Artur Lechowicz
paralegal

Artur jest absolwentem Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz studentem ostatniego roku prawa w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pierwsze doświadczenie zdobywał w kancelariach w Krakowie, a od początku V roku studiów także w Warszawie.

W czasie studiów Artur był zaangażowany w pracę na rzecz kilku organizacji studenckich, m.in. Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie pełnił funkcję Rzecznika Praw Studenta oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich najpierw lokalnie w Krakowie, a następnie w skali krajowej, jako HR ELSA Poland.

W DGTL zajmuje się głównie wsparciem prawników w prowadzeniu spraw sądowych, dziale HR i prawie sportowym.
Prywatnie pasjonat sportów wodnych, w szczególności pływania oraz kultury dalekiego wschodu. Artur jest również ratownikiem wodnym. Aktualnym hobby Artura jest śpiew.