Dominika Strupiechowska
of counsel

Na co dzień doradza podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, ze szczególnym ukierunkowaniem na ochronę oznaczeń i znaków towarowych.

Doświadczenie zdobywała pracując dla największych grup medialnych w Polsce. Prowadzi bieżącą obsługę producentów filmowych i telewizyjnych oraz twórców i artystów współtworzących utwory audiowizualne.
W obszarze prawa autorskiego doradza podmiotom z
branży fonograficznej, wydawniczej, reklamowej, informatycznej, e-commerce.

Prowadzi obsługę w języku polskim i angielskim.