Weronika Jankowska
junior associate

Weronika jest studentką piątego roku prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie przenosiła się po dwóch latach studiów prawniczych rozpoczętych na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Od początku studiów stara się zdobywać jak najwięcej praktycznego doświadczenia, biorąc udział w praktykach w wydziałach prawnych takich instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak również w kancelariach prawnych. Od 2020 roku związana z Kancelarią Radcy Prawnego Anny Poprawy w Krakowie.

Weronika wspiera działalność Kancelarii w realizacji projektów z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego, postępowań przeciwko ZUS oraz prawa upadłościowego.

Na co dzień do jej głównych zadań Weroniki należy:

  • przygotowywanie pism procesowych oraz umów,
  • wsparcie klientów w sprawach dochodzenia roszczeń pieniężnych,
  • wsparcie klientów w ramach postępowań upadłościowych konsumenckich,
  • analiza zagadnień prawnych.

Wolne chwile poświęca na podróże, naukę języków obcych, gotowanie i aktywne spędzanie czasu.