform cyfrowych, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, a także zagranicznym spółkom technologicznym i świadczącym usługi IT. Sylwia łączy znajomość prawnych aspektów działalności nadawczej, prasowej, działalności wydawców internetowych oraz dostawców treści i usług drogą elektroniczną, z praktyczną wiedzą w zakresie uwarunkowań funkcjonowania tych podmiotów.

Joanna Namojlik

ADWOKAT

Joanna zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w tym w szczególności sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla. Joanna posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z ZUS, Państwową Inspekcją Pracy. Ponad powyższe Joanna posiada doświadczenie reprezentowania klientów w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń, w tym przygotowywania stanowisk reprezentowanych podmiotów nakierowanych na minimalizację ryzyk przegrania postępowania. Studiowała prawo na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Uniwersytecie Warszawskim Jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W wolnym czasie lubi podróżować, poznawać nowe miejsca oraz gotować. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Agnieszka Witkiewicz-Ciesielska

RADCA PRAWNY

Agnieszka posiada wieloletnią praktykę w zakresie obsługi kompleksowych projektów infrastrukturalnych – od momentu otrzymania zapytania ofertowego aż do momentu jego rozliczenia. Zajmowała się też obsługą konsorcjów podczas realizacji wielomilionowych inwestycji infrastrukturalnych, oraz wspierała największe firmy budowlane przy realizacji ich projektów. Co ciekawe – a dla nas niezmiernie ważne – Agnieszka pracowała także jako redaktor w Dzienniku Gazeta Prawna, pisząc głównie o tematyce podatkowej. Pasjonatka tematyki związanej z sukcesją rodzinną oraz łączenia twardych umiejętności z miękkimi, chociażby w zakresie coachingu i mentoringu potencjalnych sukcesorów.

Paweł Trojan

PRAWNIK

Paweł to prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym, specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego i prawie zamówień publicznych. Paweł koncentruje się w swojej praktyce także na obsłudze spółek prawa handlowego, nieruchomościach oraz prawie nowych technologii. W swojej karierze pełnił funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych, był także specjalistą w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP. Od 2010 r. do 2019 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016. Paweł jest autorem dziesiątek publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Dominika Herburt-Heybowicz

CONSULTANT

Dominika ma ponad 26-letnie doświadczenie zawodowe, w tym blisko 15-letnie na stanowiskach zarządczych. Związana głównie z branżą TMT, zwłaszcza telekomunikacją i nowymi mediami. Specjalizuje się w zarządzaniu operacyjnym, prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów oraz w domenie M&A. Dysponuje unikalnym zestawem twardych i miękkich kompetencji wynikających z wieloletniego przekrojowego doświadczenie, w szczególności optymalizacja procesów, transformacja biznesu, strategia i długofalowy rozwój firmy. Współpracowała z takimi firmami jak: Citibank, Accenture, BNP Paribas, Orange, WP, Onet. Jest certyfikowanym mediatorem gospodarczym, a także mentorem w Programie Fundacji Liderek Biznesu oraz w programie akceleracyjnym Biznes w Kobiecych Rękach prowadzonym przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet.

Joanna Stolarek

DORADCA PODATKOWY

Joanna jest doradcą podatkowym z wieloletnim doświadczeniem oraz certyfikowanym Compliance Officerem. Doświadczenie zdobywała w firmie z tzw. „Wielkiej Czwórki” oraz jako Lider jednej z praktyk w wiodącej polskiej Kancelarii podatkowej. Joanna ma na swoim koncie projekty doradcze i wdrożeniowe m.in. dla firm z branży IT i FMCG, banków oraz firm ubezpieczeniowych, deweloperów, firm mediowych, a także zakładów produkcyjnych. Joanna specjalizuje się w obszarze restrukturyzacji systemów wynagradzania oraz zarządzania zgodnością (w szczególności zaś na gruncie podatków, ubezpieczeń społecznych oraz w obszarze ochrony danych osobowych). Wspiera klientów m.in. we wdrażaniu systemów wynagradzania (programy motywacyjne oparte na akcjach / udziałach / instrumentach pochodnych, struktury wynagradzania oparte na 50% kosztach uzyskania przychodów w związku z transferem praw autorskich czy działalności gospodarczej), ocenie weryfikacji istniejących struktur wynagradzania pod kątem ich bezpieczeństwa podatkowego i ubezpieczeniowego (np. tzw. „splity wynagrodzeń”), tworzeniu polityk i regulacji wewnętrznych (m.in. raportowanie schematów podatkowych, systemy zgłaszania naruszeń, ochrona danych osobowych). Wielokrotnie przygotowywała też klientów do kontroli w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Podczas realizacji projektów Joanna skupia się na zapewnianiu klientom poczucia bezpieczeństwa, zwiększeniu efektywności procesów oraz redukcji kosztów. Jej nadrzędnym celem jest dostosowanie proponowanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb Klienta i jego organizacji. Joanna jest autorką wielu publikacji dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zgodnością oraz prelegentką na wielu konferencjach i seminariach. ​Joanna studiowała prawo na Uniwersytecie Łódzkim. W 2017 r. zajęła 2. miejsce w kategorii „PIT” w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. Jest członkiem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Marcin Kolczyński

CONSULTANT

Marcin ma ponad 25 lat doświadczenia w pomaganiu firmom w rozwijaniu innowacyjnych modeli biznesowych i zwinnych strategii rynkowych, odpowiadających na szybko zmieniające się otoczenie. Pracuje zarówno dla dużych korporacji jak i start-upów nad zagadnieniami związanymi z analizą rynku, budową strategii firmy, rozwojem portfolio produktów i usług, zarządzaniem procesami i strukturą organizacyjną, strategicznymi programami, kulturą organizacyjną i zmianą. Wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacji, mediów, high tech. Realizował również projekty dla sektora usług finansowych, logistycznych, energetyki i dóbr konsumenckich. Był dyrektorem Dept. Strategii T-Mobile Polska, pracował w wiodących firmach konsultingowych takich jak Roland Berger, Accenture, Deloitte, KPMG. Jest mentorem w programach akceleracyjnych dla start-upów – wspiera je w zakresie budowy strategii i modeli biznesowych.

Kazimierz Romaniec

RADCA PRAWNY

Radca prawny od 1999 r. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Edynburgu. Wcześniej związany m.in. z Arthur Andersen i kancelarią Wardyński i Wspólnicy, a także odpowiedzialny przez ponad 10 lat za praktykę podatkową kancelarii Miller Canfield. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego, prawa sportowego, a także prawa cywilnego i handlowego. Świadczy pomoc prawną m.in w zakresie tworzenia warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych uwzględniających potencjalne ryzyka oraz identyfikujących potencjalne oszczędności podatkowe oraz bieżących zagadnień podatkowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i administracyjnych przed sądami i organami administracji państwowej. Doradza podmiotom branży sportowej w zakresie m.in. krajowych i międzynarodowych piłkarskich przepisów regulacyjnych, prawnych aspektów transferów piłkarskich, umów o zawodowe uprawianie sportu, opodatkowania sportowców i imprez sportowych. Wielokrotny uczestnik i panelista krajowych i międzynarodowych konferencji prawa sportowego. Autor publikacji oraz komentarzy dotyczących stosowania prawa podatkowego i sportowego na łamach specjalistycznych portali internetowych oraz stacji radiowych i telewizyjnych. Od trzech lat wykładowca podczas kolejnych edycji podyplomowych studiów „Prawo podatkowe” organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie

Katarzyna Antonowicz-Borzestowska

RADCA PRAWNY

Kasia specjalizuje się w prawie mediów; doradzała firmom z sektora usług finansowych w obszarze zaawansowanych technik inwestycyjnych. Przez ponad 10 ostatnich lat zajmowała się obsługą korporacyjną w zakresie wsparcia prawnego w obszarze usług finansowych, prawa własności intelektualnej i znaków towarowych wiodących nadawców telewizyjnych na rynku polskim. Kasia zajmuje się także doradzaniem w obszarze polityk zgodności, między innymi w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych (RODO). Posiada osiemnastoletnie doświadczenie procesowe przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi.

Piotr Żyłka

COMPLIANCE & RISK OFFICER

Piotr na co dzień zajmuje się zarządzaniem zgodnością (compliance) organizacji, a także doradztwem w obszarze określenia apetytu na ryzyko w ramach działalności przedsiębiorstwa. Doświadczenie zdobywał pracując na rzecz czołowych krajowych, jak i międzynarodowych instytucji finansowych, w których odpowiedzialny był za zarządzanie systemami zgodności w ramach działalności tych podmiotów na polskim rynku. Dostosowywał działalność organizacji do wymogów ustawowych, a także rekomendacji i zaleceń organów nadzoru. Absolwent Executive Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Aktywnie angażuje się w szerzenie świadomości i wiedzy z zakresu compliance na polskim rynku poprzez wystąpienia na konferencjach oraz liczne publikacje w branżowych mediach. Felietonista Risk & Compliance Platform Europe, a także autor bloga It’s All About Compliance. W swojej pracy posługuje się biegle językiem angielskim i hiszpańskim.

Monika Domańska

APLIKANT ADWOKACKI

Monika ukończyła w 2019 roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już podczas studiów podejmowała pracę w warszawskich kancelariach nabywając umiejętności praktyczne z zakresu postępowań sądowych, zarówno cywilnych jak i karnych. W tym czasie również aktywnie wspierała działania Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza w Warszawie świadczącej pomoc prawną najbardziej potrzebującym. W ramach prowadzonej praktyki specjalizuje się w procesie cywilnym. Ze szczególną sympatią zajmuje się sprawami rodzinnymi i spadkowymi, w ramach których najczęściej prowadzone są sprawy dotyczące ustalenia obowiązku alimentacyjnego, określenia sposobu kontaktu z dzieckiem, ustalenia rozdzielności majątkowej, rozwody oraz dział spadku. Stanowi wsparcie Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uczestnicząc zarówno we współtworzeniu strategii prowadzenia procesu, jak i w przygotowywaniu pism procesowych. Ceni sobie profesjonalizm i dąży do doskonalenia swoich umiejętności. W codziennym życiu kieruje się zasadą „Zawsze mierz wyżej i wierz w ludzi”.

Łukasz Masztalerz

APLIKANT ADWOKACKI

To rookie specjalizujący się w prawie nowych technologii oraz prawie karnym.​ Zainteresowanie prawem karnym ukierunkował na cyberprzestępczość oraz cyberbezpieczeństwo, co doprowadziło go do współpracy z przedsiębiorcami z obszaru nowych technologii oraz branży regulowanej, w szczególności usług płatniczych. Doświadczenie zdobywał w małych oraz dużych kancelariach prawnych: w rodzinnym Gorzowie Wlkp., Szczecinie oraz Poznaniu. Prelegent konferencji naukowych (z zakresu prawa karnego gospodarczego) oraz biznesowych związanych z technologią blockchain; zafascynowany hackathonami, podczas których doradza i podpatruje prace programistów czy menadżerów. Autor bloga z pogranicza prawa oraz technologii: shadowtech.pl .Praca intelektualna wymaga aktywnego odpoczynku, dlatego po godzinach Łukasza znajdziecie na macie, w boxie albo w górach.

Karolina Barszczewska

APLIKANT ADWOKACKI

Karolina zajmuje się rozwijaniem praktyki prawa pracy i związanych z nim sporów pracowniczych zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Wspiera pracodawców w trudnych procesach zatrudniania i zwalniania pracowników wszystkich szczebli, również kadry menadżerskiej. Jako członek powoływanych przez pracodawców komisji wyjaśniających bada zgłoszenia mobbingu i innych niepożądanych zachowań. Karolina reprezentuje pracowników i pracodawców przed sądami pracy, sądami cywilnymi a także organami nadzoru, w tym Państwową Inspekcją Pracy. W czasie trwającej pandemii COVID-19 Karolina na bieżąco współpracuje z przedsiębiorcami doradzając, jak poprzez wdrożenie rozwiązań prawnych uchronić przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami pandemii. Pomaga w utrzymaniu stanu zatrudnienia w zakładach pracy i wspiera wewnątrzfirmowe procesy reorganizacji. Jest autorką świetnie przyjętych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa autorskiego, w których to obszarach Karolina się specjalizuje. Podczas studiów rozwijała swoje zainteresowanie prawem i procedurą cywilną doradzając w ramach Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz występując na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Zaangażowanie Karoliny było regularnie dostrzegane i nagradzane stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała praktykując w działach prawnych korporacji i dużych przedsiębiorstw. Karolina jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2019 r. aplikantem adwokackim wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Ilona Kuźniecow

APLIKANT ADWOKACKI

Ilona zajmuje się doradztwem we wszelkich kwestach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudnienia pracowników oraz ochrony danych osobowych pracowników. Jest członkiem zespołu procesowego Kancelarii, reprezentującego klientów w postępowaniach sądowych w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w postępowaniach przed jednostkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo prawne na rzecz klientów z wielu sektorów gospodarki, takich jak m.in. sektor MICE, branża kreatywna, nieruchomości oraz sektor produkcyjny. Ilona wraz z zespołem kancelarii wspiera przedsiębiorców w obszarze prawa pracy, w tym w zakresie efektywnego planowania czasu pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, zatrudniania i zwalniania managerów, zarządzania własnością intelektualną oraz zapobiegania ujawnianiu informacji poufnych. W ostatnim czasie szeroko zaangażowana w proces wdrażania RODO u klientów Kancelarii. Współautorka publikacji „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych”. Przed dołączeniem do zespołu Kibil i Wspólnicy doświadczenie zawodowe zdobywała w krajowej kancelarii radców prawnych. Podczas studiów jako członek Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina”, rozwijała swoje zainteresowania w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa medycznego oraz prawa cywilnego wobec medycyny i biotechnologii. Konikiem Ilony są aspekty zatrudniania managerów oraz spory na gruncie kontraktów managerskich. Dąży do tego by o najtrudniejszych kwestiach mówić jak najprościej.

Piotr Matuszewski

PRAWNIK

Piotr jest doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w ochronie danych osobowych, nowych technologiach, branży windykacyjnej oraz marketingowej. Jako jeden z pierwszych Inspektorów Ochrony Danych w Polsce z sektora prywatnego przeszedł pozytywnie kontrolę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kilkuletnia praktyka doradcza z zakresu działalności gospodarczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw zaowocowała dodatkowymi umiejętnościami z zakresu budowania relacji z klientem i biznesowego podejścia, a także rozwiązywania nagłych i skomplikowanych problemów prawnych. Piotr studiował prawo na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie aktualnie przygotowuje swoją pracę doktorską ze sfery prawa cywilnego.

Bartosz Ulczycki

APLIKANT ADWOKACKI

Bartosz w codziennej pracy zajmuje się postępowaniami spornymi, a także obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa korporacyjnego i prawa zatrudnienia oraz legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Prelegent podczas konferencji naukowych oraz biznesowych, autor wielu publikacji m.in. z zakresu prawa pracy, komentator wielu poczytnych mediów, w tym Pulsu Biznesu i interia.pl, współautor raportu „Praca zdalna – pierwszy krok na drodze do nowoczesnego środowiska pracy?”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. wspomagając prawników w sporach przed sądami arbitrażowymi oraz w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW. Otacza opieką prawną osoby reprezentujące branżę artystyczną i edukacyjną. Bartosz był stypendystą rektora UKSW. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się w obrębie prawa gospodarczego oraz prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego prawa pracy, a także prawa sportowego. Prywatnie interesuje się boksem, piłką nożną oraz historią.

Aneta Czaińska

CHIEF OPERATING OFFICER

Aneta ukończyła prawo oraz administrację na UKSW w Warszawie. W czasie studiów zaangażowana wolontariuszka Studenckiej Poradni Prawnej oraz członkini Korpusu Służby Prawnej Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach oraz Towarzystwie Ekonomistów Polskich. Zainteresowana tematyką ochrony dóbr osobistych i dostępu do informacji publicznej. W Kancelarii Aneta pełni funkcję opiekunki prawników, wspierając w bieżących zadaniach i odpowiadając za funkcjonowanie biura. W wolnych chwilach uczy się gry na perkusji oraz krawiectwa.

Luiza Biniecka

brand manager

Luiza odpowiada za komunikację wizualną kancelarii. Jest autorką logotypu oraz identyfikacji marki. Przygotowuje dla nas oprawę graficzną wszelkich materiałów firmowych – tak drukowanych, jak i cyfrowych. Ponadto opiekuje się stroną internetową kancelarii jako jej współautor. Przed powstaniem DGTL współpracowała z Kibil i Wspólnicy jako szef administracji. Mam prawie 10-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach administracyjnych w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych i firmach konsultingowych (w tym z grona tzw. „Wielkiej Czwórki”). Przez kilka lat zajmowała się też fotografią biznesową. Luizę interesuje piękno – od przedmiotów użytkowych, przez architekturę i malarstwo, aż po grafikę cyfrową i druk. Ostatnio spędza sporo czasu nad nauką UX / UI oraz języka szwedzkiego.

Wiktoria Zygała

OFFICE MANAGER

Wiktoria podczas studiów na kierunku informatyka i ekonometria rozwinęła umiejętności programowania oraz prognozowania procesów ekonomicznych. Obecnie poszerza swoją wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości. Zaczęła pracę w DGTL, ponieważ niektóre aspekty prawne są dla niej bardzo ciekawe. Dąży do ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Pasją Wiktorii jest sport, a przede wszystkim aikido. Interesuje się również fotografią. W Kancelarii Wiktoria pełni funkcję opiekunki prawników, wspierając ich w bieżących zadaniach i odpowiadając za funkcjonowanie biura.

Michał Kibil

SENIOR PARTNER, ADWOKAT

Michał doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Jest jednym z partnerów prawnych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Michał kompleksowo wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu projektów z zakresu nowych technologii, w tym opartych na Blockchain, AI, machine learning oraz IOT. Jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania własnością intelektualną w rozwiązaniach technologicznych. Posiada zróżnicowanie doświadczenie projektowe w pracy z klientami na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa: od wspierania startup-ów (w tym na etapie pozyskiwania finansowania w oparciu o rozwiązania takie jak ICO, crowfunding, czy też z VC) przez zabezpieczanie know-how spółek technologicznych, analizy prawnego background’u dla budowanego narzędzia, tworzenie ram prawnych dla wprowadzanych technologii, aż po bieżące doradztwo przy rozwoju gotowego produktu. Przez ostatnie lata zaangażowany w analizy wpływu nowoczesnych technologii na kwestie zatrudnienia i prawa pracy, w szukanie nowych zastosowań technologii Blockchain, a także rozwój regulacji w obszarze przepływu danych. Michał z entuzjazmem popularyzuje wiedzę na temat nowych technologii regularnie występując w roli prelegenta na wiodących kongresach poświęconych nowym technologiom takich jak Blockchain Alliance czy Ogólnopolski Kongres Profesjonalistów IT, a ostatnio jako mentor na Global Legal Hackathon 2019. Bierze także udział w podcastach, audycjach radiowych czy szkoleniach organizowanych przez ogólnopolskie firmy szkoleniowe. Jest jednym ze współautorów eksperckiego Raportu Blockchain w Polsce przedstawiającego możliwości wykorzystania tej technologii w różnych sektorach gospodarki. Wśród dotychczasowych klientów Michała znajdowały się startup’y technologiczne, firmy z sektora finansowego, firmy z sektora IT, czy też międzynarodowe firmy z sektora e-commerce. Michał prowadzi warszawski oddział kancelarii szeroko wspierając przedsiębiorstwa z sektora IT, e-commerce oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Prowadząc szkolenia Michał przekazuje praktyczną wiedzę, której zakres każdorazowo dostosowuje pod indywidualne potrzeby grupy, a każde szkolenie traktuje jako proces nakierowany na efektywne przekazanie wiedzy i wymianę doświadczeń. Michał studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kończył także podyplomowe studium prawa pracy. Michał jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gdzie od 2019 r. szkoli także aplikantów adwokackich m.in. w obszarze wykorzystania nowych technologii.

Ireneusz Piecuch

SENIOR PARTNER, RADCA PRAWNY

Irek jest jednym z dwóch współzałożycieli kancelarii DGTL. Jako Starszy Partner odpowiada za praktykę Prawa Korporacyjnego (M&A) oraz wspólnie z Michałem Kibilem za Praktykę Prawa Nowych Technologii, którą określamy mianem Obszaru Cyfryzacji. Doświadczenie Irka jest unikalne i obejmuje z jednej strony praktykę prawnika wewnątrzkorporacyjnego (in-house) związaną z jego wieloletnia pracą dla koncernu IBM zarówno jako szef działu prawnego w Polsce, szef regionalnego zespołu prawników na obszar CEE oraz szef praktyki umów outsourcingowych na obszar CEE, Bliskiego Wschodu i Afryki. Irek był także głównym praktykiem Grupy Telekomunikacja Polska S.A. zarządzając zespołem ponad 60 prawników. Drugim obszarem doświadczeń Irka są doświadczenia zdobyte w kancelarii CMS, gdzie przez ponad 7 lat był partnerem odpowiedzialnym najpierw w regionie CEE a następnie globalnie za obszar telekomunikacji. Irek był także częścią polskiego zespołu M&A i liderem zespołu TMT na obszarze CEE. Ostatnim z obszarów jest obszar czysto biznesowy. Irek był w swojej karierze, Dyrektorem Operacyjnym, członkiem Zarządu IBM Polska odpowiedzialnym za funkcjonowanie operacji firmy w Polsce. Był Sekretarzem Generalnym Grupy TP S.A. zarządzającym obszarami prawa i regulacji, administracji i bezpieczeństwa a także Członkiem Zarządu tej grupy odpowiedzialnym na Strategię i Rozwój Biznesu a także Wiceprezesem Poczta Polska S.A. odpowiedzialnym za obszar IT, Współpracy Międzynarodowej i Strategii w okresie, w którym grupa ta wprowadzała szereg działań restrukturyzacyjnych i rozważała możliwość wejścia na rynek publiczny. W swojej karierze Irek był członkiem wielu rad nadzorczych m.in. w spółkach Emitel, Wirtualna Polska, KGHM, PKP PLK. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej DESA S.A. – największego domu aukcyjnego w Polsce. Dodatkowo jest członkiem Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego, członkiem Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Kolegium Prawa ALK, członkiem Rady Fundacji im. L.Koźmińskiego, członkiem Rady Fundacji Powszechnego Czytania oraz doradcą Rafała Baniaka – Prezesa największej organizacji zrzeszającej polskie firmy – Pracodawców RP.

W DGTL Irek zajmuje się głównie wsparciem inwestorów w wyszukiwaniu oraz nawiązywaniu relacji z firmami znajdującymi się na ścieżce szybkiego wzrostu, przeprowadzaniu transakcji przejęcia części lub całości udziałów w takich spółkach, przygotowaniu strategii ich rozwoju. Wspiera także właścicieli takich firm w przygotowaniu właściwych warunków dla zorganizowania kolejnych rund finansowania i ich przeprowadzenia. Irek wspiera także Klientów DGTL w realizacji transformacji cyfrowej ich firm, od poziomu budowania strategii poprzez jej realizacje w różnych obszarach ich działalności. Obejmuje to w szczególności informatyzacje i automatyzację wybranych procesów, ale także weryfikację portfolio produktów pod katem zmieniającego się doświadczenia klientów.

Do wybranych projektów realizowanych przez Irka w ciągu ostatnich lat należą:

– zakup firm telekomunikacyjnych na rzecz funduszu zajmującego się konsolidacja rynku FTTH w Polsce;

– wsparcie jednego z funduszy aktywnego inwestowania w nabywaniu spółek technologicznych na różnych etapach rozwoju;

– wsparcie procesu procesu wyjścia z inwestycji dla funduszu PE;

– wsparcie procesu sprzedaży firmy telekomunikacyjnej na rzecz jednego z największych operatorów na rynku ICT;

– wsparcie procesu sprzedaży kliniki medycznej na rzecz jednego z integratorów tego rynku;

– przejęcie wydzielonej części przedsiębiorstwa w postaci centrum przetwarzania danych, na rzecz jednej z firm telekomunikacyjnych;

– negocjacje umów handlowych w obszarze dostarczania usług informatycznych (w szczególności usług SaaS) na rynku B2B;

– negocjacje umów wdrożeniowych na rynku IT;

– wsparcie procesu wdrażania systemów zgodności w obszarach m.in., AML, RODO oraz w obszarach wynikających z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Powiedzieli o Irku:

Piotr Muszyński – wieloletni członek Zarządu Orange Polska, obecnie CEO w FIXMAP

„Irek łączy unikalne kompetencje prawnika, menadżera wysokiego szczebla i eksperta w zakresie nowych technologii. Współpracowaliśmy przy bardzo dużych projektach, jak powołanie do życia Networks! – j.v. Orange Polska i T Mobile, współpracujemy nadal przy mniejszych projektach, które obecnie realizuję na rynku M&A w telekomunikacji. Martwię się tylko o jedno – żeby nadal miał czas na współpracę ze mną, przy rosnącym zapotrzebowaniu rynku na znakomitych prawników rozumiejących biznes.”

Paweł Filutowski, CEO w Motivizer

„Współpraca z Irkiem to jak jedzenie „chili con carne”: doskonały smak rozumiany jako obszerna wiedza i doświadczenie biznesowe. Z drugiej strony, w wielu wspólnie realizowanych projektach, gdzie pojawia się „ostre” ryzyko biznesowe – zawsze mogę liczyć na profesjonalną ocenę oraz wsparcie w dalszych krokach. Podejście pro biznesowe, poczucie humoru i olbrzymia skuteczność.”

Mark Ringes, Vice President, Assistant General Counsel at Kyndryl (poprzednio IBM)

“Irek is a very thoughtful, hard-working attorney, focused on providing high quality legal advice to his clients and helping them develop and implement practical solutions to the most challenging business problems. He leverages his wealth of experience in a variety of legal and business roles to provide first class legal services.”

Tomasz Kibil, EY, EMEIA Advisory Center – IoT Strategy Leader

“If you are looking for someone who says what you can’t do because of legal restrictions – you can go to one of the thousands of lawyers on the market. But if you are looking for someone who will advise you on how to realize business concept safely – Ireneusz Piecuch is one of the best legal advisers.

Business-focused, open-minded, supported by proven legal-risk management methods, brings real value to any technological project.”

Maciej Witucki president of the Confederation Lewiatan

“Irek is much more than an excellent lawyer. He is a true business partner for his clients leveraging is his professional experience in business development and strategy. Irek’s achievements in general management make of him a great partner and advisor. Last but not least it is a pleasure to spend time with Irek discussing not only about business but also about world’s strategic challenges or culture.”

Dominika Strupiechowska

RADCA PRAWNY, RZECZNIK PATENTOWY

Na co dzień doradza podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, ze szczególnym ukierunkowaniem na ochronę oznaczeń i znaków towarowych. 

Doświadczenie zdobywała pracując dla największych grup medialnych w Polsce. Prowadzi bieżącą obsługę producentów filmowych i telewizyjnych oraz twórców i artystów współtworzących utwory audiowizualne. W obszarze prawa autorskiego doradza podmiotom z branży fonograficznej, wydawniczej, reklamowej, informatycznej, e-commerce. 

Prowadzi obsługę w języku polskim i angielskim.

Jagoda Gospodarek

PARALEGAL

Jagoda jest obecnie studentką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku studiów starała się zdobyć jak najwięcej doświadczenia praktycznego. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w warszawskich sądach, między innymi w wydziale gospodarczym oraz karnym. ​Aktywnie działała w sekcji sądownictwa międzynarodowego w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego sporządzając pisma prawne, w tym również skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. ​W naszej kancelarii zajmuje stanowisko paralegal i wspiera prawników w bieżących zadaniach. Wolny czas lubi spędzać na świeżym powietrzu w podwarszawskich lasach.   

Kamil Korzeniowski

RADCA PRAWNY

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prawa własności przemysłowej. ​Kamil jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. W czasie studiów wspierał działania Stowarzyszenia Młodych Naukowców. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe „Prawo Nowych Technologii” na Polskiej Akademii Nauk. Jego praca na zakończenie studiów podyplomowych skupiała się na rozważaniach czy sztuczna inteligencja może być twórcą wynalazku na gruncie prawa własności przemysłowej. ​Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Interesuje się tematyką sztucznej inteligencji oraz historią i kulturą Francji.

Paulina Duma

PRAWNIK

Jest prawniczką, doktorantką nauk prawnych na Uczelni Łazarskiego. Ukończyła prawo oraz prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także absolwentką Dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze specjalnością public relations i marketing medialny na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz nowych technologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich oraz pracując jako prawnik In-House w międzynarodowym dziale prawnym jednej ze spółek kapitałowych notowanych w indeksie WIG20. Obsługiwała pod względem prawnym całą grupę wraz ze spółkami zależnymi, działającymi na ponad 30 rynkach. Koordynowała procesy prawne związane z otwarciem kilkudziesięciu salonów (w Polsce i za granicą), w zakresie własności intelektualnej tj. m.in. analiza prawno-autorska kampanii marketingowej, rejestracja znaków towarowych na różnych terytoriach. Była odpowiedzialna za większość procesów związanych z ponad 450 znakami towarowymi. Paulina głównie zajmuje się sprawami z zakresu prawa autorskiego, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, ale też w ogromnej mierze, prawa korporacyjnego, gospodarczego oraz RODO i ecommerce. Współpracuje z działami kreacji i wizerunku, wspomagając pracę grafików i fotografów. Prywatnie dzieli się wiedzą na temat funkcjonowania prawa w mediach społecznościowych i jego istoty dla twórców internetowych. Uczestniczka pierwszego w Polsce #hack4law – hackathonu w obszarze IT i ICT. Paulina jest członkinią Fundacji Women In Law.