Paulina Stradomska
associate

Paulina jest absolwentką Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie jest członkinią krakowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Ukończyła kurs – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. Od ponad 9 lat pełni funkcję kuratora sądowego.

Od początku swojej prawniczej drogi podejmowała różnego rodzaju aktywności w branży prawniczej. Już podczas studiów, przez kilka lat, świadczyła pomoc prawną w ramach uczelnianej poradni prawnej. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała także w sądach, kancelariach radcowskich i adwokackich oraz naczelnych organach administracji rządowej.

Paulina zajmuje się bieżącą obsługą zarówno klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa rodzinnego, w tym przygotowaniu odpowiednich strategii procesowych. Paulina zapewnia kompleksowe wsparcie klienta zarówno na etapie przedprocesowym, celem jak najlepszego przygotowania się do postępowania, jak również na etapie wykonania orzeczeń sądowych, w tym w ramach postępowania egzekucyjnego.

Paulina zajmuje się w szczególności:

 • sporządzaniem pism procesowych i pozaprocesowych,
 • przygotowywaniem analiz i opinii prawnych dotyczących zgłoszonych przez klientów problemów prawnych,
 • zakładaniem podmiotów prawa (spółki, jednoosobowe działalności gospodarcze),
 • bieżącą obsługą mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
 • bieżącym doradztwem prawnym i wsparciem klientów indywidualnych,
 • tworzeniem dokumentacji korporacyjnej, w szczególności dla podmiotów z sektora medycznego, telekomunikacyjnego, z branży nieruchomości, produkcji i handlu maszynami,
 • przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej, głównie dla podmiotów z branży edukacyjnej, gastronomicznej, a także wsparciem przedsiębiorców w procesach zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • podejmowaniem działań zmierzających do zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych, w szczególności wśród podmiotów z branży car wrappingu,
 • przygotowywaniem dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), w tym umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych przez procesorów, w szczególności dla podmiotów z branży medycznej i telekomunikacyjnej,
 • przygotowaniem regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym sklepu internetowego, w szczególności w sektorze kreatywnym (artystycznym) i telekomunikacyjnym,
 • tworzeniem, opiniowaniem, opracowywaniem umów handlowych, dbając o jak najlepsze zabezpieczenie klientów.

Paulina zawsze stara się być w pełni zaangażowana w każdą sprawę, szukając najbardziej korzystnego rozwiązania konkretnego przypadku.